Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia klubu dziecięcego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim z programu Maluch+ 2022-2029

Nazwa zadania: Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „Maluch+” 2022-2029.

Cel projektu: Utworzenie 25 nowych miejsc w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Opis zadania:
W wyniku realizacji zadania w gminie Nowogród Bobrzański powstanie nowa instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. klub dziecięcy. Instytucja będzie liczyła co najmniej 25 miejsc dla podopiecznych. Dzięki inwestycji w istniejącym już budynku Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim utworzone zostaną (nadbudowane) nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3. W ramach realizowanego zadania wykonane będą niezbędne prace budowlane i dostosowawcze a także zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.

Całkowita wartość zadania – 1.302.872,53 zł.
Wartość dofinansowana z KPO – 896.550,00 zł.

 

 

 

 

Wsparcie ze środków Funduszu Dopłat.

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 05.03.2024 r. podpisała umowę nr BSK/23/24/0003279 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na inwestycję polegającą na remoncie i przebudowie budynku mieszkalnego znajdującego się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Nad Bobrem 9.
Przewidywane koszty przedsięwzięcia wynoszą: 507.183,01 zł, a BGK udziela wsparcia w kwocie 405.746,40 zł.

Kultura w Nowogrodzie Bobrzańskim – Krok w XXI wiek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w roku 2023 r. zrealizował zadanie pn. „Kultura w Nowogrodzie Bobrzańskim – Krok w XXI wiek”

Opis zadania: Celem zadania była poprawa akustyki sali widowiskowej poprzez montaż paneli akustycznych zgodnie z posiadanym operatem akustycznym. Optymalizacja akustyczna sali widowiskowej. Na podstawie posiadanego operatu akustycznego w roku 2020 wykonano pierwszy etap poprawy akustyki sali tj. zamontowano panele akustyczne na suficie. W ramach realizacji zadania wykonano wiszące gipsowe koła z panelami akustycznymi. Koła te zostały zamontowane do sufitu.

Wartość projektu: 185 680,55 zł       Dofinansowanie: 139.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Drągowiny – ROSA”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Drągowiny – ROSA” zrealizowało zadanie pn. „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez budowę wiaty w miejscowości Drągowina”

Zadanie było dofinansowane z poniższych źródeł:

– umowa nr DS.II.614.7.8.2023 z dnia 08.05.2023 r. – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego;

– umowa nr ORVI/61/2023 z dnia 05.10.2023 r. – Gmina Nowogród Bobrzański

 

Dzięki realizacji zadania powstała wiata w miejscowości Drągowina

 

 

Dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 31.10.2023 r. podpisała w Wojewodą Lubuskim następujące umowy na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
– „Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Skibice, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 4.073.758,44 zł, w tym dofinansowanie: 2.426.821,00 zł;
– „Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – Wartość całkowita: 2.319.839,91 zł, w tym dofinansowanie: 1.375.667,00 zł;
– „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 2.063.862,40 zł, w tym dofinansowanie: 1.229.498,00 zł;
– „Przebudowa drogi gminnej nr 003811F w m. Przybymierz, gmina Nowogród Bobrański” – Wartość całkowita: 619.060,85 zł, w tym dofinansowanie: 371.436,00 zł;
– „Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim” – Wartość całkowita: 4.673.653,58 zł, w tym dofinansowanie: 2.804.192,00 zł

Więcej: https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/nabor-wnioskow-lipiec-2023

Kultura w Nowogrodzie Bobrzańskim – Krok w XXI wiek.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniu 20.10.2023 r. zawarł umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.

“Kultura w Nowogrodzie Bobrzańskim – Krok w XXI wiek”

Opis zadania: Celem zadania jest poprawa akustyki sali widowiskowej poprzez montaż paneli akustycznych zgodnie z posiadanym operatem akustycznym.

Optymalizacja akustyczna sali widowiskowej. Na podstawie posiadanego operatu akustycznego w roku 2020 wykonano pierwszy etap poprawy akustyki sali tj.zamontowano panele akustyczne na suficie. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie wiszących gipsowych kół z panelami akustycznymi. Koła ta będą zamontowane do sufitu.

Wartość projektu: 185 680,55 zł

Dofinansowanie: 139.000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia klubu dziecięcego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim z programu Maluch+ 2022-2029

Nazwa zadania: Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „Maluch+” 2022-2029.

Cel projektu: Utworzenie 25 nowych miejsc w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Opis zadania:
W wyniku realizacji zadania w gminie Nowogród Bobrzański powstanie nowa instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. klub dziecięcy. Instytucja będzie liczyła co najmniej 25 miejsc dla podopiecznych. Dzięki inwestycji w istniejącym już budynku Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim utworzone zostaną (nadbudowane) nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3. W ramach realizowanego zadania wykonane będą niezbędne prace budowlane i dostosowawcze a także zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.

Całkowita wartość zadania – 1.302.872,53 zł.
Wartość dofinansowana z KPO – 896.550,00 zł.

 

 

Między Nami Pokoleniami

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem
w Zaborze, jako realizator projektu pt. „Między Nami Pokoleniami” 14.07.2023 r., zorganizowało kolejny warsztat, tym razem w Pszczelarni Słodnik – rodzinnej pasiece w Zaborze. Uczestnicy z terenu ośmiu gmin: Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór wzięli udział w wyjątkowej imprezie edukacyjno – integracyjnej.
W ramach spotkania przeprowadzony został warsztat pt. „O chlebie miodzie i pszczołach”, podczas którego Uczestnicy mieli możliwość poznania różnych rodzajów zbóż i mąk, używanych do przygotowania tradycyjnego zakwasu i wypieku domowego chleba w piecu chlebowym, opalanym drewnem. Podczas prelekcji o pszczołach i gospodarce pasiecznej Uczestnicy mogli zobaczyć ścieżkę edukacyjną, dotyczącą owadów zapylających, ogród z roślinami miododajnymi i pyłkodajnymi, specjalne domki do inhalacji powietrzem ulowym i poznać tajniki pracy pszczelarza.
Po części edukacyjnej miała miejsce degustacja upieczonego chleba z domowym smalczykiem i kiszonym ogórkiem oraz wielkopolskiego dania – gotowanych w parniku „pyrów z gzikiem”. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku – ciasta okraszonego sporą ilością miodu. A wszystko to przy akompaniamencie kapeli rozrywkowej Prima Sort, która dała wyjątkowy koncert znanych i lubianych szlagierów warszawskich. Lekka, wesoła i prosta muzyka, regionalny język i humor sprawiły, że wszyscy nasi Uczestnicy byli radośni, rozśpiewani i roztańczeni.

Na zakończenie zostały rozdane gadżety pszczelarskie – domki dla zapylaczy, miodki i pyłek pszczeli.

Serdecznie Wszystkim dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Pszczelarni Słodnik. Mamy nadzieję, że otrzymana dawka pozytywnej energii jeszcze na długo pozostanie w sercach i wspomnieniach naszych Uczestników, a zdobyta wiedza będzie w przyszłości wykorzystana i przekazywana młodszym pokoleniom.

Do zobaczenia na kolejnych warsztatach !!!

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023

Fotki ze spotkania.

 

 

Konsultacje społeczne dot. OOŚ projektu Strategii ZNOF na lata 2021-2030

Zielona Góra, 21 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie Prezesa Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto o przystąpieniu do postępowania
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2021-2030

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)

  1. Informuję o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030
  2. Prognoza zostanie podana do publicznej informacji, z możliwością składania przez społeczeństwo uwag i wniosków w terminie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku.
  3. Uwagi i wnioski do Prognozy można składać w następujących formach:
  • elektronicznie za pomocą ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/znof oos
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości „uwagi do Prognozy”, na adres e-mail: FunduszeEU@um.zielona-gora.pl
  • osobiście do protokołu w siedzibie Lubuskiego Trójmiasta al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra oraz Urzędu Miasta Zielona Góra Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1 65-067 Zielona Góra;
  • w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto al. Niepodległości 10, 65 – 048 Zielona Góra oraz Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich ul. Stary Rynek 1,65-067 Zielona Góra.
  1. Prognoza dostępna będzie do wglądu w okresie od dnia 21.08.2023 roku do dnia 11.09.2023 roku:

Do pobrania:

Tekst ogłoszenia

Strategia Rozwoju Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030

Strategia Rozwoju Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru funkcjonalnego na lata 2021-2030 – Prognoza oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie strategii z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Uzgodnienie strategii z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

Półkolonie Prozdrowotne

Półkolonie Prozdrowotne

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 04.08.2023 r. zawarła umowę z Operatorem Programu „prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii” – Akademickim Związkiem Sportowym z siedzibą w Warszawie przy ul. Kredytowej 1A, 00-056 Warszawa.

Na realizację 4 półkolonii pozyskano dotację w kwocie 16.800,00 zł

Więcej informacji: https://polkolonie.azs.pl/

 

 

 

Programu „Klub” 2023 – GKS FADOM

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy FADOM otrzymało dofinansowanie w kwocie po 10.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub” 2023 na działania sportowe realizowane na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe i zakup sprzętu sportowego.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Więcej na temat programu Klub: https://rzadowyprogramklub.pl/

 

Umowa na realizację zadania „Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański”.

W dniu 15.06.2023 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego umowę na realizację zadania „Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański” w ramach: Lubuskiego Funduszu Samorządowego na rok 2023. Uzyskano dotację w kwocie 249.193,80 zł

 

„Woda, woda każdej kropli szkoda”- Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej

Dnia 02 czerwca 2023 roku odbyła się gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Woda, woda każdej kropli szkoda”

XXII edycja konkursu „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”
To już 22 lata jak promujemy działania wśród naszych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a tym samym mieszkańców naszej gminy.
Konkurs miał charakter międzygminnych zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego: w turnieju wiedzy, ćwiczeniach praktycznych i artystycznych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Woda, woda każdej kropli szkoda”.
Celem konkursu było wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony w formie zabawowej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczeniu czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowieniu im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska. Przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia w swojej Małej Ojczyźnie.
Zadania konkursowe były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała działanie każdemu uczniowi. Tematyka zadań i sposób realizacji zadań angażowały nie tylko uczniów, ale ich rówieśników i rodziców, będących współtwórcami procesu edukacji ekologicznej.
Założeniem konkursu było również ukazanie atrakcyjności zagadnień ekologicznych, poprzez możliwość skutecznego działania w środowisku i dla środowiska.
W konkursie brały udział następujące placówki:, Szkoła Podstawowa nr 1- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa nr 2- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa – Niwiska, Szkoła Podstawowa – Wicina, Szkoła Podstawowa – Wężyska, Przedszkole nr 1 – Nowogród Bobrzański, Przedszkole nr 2 – Nowogród Bobrzański.
Uczniowie nad zadaniami pracowali od listopada 2022r. do maja 2023r.
Podsumowanie pracy odbyło się na Gali dnia 2 czerwca 2023 r. w Guzowie. Przy udziale gości zaproszonych uczestnicy wykonywali zadania o tematyce ekologicznej, oraz prezentowali realizację swoich zadań konkursowych.
Za zrealizowanie zadań wszystkie placówki otrzymały nagrody, gdyż nie rywalizowaliśmy ze sobą tylko ze złymi nawykami.

 

Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2023

Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2023.

02.06.2023r.-04.06.2023r.

Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2023

Polsko-Niemieckie dni dzieci 2023

Razem przeciwko żywiołom

1 2 3 13


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN