Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu:

Gmina Nowogród Bobrzański:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 316

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 031 076,51 zł

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!
Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
Uwaga na nierzetelnych wykonawców
Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.
W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.
Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.
Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.
Wysokie rachunki bez termomodernizacji
Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.
Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.
„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu
Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).
Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.
Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.
Rekomendacje
W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.
Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.
Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści.
Pamiętaj!
Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.
Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!
Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy zadowolenia z ciepłych domów,
niskich rachunków za ogrzewanie
i czystego powietrza!
czystepowietrze.gov.pl

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze – stan na 31.12.2023r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu:

Gmina Nowogród Bobrzański:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 292

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 698 520,11 zł

 

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu:

Gmina Nowogród Bobrzański:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 277

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 306 907,78 zł

 

 

 

 

 

 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.
Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
– oferowanej ceny usługi i produktu,
– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.
Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Program:

 

 

 

 

 

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 229 (stan na 30.12.2022 r.:)

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.661.263,54 zł (stan na 30.12.2022 r.:)

 

 

 

 

 

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 220 (stan na 30.09.2022 r.:)

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.565.801,39 zł (stan na 30.09.2022 r.:)

 

 

 

 

 

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”
Strategia ZIT ZNOF – wskaźniki do projektów – CS 2.8

Ważne informacje dot. Programu Czyste Powietrze.

Ważne informacje dot. Programu Czyste Powietrze:

Przypominamy, że zasady Programu Czyste Powietrze mówią o ograniczeniach przy: Kotłach zgazowujących drewno i Kotłach na pellet drzewny:
„Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.”

Energia odnawialna – spotkania

Spotkanie w sprawie energii odnawialnejPrzyjdź, a dowiesz się jak zapomnieć
o rachunkach za prąd
oraz kupowaniu opału.

Terminy:

Poniedziałek
17:00 Kotowice – świetlica,
18:00 Przybymierz – świetlica,
19:00 Urzuty – świetlica,

Wtorek
17:00 Dobroszów Wielki – wiata przy placu zabaw,
18:00 Krzewiny – wiata przy placu zabaw,
19:00 Klępina – świetlica,

Środa
17:00 Pierzwin – świetlica,
18:00 Białowice – wiata,
19:00 Podgórzyce – wiata przy placu zabaw,

Czwartek
17:30 Wysoka – świetlica,
18:00 Drągowina – świetlica,
19:00 Bogaczów – świetlica,

Piątek
17:00 Niwiska – świetlica,
18:00 Kaczenice – świetlica,

Sobota
16:00 Turów – wiata przy placu,
17:00 Cieszów – wiata przy placu,
18:00 Dobroszów Mały – wiata,

Osoba odpowiedzialna: Beniamin Walkiewicz, numer kontaktowy: 603-276-485

Informacja- PROGRAM CZYSTE POWIETRZE.

Informacje:
1. Punkt konsultacyjno-informacyjny funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański) pok. nr 301 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 nr tel. 517-886-269, e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

2. O Programie i korzyściach udziału w nim:
Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

 

Nazwa Programu: Czyste Powietrze

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 241 (stan na 31.03.2023 r.:)

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 131 (stan na 31.03.2023 r.:)

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1.882.891,54 zł (stan na 31.03.2023 r.:)

Więcej informacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

 

 

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Informacja - nagłowekWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze, stan na 31.03.2023 r.:

poz.29 – Nowogród Bobrzański

 

 

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN