Modernizacja infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrz. poprzez montaż sanitariatów.

Modernizacja infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrz. poprzez montaż sanitariatów.

 

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

 

Modernizacja boiska wielkofunkcyjnego przy SP1 w Nowogrodzie Bobrz.

Modernizacja boiska wielkofunkcyjnego przy SP1 w Nowogrodzie Bobrz.

 

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

Modernizacja sali gimnastycznej w SP 1

Modernizacja sali gimnastycznej w SP 1

 

 

 

 

 

Przed modernizacją łazienek i szatni

Przed modernizacją sali gimnastycznej

W trakcie modernizacji sali gimnastycznej

Po modernizacji sali gminastycznej

Przed modernizacją dachu

Budowa ścieżki rowerowej w gminie Nowogród Bobrzański – trasa: Nowogród Bobrzański ul. Kościelna – Klępina ul. Lubuska

W dniu 21.07.2023 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała umowę nr DG.VI.8026.23.2023 z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego na Wykonanie dokumentacji dla inwestycji: ,,Budowa ścieżki rowerowej w gminie Nowogród Bobrzański – trasa: Nowogród Bobrzański ul. Kościelna – Klępina ul. Lubuska”.
Szacunkowa wartość zadania wynosi: 158.000,00 zł, a kwota dotacji to: 150.000,00 zł

Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20901/pieniadze-na-projekty-sa-czekamy-na-sciezki-rowerowe

 

Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański

W dniu 15.06.2023 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze umowę nr DRI.VII.042.3.39.2023 na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański” w ramach naboru Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała wsparcie w kwocie 249.193,80 zł

Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20745

 

Wykonanie nawadniania boiska w miejscowości Drągowina

Gmina Nowogród Bobrzański podpisała w dniu 04.05.2023 r. umowę nr DFW.II.3031.2.3.2023 z dnia 04.05.2023 r. z Województwem Lubuskim dot. realizacji zadania „Wykonanie nawadniania boiska w miejscowości Drągowina” dot. udzielenie pomocy finansowej w roku 2023 roku w zakresie poprawy infrastruktury boisk piłkarskich w ramach systemu nawadniania boisk.
W ramach tego projektu udało się pozyskać dotację w kwocie 30.000 zł

Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20136/w-ktorych-miejscowosciach-poprawi-sie-stan-boisk-pilkarskich

 

 

Budowa, przebudowa drogi gminnej w m. Klępina.

Budowa, przebudowa drogi gminnej w m. Klępina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed

 

Budowa, przebudowa oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański

Budowa, przebudowa oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański.

Razem Miasto i Sołectwa (Gmina ):

LO – słupy stalowe Gminy (oprawa do wymiany)- 368 sztuk

LOP -słupy parkowe Gminy (oprawa do wymiany)- 91 sztuk

LO2 – dodatkowa oprawa z wysięgnikiem na słupie Gminy (docelowo 2 oprawy na 1 słupie)- 10 sztuk

Koszt- 400 000,00zł

 

Przed budową/przebudową – Nowogród Bobrzański

 

 

 

Po budowie/przebudowie – Nowogród Bobrzański

 

Przed budową/przebudową – Skibice

 

Przed budową/przebudową – Urzuty

 

Przed budową/przebudową- Łagoda

Przed budową/przebudową – Kotowice

 

Przed budową/przebudową – Pierzwin

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dotacja- 15 000,00zł

 

 

 

 

 

Przed budową

 

 

Po modernizacji

Modernizacja placu zabaw w m. Dobroszów Mały

Modernizacja placu zabaw w m. Dobroszów Mały.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi w m. Przybymierz

Przebudowa drogi w m. Przybymierz (ul. Szkolna).

 

 

 

 

 

 

Przed

 

W trakcie przebudowy

 

 

 

 

 

 

Przebudowa dróg gminnych ul.: Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów, Okrężna. {Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrz. (ul. Dąbrowskiego i przyległe)}

Przebudowa dróg gminnych ul.: Dąbrowskiego, 1 Maja, Wazów. Okrężna.

Realizacja przebudowy 2022/2023r.

 

 

 

 

 

 

ul. Dąbrowskiego

ul. 3 Maja

 

ul. 1 Maja

ul. Wazów

ul. Okrężna

 

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Realizacja modernizacji 2022r.

 

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Realizacja modernizacji 2022r.

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

 

Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Realizacja inwestycji 2022r.

 

 

 

 

 

ul. Reja przed

ul. Spokojna przed

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.444 w Przybymierzu- etap I.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.444 w Przybymierzu- etap I.

Koszt modernizacji -etap I: 18 450,00zł.

 

 

 

 

 

PrzedMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN