Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu:

Gmina Nowogród Bobrzański:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 277

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 306 907,78 zł

 

 

 

 

 

 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.
Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
– oferowanej ceny usługi i produktu,
– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Program:

 

 

 

 

 

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 229 (stan na 30.12.2022 r.:)

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.661.263,54 zł (stan na 30.12.2022 r.:)

 

 

 

 

 

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 220 (stan na 30.09.2022 r.:)

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.565.801,39 zł (stan na 30.09.2022 r.:)

 

 

 

 

 

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”
Strategia ZIT ZNOF – wskaźniki do projektów – CS 2.8

Ważne informacje dot. Programu Czyste Powietrze.

Ważne informacje dot. Programu Czyste Powietrze:

Przypominamy, że zasady Programu Czyste Powietrze mówią o ograniczeniach przy: Kotłach zgazowujących drewno i Kotłach na pellet drzewny:
„Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.”

Energia odnawialna – spotkania

Spotkanie w sprawie energii odnawialnejPrzyjdź, a dowiesz się jak zapomnieć
o rachunkach za prąd
oraz kupowaniu opału.

Terminy:

Poniedziałek
17:00 Kotowice – świetlica,
18:00 Przybymierz – świetlica,
19:00 Urzuty – świetlica,

Wtorek
17:00 Dobroszów Wielki – wiata przy placu zabaw,
18:00 Krzewiny – wiata przy placu zabaw,
19:00 Klępina – świetlica,

Środa
17:00 Pierzwin – świetlica,
18:00 Białowice – wiata,
19:00 Podgórzyce – wiata przy placu zabaw,

Czwartek
17:30 Wysoka – świetlica,
18:00 Drągowina – świetlica,
19:00 Bogaczów – świetlica,

Piątek
17:00 Niwiska – świetlica,
18:00 Kaczenice – świetlica,

Sobota
16:00 Turów – wiata przy placu,
17:00 Cieszów – wiata przy placu,
18:00 Dobroszów Mały – wiata,

Osoba odpowiedzialna: Beniamin Walkiewicz, numer kontaktowy: 603-276-485

Informacja- PROGRAM CZYSTE POWIETRZE.

Informacje:
1. Punkt konsultacyjno-informacyjny funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański) pok. nr 301 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 nr tel. 517-886-269, e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

2. O Programie i korzyściach udziału w nim:
Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

 

Nazwa Programu: Czyste Powietrze

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 241 (stan na 31.03.2023 r.:)

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 131 (stan na 31.03.2023 r.:)

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.882.891,54 zł (stan na 31.03.2023 r.:)

Więcej informacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

 

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Informacja - nagłowekWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze, stan na 31.03.2023 r.:

poz.29 – Nowogród Bobrzański

 

 

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN