Gminy partnerskie

gminy-partenrskie-logo
Partnerstwo gmin
To forma współpracy między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą oraz informacyjną. Oficjalne nawiązanie kontaktów następuje przez obustronne podpisanie odpowiedniego dokumentu o partnerstwie. Często początkiem partnerstwa miast są osobiste kontakty między mieszkańcami i szkołami poszczególnych gmin.
Owocem takiej właśnie współpracy jest wymiana doświadczeń, a także wspólne imprezy kulturalne i sportowe. Partnerskie kontakty między poszczególnymi miejscowościami mają własną historię.

Gmina Nowogród Bobrzański już od kilkudziesięciu lat współpracuje z niemieckim Lübbenau/Spreewald oraz holenderskim Bellingwedde. Od 24 lutego 2010 roku do gmin patrtnerskich dołączyła Cimislia z Mołdowy.

Lübbenau – Niemcy

Wappen_Luebbenau

Lübbenau

Współpraca z miastem Lübbenau sięga lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to współpracowały ze sobą zakłady pracy – FADOM i Zakład Energetyczny z Lübbenau. Ponownie do nawiązania współpracy doszło w 1998 roku.

Zobacz: Lübbenau – Niemcy

Wspólne kontakty zaowocowały wkrótce pomocą strony niemieckiej przy realizacji naszych projektów:

  • deklaracje partnerstwa i poparcie przy realizacji projektów PHARE CBC (Wielka Majówka, Wiosna nad Bobrem, itp.),
  • bezpłatna pomoc techniczna przy projekcie wymiany systemu ogrzewania w SP nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim (obecnie Gimnazjum),
  • współudział we wspólnych projektach: Europa, Europa 99, Koncert Händlowski 2002, Koncert chórów przy udziale Mannerchor 1956 Lübbenau e.V. oraz Nauczycielskiego Zespołu Wokalnego Novum Castrum z Nowogrodu Bobrzańskiego 2004. W kwietniu 2000 r. gminy sformalizowały swoją współpracę podpisując w Lübbenau Umowę o Współpracy Bliźniaczej. Umowę podpisali przewodniczący Zarządów Gmin w obecności Przewodniczących i członków rad Gmin. Gminy współpracują przede wszystkim przy projektach kulturalnych.

Bellingwedde – Holandia

Bellingwedde

Bellingwedde

Kontakt z gminą Bellingwedde został nawiązany w lutym 2000 roku. Członkowie Zarządu gminy Bellingwedde odwiedzili naszą gminę w marcu 2000 r. i zaprosili naszą stronę do rewizyty w maju 2000 r.

Zobacz: Bellingwedde – Holandia

Od tego czasu do października 2001 r. gmina Nowogród Bobrzański zorganizowała przyjazd 11 przedstawicieli gminy Bellingwedde

(dofinansowany z Komisji Europejskiej), podczas której przedstawiciele Zarządów oraz Przewodniczący Rady i Sekretarz gminy podpisali porozumienie o współpracy bliźniaczej.
Rola współpracy pomiędzy gminami to przede wszystkim edukacja w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Szczegóły współpracy zostały ustalone na spotkaniu w Hagenow w kwietniu 2003 r. (komunikacja elektroniczna pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz urzędami gmin, budowa projektu mogącego otrzymać dofinansowanie ze środków UE). Ponadto, gmina Nowogród Bobrzański dnia 17.10.2003 r. otrzymała samochód strażacki dla miejscowej OSP.

Cimislia – Mołdowa

Cimislia

Nawiązanie współpracy – 24 lutego 2010 r. gmina Nowogród Bobrzański  podpisała umowę o współpracy partnerskiej z gminą Cimislia z Mołdowy. Delegacja Cimislii przebywała w Nowogrodzie Bobrzańskim w dniach 20-25 lutego na zaproszenie naszego samorządu, w ramach projektu Zrzeszenia Prezydentów Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego „Polskie doświadczenia w rozwoju samorządności – Szansa dla Mołdowy” (program MSZ – Polska pomoc 2009).

Umowę podpisali – primar (burmistrz) Cimislii – Gheorghe Raileanu
oraz burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Zapraszamy do serwisu internetowego naszego nowego partnera: www.cimislia.mdMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN