ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

gabarytyZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

W dniach od 23.10.2023 do 29.11.2023 roku odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (mebli, dywanów) oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD).
Odpady będą odbierane w godzinach od 7.00 – do 15.00, dlatego winny być wystawione najpóźniej do godziny 7.00 w dniu ich odbioru,
lecz nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem odbioru.
Odpady należy wystawić na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych.

HARMONOGRAM :
• 23 październik 2023 – Nowogród Bobrzański Górny,
24 październik 2023 – Nowogród Bobrzański Dolny,
• 25 październik 2023 – Bogaczów, Sterków , Pajęczno, Wysoka, Łagoda, Krzywa,
• 21 listopad 2023 – Turów, Podgórzyce, Krzewiny, Kaczenice, Klępina,
• 27 listopad 2023 – Kaczenice, Kamionka, Pierzwin, Pielice, Niwiska, Urzuty,
• 28 listopad 2023 – Kotowice, Przybymierz, Skibice, Drągowina, Sobolice,
• 29 listopad 2023 – Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Popowice, Cieszów.

Harmonogram odbioru odpadów

haromongramodpadyHarmonogram odbioru odpadów na rok 2023:

Harmonogram 2023

Gospodarka odpadami

gospodarka-odpadami

 STAWKI OPŁAT

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje następująca stawka opłaty za odpady komunalne:
* 31,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie mu naliczona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 62,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu)
lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Miejskiego
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

**** ULGA NA KOMPOSTOWNIK ****

jak segregowac

jak segregowac

dokumenty

pszok

adresu punktów

analizaMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN