233. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

baner- 3_majaObchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja – Nowogród Bobrzański

3.05.2024r. godz. 11.00 Msza Św. w Kościele p.w. Św. Bartłomieja

 

 

 

 

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.


Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024.

9 czerwca 2024r. godz. 7.00-21.00.

Więcej informacji:

https://bip.nowogrodbobrz.pl/397/Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego_2024_r/

 

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci.

baner-krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, informuję o możliwość skorzystania turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w okresie wakacyjnym.
W okresie wakacji w 2024 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2009 – 2017 (7-15 lat), których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników lub uprawniony jest do świadczeń z KRUS.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.
Wnioski od zainteresowanych rolników z województwa lubuskiego przyjmuje Oddział Regionalny w Zielonej Górze i placówki terenowe, do 17 maja 2024 roku po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.
Wniosek dostępny jest w siedzibie Oddziału i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus.
Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu, w terminie od 11.08- 31.08.2024 roku.
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami narządów układu ruchu odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, w terminie od 08.07-28.07.2024 roku .
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 452 31 06.

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia / aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu:

Gmina Nowogród Bobrzański:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 316

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 031 076,51 zł

 

 

 

 

Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu ul. Fabryczna Nowogród Bobrz.

zamknięcie ulicUwaga!
12.04.2024r. rozpocznie się rozbiórka i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański (ul. Fabryczna).

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!
Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
Uwaga na nierzetelnych wykonawców
Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.
W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.
Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.
Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.
Wysokie rachunki bez termomodernizacji
Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.
Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.
„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu
Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).
Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.
Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.
Rekomendacje
W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.
Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.
Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści.
Pamiętaj!
Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.
Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!
Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy zadowolenia z ciepłych domów,
niskich rachunków za ogrzewanie
i czystego powietrza!
czystepowietrze.gov.pl

Próbna ewakuacja Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim

W dniu 9.04.2024r. od godz. 10.00 zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Prosimy o zachowanie spokoju.

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE – 07.04.2024R.

Więcej informacji:

https://bip.nowogrodbobrz.pl/392/Wybory_samorzadowe_2024_r/

 

 

Dofinansowanie utworzenia i wyposażenia klubu dziecięcego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim z programu Maluch+ 2022-2029

Nazwa zadania: Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „Maluch+” 2022-2029.

Cel projektu: Utworzenie 25 nowych miejsc w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Opis zadania:
W wyniku realizacji zadania w gminie Nowogród Bobrzański powstanie nowa instytucja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. klub dziecięcy. Instytucja będzie liczyła co najmniej 25 miejsc dla podopiecznych. Dzięki inwestycji w istniejącym już budynku Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim utworzone zostaną (nadbudowane) nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3. W ramach realizowanego zadania wykonane będą niezbędne prace budowlane i dostosowawcze a także zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Grupa docelowa: dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.

Całkowita wartość zadania – 1.302.872,53 zł.
Wartość dofinansowana z KPO – 896.550,00 zł.

 

 

 

 

Szkolenie dot.  Płatności bezpośrednich

Uwaga ROLNICY !!!

Burmistrz  Nowogrodu Bobrzańskiego zaprasza wszystkich rolników z terenu Gminy Nowogród Bobrzański na szkolenie dot.  Płatności bezpośrednich (m. i. Warunkowości oraz Ekoschematów)  jakie pracownicy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku przeprowadzą wspólnie z pracownikami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Lubuskim Oddziałem Regionalnym w Zielonej Górze w dniu 04.04.2024 r. o godz. 10.00
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji

w Nowogrodzie Bobrzańskim  (Dom Kultury)
ul. Pocztowa 7, 66 – 010 Nowogród Bobrzański.

Życzenia…..

Z okazji nadchodzących  Świąt Wielkiej Nocy
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.
Niech ten czas będzie pełen nadziei i nowych możliwości.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Paweł Mierzwiak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Sawicki

 

 

 

Szachy – Oferta zajęć popołudniowych przygotowana przez MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Szachy – Oferta zajęć popołudniowych przygotowana przez MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim.

kwiecień 2024

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY NA BUDOWĘ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY NA BUDOWĘ BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosku o ubieganie się o dofinansowanie na budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (tzw. szambo) na terenie Gminy Nowogród Bobrzański. Termin składania wniosków – do 30 września 2024 r.
Zasady udzielania dotacji znajdziecie Państwo poniżej:
UCHWAŁA NR LXXXIV/724/2024
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Nowogród Bobrzański

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwNowogrodzieBobrzanskim/document/1031041/Uchwala-LXXXIV_724_2024
Pierwotna uchwała:
https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwNowogrodzieBobrzanskim/document/957093/Uchwala-LXX_622_2023

Wniosek o przyznanie dotacji Szambo

 

 

 

 

Wybory 2024

Witamy serdecznie,

przedstawicieli samorządowych komisji wyborczych,

poniżej w linku załączony jest zestaw pomocy i szkoleń przydatnych na nadchodzące wybory w 2024 r.

Załącznik – link (proszę kliknąć)

 

 

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Festiwal „Polska od Kuchni” to prawdziwe święto smaków, które zaprasza wszystkich miłośników polskiej kuchni na niezapomnianą podróż po regionalnych tradycjach kulinarnej Polski.
Festiwal stanie się areną dla najlepszych kucharzy, pasjonatów kulinarnych oraz wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kulinarne horyzonty. Na odwiedzających czekają liczne stoiska z regionalnymi przysmakami, warsztaty kulinarno-edukacyjne, degustacje potraw przygotowywanych na żywo oraz wiele innych atrakcji.
Te wyjątkowe wydarzenie rusza w Polskę już po raz czwarty, tym razem z Menu Wolności oraz nową Ambasadorką – Katarzyną Bosacką.
Menu Wolności to ogólnopolska akcja społeczna mająca na celu rozpropagowanie wśród wszystkich Polaków idei wspólnego i radosnego świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyniosły Polsce wolność. To właśnie przy stole i wspólnym posiłku następuje największa integracja.
Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz kolejny zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów oraz dla wystawców dostępne są na stronie festiwalu pod linkami:

https://festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow–formularze-s6106

https://festiwalpolskaodkuchni.pl/wystawcy-kgw–formularz-s6144

https://festiwalpolskaodkuchni.pl/wystawcy-ogolni–formularz-s6145

Wybory Miss Wdzięku
W tym roku Konkursom Miss Wdzięku przewodzić będzie motyw kwiatowy.
To przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku.
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój nawiązujący w motywu przewodniego – wianki, bukiety, suknie w kwietne wzory – wszystkie chwyty dozwolone. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss od 18 do 45 lat oraz Miss 45+.
Pragniemy stworzyć niezapomnianą atmosferę, pełną dobrej zabawy, przyjaźni i wspólnoty, gdzie każda uczestniczka będzie miała szansę zabłysnąć a także zdobyć uznanie jury oraz publiczności.
Niech Wasza charyzma i wdzięk zjednają serca wszystkich obecnych na tym wyjątkowym wydarzeniu.
Miss Wdzięku to nie konkurs piękności, lecz wyraz szacunku dla różnorodności i indywidualizmu każdej kobiety.
Na zwycięzców czekają również atrakcyjne nagrody finansowe.

Wystawcy:
Koła nie biorące udziału w konkursach, również mogą zaprezentować się na Festiwalu. Organizatorzy dają możliwość pokazania swojej działalności – rękodzieła, śpiewu, wyśmienitego regionalnego jedzenia i wszystkiego, czym tylko możecie się pochwalić. Niech ludzie zobaczą, jak pomysłowe, zaradne i przedsiębiorcze są kobiety z kół gospodyń wiejskich. Do udziału w festiwalu zaproszeni są również regionalni wystawy nie zrzeszeni w kołach gospodyń wiejskich, rękodzielnicy i twórcy chcących zaprezentować swoje produkty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu “Polska od Kuchni”, aby wspólnie odkrywać bogactwo polskiej kuchni i cieszyć się smakiem prawdziwej tradycji kulinarnej. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świecie aromatów, którymi nasza kuchnia stoi.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 29 marca br.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

LXXXVI sesja Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dniu 26.03.2024 r.

Sesja Rady MiejskiejZawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 26 marca 2024 r. / wtorek/ o godz. 16:00, LXXXVI sesję Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego.
Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ … / Tomasz Sawicki

Porządek obradMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN