Informacja dla rodziców dzieci kończących wychowanie przedszkolne i rozpoczynających naukę w szkole – Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające rok szkolny 2023/2024.

Podaje się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański.

-1 Zarządzenie nr 13/2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański

1 Zarządzenie nr 13 2023 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 24 stycznia 2023 r.

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły oraz informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasady przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium.

-2 Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2 Uchwała nr XLIV 246 2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r.

-3 Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium

3 Uchwała nr XLIV 247 2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r.

 

Ankieta o sposobach przemieszczania się mieszkańców.

Przypominamy i prosimy o wypełnienie ankiety:

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem tworzenia Planu Mobilności dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety o sposobach przemieszczania się mieszkańców. Na ankietę składa się 14 krótkich pytań, które pomogą nam poznać tendencje oraz problemy w transporcie w ZNOF.

Przypomnijmy, że w skład ZNOF wchodzi osiem gmin: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica oraz Zabór.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://forms.office.com/e/nqsgimK91b

Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie ważne i stanowi niezbędny element w dalszych pracach nad Planem Mobilności i rozwojem zrównoważonej mobilności w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym.

Ankieta odbywa się w ramach opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP dla ZNOF). Plan powstaje we współpracy wszystkich ośmiu członków obszaru funkcjonalnego.

Uwaga – trening syren alarmowych!

Zgodnie z planem treningów powszechnej obrony przeciwlotniczej oraz treningów w systemie powszechnego ostrzegania o zagrożeniu z powietrza informujemy że w dniu 26.01.2023 r. w godz. 07:00 – 15:00 będzie używana syrena alarmowa w celu ogłoszenia i odwołania alarmu powietrznego.

LXIII sesja Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2023 r.

Sesja Rady Miejskiej   Zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 25 stycznia 2023 r. (środa) o godzinie 16:00, LXIII sesję Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego.

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ … / Tomasz Sawicki

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej

 

Transmisje z obrad sesji rady miejskiej  dostępne są pod linkiem:

transmisja obrad

Bezpłatne badanie- KOLONOSKOPIA

KOLONOSKOPIA – zapraszamy na badanie:
• wszystkie osoby w wieku 50– 65 lat
bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny.
• osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
• osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.
• osoby w wieku 20-49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie.

 

 

 

 

20.01.2023r.- kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

uwaga PITInformujemy, że 20 stycznia 2023 roku kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Co zrobić z choinką po świętach?

24 stycznia 2023r. odbędzie się odbiór naturalnych choinek przez ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Prosimy mieszkańców o pozostawianie choinek obok altan śmietnikowych lub pojemników. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej powinni je zostawić przed posesją w łatwo dostępnym miejscu.

Nie wyrzucajmy małych czy dużych drzewek bezpośrednio do pojemników na odpady bio (brązowych).

Choinki nie mogą mieć już żadnych ozdób i nie powinny być pakowane w worki foliowe lub kartony.

Odbiór drzewek bożonarodzeniowych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

 

 

 

Badanie koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Informacja - nagłowekBadanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R) więcej informacji:

Pismo dot. badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilny Punkt Informacyjny w Nowogrodzie Bobrzańskim, 25.01.2023 r.

Informacja - nagłowekMobilny Punkt Informacyjny w Nowogrodzie Bobrzańskim, 25.01.2023 r.

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, zapraszają na bezpłatne konsultacje. Spotkanie odbędzie się w środę 25 stycznia 2023 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim.

O wydarzeniu
Podczas rozmów z naszym specjalistą i naszą specjalistką dowiesz się o wsparciu z Funduszy Europejskich – m.in. na założenie firmy lub jej rozwój – oraz o projektach, w których możesz uczestniczyć. Jeśli pracujesz w samorządzie lub działasz w organizacji pozarządowej, zapoznasz się z aktualnymi konkursami na dofinansowanie projektów.

Kiedy i gdzie
Konsultacje odbędą się w środę 25 stycznia 2023 r.:
– w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.

Kontakt
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:
– telefonicznie: 68 4565-454, -488, -480, -499, -535;
– mejlowo: infoue@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

ABC Przedsiębiorczości

Informacja - nagłowekWojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze dnia 19 stycznia 2023 roku organizuje spotkanie ABC Przedsiębiorczości, które dedykowane jest wszystkim osobom planującym prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji:

PROGRAM SPOTKANIA ABC Przedsiębiorczości 19.01.2023r_

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego – PTASIA GRYPA

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego oraz Miasta Zielona Góra.

Zarządzenie wojewody

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy.

komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja o zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy do  30 kwietnia 2023 

Informacja o zakupie i sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy do  30 kwietnia 2023 

  

 • Na podstawie 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r.,  poz. 2236), Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego informuje o przystąpieniu Gminy Nowogród Bobrzański do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 01.02.2023 do dnia 30 kwietnia 2023
 • Gmina Nowogród Bobrzański realizuje sprzedaż węgla dla uprawnionych mieszkańców zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236).
 • Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
  – 1500 kg – II transza do dnia 30 kwietnia 2023 r

Uwaga: Nowelizacja rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego  w ramach zakupu preferencyjnego dopuszcza, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości  mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na rok 2022 powiększa limit określony na rok 2023.

 • Zgodnie z przepisami ww. ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz osobom, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonały wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjność Budynków w zakresie głównego źródła ogrzewania.
 • Cena sprzedaży węgla –  1980 zł brutto za tonę.
 • Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny (zgodnie z załączonym wzorem) najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku.
 • Wniosek podlega weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o zakup węgla  wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie  o możliwości i dacie zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Termin oczekiwania jest uzależniony od ilości i terminów dostaw węgla do gminy.
 • Sprzedaż będzie realizowana zgodnie z kolejnością wypływów wniosków na 2023 do Urzędu Miejskiego
 • Uwaga!!! Sprzedaż węgla dla mieszkańców, którzy złożą wnioski na 2023 rok rozpocznie się dopiero po zakończeniu realizacji dostaw dla mieszkańców, których wnioski nie mogły być zrealizowane do końca 2022 roku ze względu  brak dostaw od dostawcy zamówionego węgła przez Gminę.
 • Po zapłaceniu za węgiel mieszkaniec otrzyma fakturę i dokument WZ oraz zostanie wskazane miejsce odbioru węgla. Nie ma możliwości zmiany miejsca odbioru węgla.

Mieszkaniec jest zobowiązany do zapłacenia za węgiel w ciągu 2 dni roboczych.

 • Wnioski składać można w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul Słowackiego 11, osobiście w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty. Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).
 • Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów węgla będzie zależał od firmy Węglokoks SA Katowice od której Gmina zobowiązana jest do zakupu węgla dla mieszkańców.
 • Dystrybucją węgla dla mieszkańców zajmuje się:  
 1. Firma Usługowo Handlowa Leszek Wieczyński „W SPADKU” Nowogród Bobrzański ul.  Młyńska 3,
 2. PRIMO S.C. Robert Milto, Piotr Pruszkowski Nowogród Bobrzańskim  ul.   Bogaczowska 14

 

Wniosek o zakup węgla,   format word:  wniosek o zakup węgla na 2023 rok

Wniosek o zakup węgla,   format PDF:     wniosek o zakup węgla na 2023 rok

Informacja Burmistrza o zakupie preferencyjnym węgla od 01 stycznia do 30 kwietnia 2022

 

 

 

Informacja Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego

o  przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

 Na podstawie  art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r.,  poz. 2236)

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

informuje o przystąpieniu Gminy Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, woj. lubuskie, do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.

04-05.01.2023r.- zamknięcie DW 295

uwaga PITSzanowni Państwo,
W związku z budową mostu nad Brzeźnicą w zakresie drogi wojewódzkiej nr 295 w obrębie m. Nowogród Bobrzański, informujemy, że w dniach 04-05.01.2023r., będą realizowane prace, które będą powodowały całkowite zamknięcie DW 295 – z zapewnieniem przejazdu dla pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, policji.Miasto nad Bobrem tel.(68) 329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN