Referaty – wykaz stanowisk

Kierownictwo Urzędu

 • Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
 • Zastępca Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
 • Sekretarz Gminy Nowogród Bobrzański
 • Skarbnik Gminy Nowogród Bobrzański

Referat organizacyjny

 • Sekretarz Gminy, Kierownik referatu organizacyjnego  tel. 517886282
 • Stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego  tel. 517886274
 • Stanowisko ds kadr  tel. 517886275
 • Stanowisko ds obsługi sołectw i organizacji pozarządowych tel. 517886298
 • Stanowisko pracy w Biurze Obsługi Klienta tel. (68)329-09-62 , 517886297
 • Stanowisko ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, strategii rozwoju gminy, ewidencji działalności gospodarczej tel. 517886281
 • Stanowisko ds obsługi informatycznej tel. 517886280
 • Stanowisko ds obsługi finansowej placówek oświatowych tel. 517886276
 • Stanowisko ds informacji, promocji, współpracy z zagranicą i dokumentacji archiwalnej  tel. 517886290
 • Stanowisko ds obsługi finansowej placówek oświatowych tel. 517886276

Referat spraw cywilnych

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886293
 • Stanowisko ds ewidencji ludności i  dowodów osobistych  tel. 517886292
 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886292

Referat gospodarki nieruchomościami, inwestycji i ochrony środowiska

 • Kierownik Referatu tel. 517886289
 • Stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa tel. 517886283
 • Stanowisko ds kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej tel. 517886285
 • Stanowisko ds gospodarki gruntami i geodezji tel. 517886286
 • Stanowisko ds budownictwa i dróg tel. 517886287
 • Stanowisko ds budownictwa i inwestycji tel. 517886288
 • Stanowisko ds systemu gospodarki odpadami tel. 517886294

Referat planowania i finansów

 • Skarbnik Gminy tel. 517886278
 • Kierownik referatu tel. 517886273
 • Stanowisko ds planowania budżetu i finansów
 • Stanowisko ds księgowości budżetowej tel. 517886273
 • Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (1) tel. 517886296
 • Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (2) tel. 517886295
 • Stanowisko ds opłat z tytułu gospodarki odpadami tel. 517886294
 • Stanowisko ds księgowości i obsługi kasy tel. 517886291

Samodzielne Stanowiska

 • Samodzielne stanowisko ds planowania przestrzennego tel. 517886284
 • Samodzielne stanowisko ds zamówień publicznych, gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania funduszy pomocniczych tel. 517886269
 • Inspektor ochrony danych tel. 683290962

Straż Miejska

 • Komendant straży miejskiej tel. 517886265
 • Strażnik straży miejskiej tel. 517886266


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN