Remont schodów oraz budowa zbiornika na nieczystości płynne we wsi Urzuty


loga prow

Tytuł projektu: „Budowa zbiornika na nieczystości płynne oraz remont schodów jako warunek poprawy dostępu i eksploatacji świetlicy wiejskiej we wsi Urzuty”

Inwestycja zrealizowana w ramach wsparcia otrzymanego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wiata na placu zabaw we wsi Krzewiny

Wiata_Krzewiny_m
loga prow

Tytuł projektu: „Budowa wiaty na placu zabaw jako miejsca rekreacji mieszkańców wsi Krzewiny”

Inwestycja zrealizowana w ramach wsparcia otrzymanego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

1 11 12 13


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN