Gospodarka odpadami

gospodarka-odpadami

INFORMACJA – informujemy że od 1 marca 2015 odpady komunalne są przekazywane do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Wzór umowy w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Przewodnik „Jednolity System Segregacji Odpadów”

 

UWAGA! – ZMIANA STAWEK OPŁAT

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od dnia 1 Stycznia 2019 r.:
– 13,50 zł od osoby miesięcznie, gdy segregujemy odpady
– 21,50 zł od osoby miesięcznie, gdy ich nie segregujemy

**uchwała**

harmonogram 2019 (aktualizacja 04-01-2019)Pobierz

„PSZOK”

PSZOK

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się na składowisku odpadów komunalnych w Klępinie

PSZOK czynny jest dla osób zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w dni powszednie we wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 8:00 do 16:00 – o ile dni te nie będą ustawowo wolne od pracy

INFORMUJEMY, że wykonawcą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z.o.o.
ul. Dąbrowskiego 10
66-011 Nowogród Bobrzański
tel/fax. (068) 327 65 50

Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu)
lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Miejskiego
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów
Poszczególne odpady można odpłatnie dostarczyć do następujących podmiotów:

1. OPONY
Grupa RECYKL S.A.
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
kontakt tel. (61) 281 06 11

2. FOLIA
Eco Recycling
ul. Gorzowska 8
74-400 Dębno
kontakt tel. 665 490 550

ZUO INTERNATIONAL
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
kontakt tel. 693 196 338

3. SZNUREK
Eco Recycling
ul. Gorzowska 8
74-400 Dębno
kontakt tel. 665 490 550

ZUO INTERNATIONAL
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
kontakt tel. 693 196 338

Analiza gospodarki odpadamiMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański