Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2022

Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2022 Nowogród Bobrzański 27.05.2022r.-29.05.2022r.

plakat

Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów

Informacja - nagłowek

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 10.05.2022 r. podpisała z województwem lubuskim umowę o przyznaniu pomocy Nr 00650-6935-UM0411091/22 na realizację operacji: Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów.

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– nazwa: „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów”

• cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów.

• Opis operacji: W wyniku realizacji operacji powstanie miejsce rekreacyjne z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Cieszów na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, a więc na obszarze LGD „Miedzy Odrą a Bobrem”. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw: urządzenie ze zjeżdżalnią, piaskownica 2,5 x 2,5, bujak sprężynowy, karuzela, ławka równoważnia, przeplotnia linowa z drążkiem, bujak sprężynowy podwójny, pomost z belkami, karuzela słupowa, huśtawka podwójna, tyrolka, stół do tenisa, siłowni zewnętrznej: twister + serfer + pylon, biegacz + wioślarz + pylon, krzesło do wyciskania + wyciąg górny + pylon, narciarz + orbitrek+pylon, sztanga do wyciskania oraz montaż ławek -4 oraz koszy na śmieci – 2 szt. Ponadto zostaną wykonane nawierzchnie: piaskowa( dotyczy stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych ), nawierzchnia trawiasta ( dotyczy pozostałego terenu) Na terenie przez partnera zostaną zamontowane tablice: informacyjno-promocyjna dla osób niepełnosprawnych – niewidomych i niedowidzących, tablica promującej surowce oraz potencjał przyrodniczy i turystyczny miejscowości Niwiska oraz tablica dotycząca zapobieganiu pożarom. Na tych tablicach zostanie również umieszczona informacja o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Teren rekreacyjny będzie znajdował się w jednym z piękniejszych i ciekawszych obszarów gminy Nowogród Bobrzański. Każdy turysta będzie mógł zobaczyć liczne atrakcje. W ramach promocji projektu dla 50 pierwszych osób, które prześlą drogą elektroniczną zdjęcia ze wybudowanego obiektu zostaną przekazane gadżety reklamowe. Powstanie obiektu popierają mieszkańcy miejscowości. Mieszkańcy deklarują chęć pomocy przy tworzeniu boiska oraz wyrażają oni chęć korzystania z tego miejsca. Przedsięwzięciem jest również bardzo zainteresowane lokalne stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wskaźnikiem rezultatu będzie zwiększenie turystów i innych osób odwiedzających Gminę Nowogród Bobrzański. Osiągniecie wskaźnika przyczyni się do osiągniecia celu poprzez utworzenie atrakcji turystycznej i rekreacyjnej, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański, jaki i osoby odwiedzające gminę. W wyznaczonym miejscu turyści będą mogli odpocząć, ale również poćwiczyć i zapewnić atrakcje dla swoich dzieci. Ponadto podczas przejazdu pomiędzy terenami rekreacyjnymi (istniejącymi i budowanym w ramach niniejszego projektu) turyści będą mieli możliwość poznania najcenniejszych obiektów ziemi nowogrodzkiej. W rezultacie więcej osób będzie odwiedzało Gminę Nowogród Bobrzański i korzystanie z terenów rekreacyjnych będzie obserwowane i szacunkowo zostanie ustalona liczba osób korzystająca z nowopowstałego terenu rekreacyjnego. Wskaźnikiem będzie również liczba utworzonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wskaźniki te zostaną zmierzone poprzez dokonanie odbiorów wykonanych prac – zostaną sporządzone protokoły odbioru.

2. wartość projektu: 99.992,62 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 63.625,00 zł

Wartość projektu: 99.992,62 zł, kwota pomocy: 63.625,00 zł

 

„Mały Strażak”

Informujemy, że wszystkie 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Nowogród Bobrzański otrzymało dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2), tzw. „Mały Strażak”. Wsparcie finansowe wynosi 12.000 zł dla każdej z OSP i będzie przeznaczone na zakup sprzętu.

Więcej: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/maly-strazak-2022-1

 

 

 

Dotacje dla stowarzyszeń.

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs Lubuska Odnowa Wsi 2022. Aż 5 stowarzyszeń z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymały dotacje:
1. OSP w Niwiskach – „Poznaj histroię swojej jednostki” – 10.000 zł
2. Gminny Klub Sportowy „Fadom” – „Zaczynamy od nowa 2” – 10.000 zł
3. Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa – „Razem możemy więcej” – 10.000 zł
4. Fiber – „Fiber dla mieszkańców wsi” – 10.000 zł
5. Ludowy Zespół Sportowy Czarni Przybymierz – „Budowa ogrodzenie na boisku w Przybymierzu” – 10.000 zł
Gratulujemy!!!

Więcej na: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18409/te-projekty-maja-moc–integruja-i-wspieraja-

 

Realizacja zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała od Województwa Lubuskiego dotację w kwocie 75.000 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.

Więcej informacji: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18362/3-mln-zl-na-inwestycje-sportowe-ten-program-to-strzal-w-10

Realizacja zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała od Województwa Lubuskiego dotację w kwocie 75.000 zł na realizację zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.

Więcej informacji: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18389/ta-baza-ma-przyciagnac-turystow-nawet-lokalnych

 

Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  podpisał umowę  o dofinansowanie ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022  – dofinansowanie w wysokości 8.829,25 euro – umowa nr 540/22.

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

 

Spotkania polsko-niemieckie.

Informujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie. Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy 2022” – dofinansowanie w wysokości 6.429,61 euro – umowa nr 543/22.
2. „Razem przeciw żywiołom 2022” – dofinansowanie w wysokości 11.547,55 euro – umowa nr 544/22
3. „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2022” – dofinansowanie w wysokości 8.780,11 euro – umowa nr 542/22
4. „Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy 2022” – dofinansowanie w wysokości 11.874,58 euro – umowa nr 541/22

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

 

,,Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów”

Informujemy, ze wniosek Gminy Nowogród Bobrzański pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów został wybrany do realizacji uchwała nr II/199/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem.

informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– nazwa: „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów”

• cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów.

• Opis operacji: W wyniku realizacji operacji powstanie miejsce rekreacyjne z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Cieszów na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, a więc na obszarze LGD „Miedzy Odrą a Bobrem”. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw: urządzenie ze zjeżdżalnią, piaskownica 2,5 x 2,5, bujak sprężynowy, karuzela, ławka równoważnia, przeplotnia linowa z drążkiem, bujak sprężynowy podwójny, pomost z belkami, karuzela słupowa, huśtawka podwójna, tyrolka, stół do tenisa, siłowni zewnętrznej: twister + serfer + pylon, biegacz + wioślarz + pylon, krzesło do wyciskania + wyciąg górny + pylon, narciarz + orbitrek+pylon, sztanga do wyciskania oraz montaż  ławek -4  oraz koszy na śmieci – 2 szt. Ponadto zostaną wykonane nawierzchnie: piaskowa( dotyczy stref  bezpieczeństwa urządzeń zabawowych ), nawierzchnia trawiasta ( dotyczy pozostałego terenu) Na terenie przez partnera zostaną zamontowane tablice:  informacyjno-promocyjna dla osób niepełnosprawnych – niewidomych i niedowidzących,  tablica promującej  surowce oraz potencjał przyrodniczy i turystyczny miejscowości Niwiska oraz  tablica dotycząca zapobieganiu pożarom. Na tych tablicach zostanie również umieszczona informacja o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Teren rekreacyjny  będzie znajdował się  w jednym z piękniejszych i ciekawszych obszarów gminy Nowogród Bobrzański. Każdy turysta będzie mógł zobaczyć liczne atrakcje. W ramach promocji projektu dla 50 pierwszych osób, które prześlą drogą elektroniczną zdjęcia ze wybudowanego obiektu zostaną przekazane gadżety reklamowe. Powstanie obiektu popierają mieszkańcy miejscowości. Mieszkańcy deklarują chęć pomocy przy tworzeniu boiska oraz wyrażają oni chęć korzystania z tego miejsca. Przedsięwzięciem jest również bardzo zainteresowane lokalne stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim.  Wskaźnikiem rezultatu będzie zwiększenie turystów i innych osób odwiedzających Gminę Nowogród Bobrzański. Osiągniecie wskaźnika przyczyni się do osiągniecia celu poprzez  utworzenie atrakcji turystycznej i rekreacyjnej, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański, jaki i osoby odwiedzające gminę. W wyznaczonym miejscu turyści będą mogli odpocząć, ale również poćwiczyć i zapewnić atrakcje dla swoich dzieci. Ponadto podczas przejazdu pomiędzy  terenami rekreacyjnymi (istniejącymi i budowanym w ramach niniejszego projektu) turyści będą mieli możliwość poznania najcenniejszych obiektów ziemi nowogrodzkiej. W rezultacie więcej osób będzie odwiedzało Gminę Nowogród Bobrzański i korzystanie z terenów rekreacyjnych będzie obserwowane i szacunkowo zostanie ustalona liczba osób korzystająca z nowopowstałego terenu rekreacyjnego. Wskaźnikiem będzie również liczba utworzonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wskaźniki te zostaną zmierzone poprzez dokonanie odbiorów wykonanych prac – zostaną sporządzone protokoły odbioru.

 

2. wartość projektu: 99.992,62 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 63.625,00 zł

Wartość projektu: 99.992,62 zł, kwota pomocy: 63.625,00 zł

Dotacje dla Gminy Nowogród Bobrzański.

Dnia 16.12.2021 r. w odbyło się posiedzenie Euroregionalnej Komisji Oceniającej (EKO), działającej w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP)
Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2010.

Podczas posiedzenia zatwierdzono aż 3 złożone przez Gminę Nowogród Bobrzański i 1 przez Miejsko-Gminny Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Podane w zastawieniu kwoty to wartość wnioskowanego dofinansowania w euro.

 

Dofinansowanie ze środków PFRON.

W dniu 09.11.2021 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Powiatem Zielonogórskim umowę nr 1/2021 o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D pn. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański”.

Łączna wartość projektu: 160.000 zł, w tym dofinansowanie: 105.000 zł

Razem Rozwijamy Partnerstwo 2021.

Razem Rozwijamy Partnerstwo 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program ,, Poznaj Polskę”

informacjaDzięki uzyskanemu przez Gminę Nowogród Bobrzański wsparciu finansowemu ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach w listopadzie tego roku wyjadą na jednodniową wycieczkę. W trakcie jej trwania odwiedzą Muzeum Narodowe oraz Centrum wiedzy o wodzie „Hydropolis” we Wrocławiu.
Celem zadania „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez organizację wycieczek szkolnych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób oraz eksperymentować w centrach nauki, które stwarzają warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

POLSKO -NIEMIECKI SPŁYW KAJAKOWY 03-05.09.2021r.

POLSKO -NIEMIECKI
SPŁYW KAJAKOWY 03-05.09.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsko-Niemiecki Rajd rowerowy Nowogród Bobrzański 08.10.2021 – 10.10.2021

1 2 3 11


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański