Remont przejścia ,, schodkami” pomiędzy ul. Zamkową, a ul. Młyńską.

Remont przejścia ,, schodkami” pomiędzy ul. Zamkową, a ul. Młyńską.

 

 

 

 

 

przed remontem

 

w trakcie remontu

Budowa studni głębinowej wraz z systemem nawadniania na boisku w m.Nowogród Bobrz.

Budowa studni głębinowej wraz z systemem nawadniania na boisku w m.Nowogród Bobrz.

 

 

Budowa ogrodzenia na terenie M-G Przedszkola Samorządowego na ul. Kościuszki

Budowa ogrodzenia na terenie M-G Przedszkola Samorządowego na ul. Kościuszki.

Budowa ogrodzenia na terenie M-G Przedszkola Samorządowego na ul. Szkolnej.

Budowa ogrodzenia na terenie M-G Przedszkola Samorządowego na ul. Szkolnej.

 

Zmiany oświetleniowe i  akustyczne w MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrz.

Zmiany oświetleniowe i  akustyczne w MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrz.

 

 

 

 

 

 

Przed zmiana

 

 

Po zmianie

Remont nawierzchni drogowych w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna

Remont nawierzchni drogowych w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna odc. 1 od 0+000 do 0+100 km szer. 6 m odc. 2 od 0+100 do 0+205 km szer. 5,5, odc. 3 od 0+000 do 0+245 szer. 5,2.

 

 

 

 

 

Przed remontem

 

Po remoncie

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ w Przybymierzu dz. nr 415 obręb 0017 ul. Rzeczna.

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ w Przybymierzu dz. nr 415 obręb 0017 ul. Rzeczna od 0+135km do 1+385 km

 

 

 

 

 

Przed remontem

 

 

Po remoncie

Budowa placu zabaw w m. Cieszów

Budowa placu zabaw w m. Cieszów.

 

 

 

 

 

 

Przed budową

W trakcie budowy

Zakończona inwestycja

Modernizacja placu zabaw na ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrz.

Modernizacja placu zabaw na ul. Leśnej w Nowogrodzie Bobrz.

 

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

Po modernizacji

Modernizacja infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrz. poprzez montaż sanitariatów.

Modernizacja infrastruktury turystycznej przy kąpielisku w Nowogrodzie Bobrz. poprzez montaż sanitariatów.

 

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

 

Po modernizacji

Modernizacja boiska wielkofunkcyjnego przy SP1 w Nowogrodzie Bobrz.

Modernizacja boiska wielkofunkcyjnego przy SP1 w Nowogrodzie Bobrz.

 

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

Po modernizacji

Montaż piłkochwytów oraz bramek na dz.Nr 1687 obręb 0002 w Nowogrodzie Bobrz.

Montaż piłkochwytów oraz bramek na dz.Nr 1687 obręb 0002 w Nowogrodzie Bobrz. ( obok MGOKSiR).

 

 

 

 

 

Przed montażem

W trakcie

Po montażu

Modernizacja sali gimnastycznej w SP 1

Modernizacja sali gimnastycznej w SP 1

 

 

 

 

 

Przed modernizacją łazienek i szatni

Przed modernizacją sali gimnastycznej

W trakcie modernizacji sali gimnastycznej

Po modernizacji sali gminastycznej

Przed modernizacją dachu

Po modernizacji dachu

Modernizacja sanitariatów w Miejsko- Gminnym Przedszkolu Samorządowym

Modernizacja sanitariatów w Miejsko- Gminnym Przedszkolu Samorządowym

(ul. Szkolna).

 

 

 

 

 

 

Przed modernizacją

W trakcie modernizacji

Po modernizacji

Przed modernizacją- łazienka na parterze

Po modernizacji

Przebudowa budynku mieszkalnego- Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 1.

W dniu 05.08.2023 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę nr BSK/23/23/0003004 na dofinansowanie Przebudowy budynku mieszkalnego pod adresem: Nowogród Bobrzański ul. Pocztowa 1.
Wartość inwestycji wynosi: 898.792,05 zł, a wartość otrzymanego wsparcia: 719.033,64 zł

 

 

 

 

 

Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański

W dniu 15.06.2023 r. Gmina Nowogród Bobrzański podpisała z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze umowę nr DRI.VII.042.3.39.2023 na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański” w ramach naboru Lubuskiego Funduszu Samorządowego. Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała wsparcie w kwocie 249.193,80 zł

Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/20745

 

1 2 3 13


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN