Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia klubu dziecięcego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim z programu Maluch+ 2022-2029

Nazwa zadania: Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „Maluch+” 2022-2029.

Cel projektu: Utworzenie 25 nowych miejsc w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Opis zadania:
W wyniku realizacji zadania w gminie Nowogród Bobrzański powstanie nowa instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. klub dziecięcy. Instytucja będzie liczyła co najmniej 25 miejsc dla podopiecznych. Dzięki inwestycji w istniejącym już budynku Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim utworzone zostaną (nadbudowane) nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3. W ramach realizowanego zadania wykonane będą niezbędne prace budowlane i dostosowawcze a także zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.

Całkowita wartość zadania – 1.302.872,53 zł.
Wartość dofinansowana z KPO – 896.550,00 zł.

 

 

 

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN