Polsko-Niemiecki Plener Rzeźbiarski

Polsko-Niemiecki Plener Rzeźbiarski,

Nowogród Bobrzański 19.08.2022-20.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska, Gmina Nowogród Bobrzański”.

Informacja - nagłowekGmina Nowogród Bobrzański w dniu 08.08.2022 r. podpisała umowę nr 357/2022 z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp., Filia w Zielonej Górze na realizację projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska, Gmina Nowogród Bobrzański”.

Wartość bezzwrotnej pomocy finansowej: 243.000,00 zł

 

 

 

 

 

Projekt „Pod Biało-czerwoną”

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 14.07.2022 r. podpisała umowę z Wojewodą Lubuskim – panem Władysławem Dajczakiem – Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.
Na ten cel pozyskano dotację w kwocie 8.000,00 zł

 

 

 

 

Lubuska Baza Sportowa – realizacja zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Informacja - nagłowekLubuska baza sportowa
W dniu 4 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę Nr XLI/585/22 o przyznaniu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa” na 2022 rok. Na mocy tej uchwały 32 zadania otrzymają wsparcie na łączną kwotę 3.000.000,00 zł.
Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim” w kwocie 75.000 zł.

Więcej: https://www.lubuskie.pl/cms/330/lubuska_baza_sportowa_na_2022_rok

 

 

Dofinansowanie dla GKS Fadom i Stowarzyszenia Fiber

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że GKS Fadom i Stowarzyszenie Fiber z Nowogrodu Bobrzańskiego otrzymały dofinansowania w kwocie po 10.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub” 2022 na działania sportowe realizowane na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe i zakup sprzętu sportowego.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Więcej: https://rzadowyprogramklub.pl/

 

Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej

Gmina Nowogród Bobrzańskim zakończyła w dniu 30.06.2022 r. realizację zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 8.250,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

 

Dofinansowanie dla OSP w Kaczenicach

Miło nam poinformować, że jednostka OSP w Kaczenicach otrzymała dofinansowanie w kwocie 12000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w programie „ Mały Strażak „ na realizację zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczenicach”. Dzięki dofinansowaniu zakupiono: ubranie specjalne, drabinę nasadkową, narzędzie wielofunkcyjne Huligan, 2 szt. węża pożarniczego, 3 pary rękawic strażackich, 2 latarki

Zadanie jest realizowane w ramach „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

 

Dofinansowanie dla OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim- ,, Mały Strażak”

Miło nam poinformować, że jednostka OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim otrzymała dofinansowanie w kwocie 12000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w programie „ Mały Strażak „ na realizację zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Dzięki dofinansowaniu zakupiono: 2 prądownice, pilarkę i 2 pary butów specjalnych.
Zadanie jest realizowane w ramach „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

 

 

Dofinansowanie dla OSP w Urzutach- ,,Mały strażak”

Miło nam poinformować, że jednostka OSP w Urzutach otrzymała dofinansowanie w kwocie 12000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w programie „ Mały Strażak „ na realizację zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzutach”. Dzięki dofinansowaniu zakupiono: pilarkę, 2 butle kompozytowe, prądownicę turbo oraz 4 szt. tłumic gumowych.

Zadanie jest realizowane w ramach „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

 

Dofinansowanie dla OSP Drągowina- ,, Mały Strażak”

Miło nam poinformować, że jednostka OSP w Drągowinie otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w programie „ Mały Strażak „ na realizację zadania: ,,Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drągowinie”. Dzięki dofinansowaniu zakupiono 3 komplety ubrań specjalnych, kombinezon ochronny na owady, 2 kominiarki strażackie.

Zadanie jest realizowane w ramach „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

 

 

 

Dofinansowanie dla OSP Wysoka- ,,Mały Strażak”

Informacja - nagłowekInformujemy Państwa, że dzięki projektowi: „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej” w sprzęt i środki ochrony osobistej sfinansowanego z środków NFOŚIGW oraz WFOSiGW w Zielonej Górze, w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”) jednostka OSP Wysoka pozyskała: Detektor gazowy Altair 4xr 1kpl.Ubranie specjalne Texpor-Fire Basic 3cz 1kpl .Prądownica wodna turbo Tipsa BlueDevil 3013 1szt .Rękawice specjalne Seiz Fire-Worker S-5par.Tłumice gumowe ze stylem teleskopowym 2szt. Kwota dofinansowania to 12 000 zł.

 

Dofinansowanie dla OSP Kotowice- ,, Mały Strażak”

Informacja - nagłowekInformujemy Państwa, że dzięki projektowi: „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach” w sprzęt i środki ochrony osobistej sfinansowanego z środków NFOŚIGW oraz WFOSiGW w Zielonej Górze, w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”) jednostka OSP Kotowice pozyskała: 3 komplety ubrań specjalnych i pilarkę do drewna. Kwota dofinansowania to 12 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej

Informacja - nagłowekW dniu 23.06.2022 r. Gmina Nowogród Bobrzańskim podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę dotacji nr D22440 na realizacji zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 8.250,00 zł

 

 

„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Lubuska baza turystyczna
Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 13 czerwca 2022 r. podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr DS.II.521.6.2022/ na realizację zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”. W ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” udało się pozyskać kwotę 75.000 zł

 

Informacja - nagłowekLubuska baza sportowa
Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 13 czerwca 2022 r. podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr DS.II.512.3.8.2022 na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”. W ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa udało się pozyskać kwotę 75.000 zł

 

1 2 3 13


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański