Naprawa nawierzchni jezdni na ul. Polnej.

uwaga PITW związku z naprawą nawierzchni jezdni na ul. Polnej.

Zjazd od ulicy Henryka Brodatego na ulice Polną będzie zamknięty w dniu 26.06. w godzinach 5:00 – 9:00

Zalecany jest objazd: wjazd ul. Wąska a wyjazd ulicą Polną.

Poniżej proponowany objazd.

Gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej

Dnia 03 czerwca 2022 roku odbyła się gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Czysty świat – człowiek rad”

 

XXI edycja konkursu „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”

To już 21 lat jak promujemy działania wśród naszych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a tym samym mieszkańców naszej gminy.

Konkurs miał charakter międzygminnych zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego: w turnieju wiedzy, ćwiczeniach praktycznych i artystycznych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Czysty świat – człowiek rad”.

Celem konkursu było wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony w formie zabawowej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczeniu czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowieniu im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska. Przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia w swojej Małej Ojczyźnie.

Zadania konkursowe były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała działanie każdemu uczniowi. Tematyka zadań i sposób realizacji zadań angażowały nie tylko uczniów, ale ich rówieśników i rodziców, będących współtwórcami procesu edukacji ekologicznej.
Założeniem konkursu było  również ukazanie atrakcyjności zagadnień ekologicznych, poprzez możliwość skutecznego działania w środowisku i dla środowiska.

W konkursie brały udział następujące placówki:,  Szkoła Podstawowa nr 1- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa nr 2- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa – Wicina, Szkoła Podstawowa – Niwiska,  Szkoła Podstawowa – Wichów, Szkoła Podstawowa – Wężyska, Przedszkole nr 1 – Nowogród Bobrzański, Przedszkole nr 2 – Nowogród Bobrzański, Przedszkole – Przylep.

Uczniowie nad zadaniami pracowali od listopada 2021r. do maja 2022r.

Podsumowanie pracy odbyło się na Gali dnia 3 czerwca 2022 r.  w Guzowie. Przy udziale gości zaproszonych uczestnicy wykonywali zadania o tematyce ekologicznej, oraz prezentowali realizację swoich zadań konkursowych.

 1. Gazetka szkolna z realizacji zadań festiwalowych.
 2. Robimy kosze do recyklingu z odpadów. Wykonujemy kosze z odpadów każda klasa/grupa do swojej sali – segregacja -cały rok. Kosze na makulaturę, nakrętki, plastik, szkło itp.
 3. W recyklingu jest zasada – wszystko na coś się przerabia”. Prezent dla najbliższych. Szyjemy maskotki -owady zapylające ze starych ubrań.
 1. Dzieci -dzieciom. Czysty świat –człowiek rad. Uczniowie klas starszych prowadzą lekcje, warsztaty dla klas młodszych z wybranego tematu:
  1. Zatruta ziemia.
  2. Jak długo odpady pozostaną w środowisku?
  3. Śmieci prapradziadków.
  4. Śmietnikowy krajobraz.
  5. Złe odpady i dobre rady.
  6. Jakie “skarby” znajdą ludzie za 500 lat?

 

 1. My mali i młodzi potrafimy dbać o środowisko – część artystyczna pt.” Czysty świat -człowiek rad”
 2. Happening – Czysty świat -człowiek rad. Organizacja happeningu promującego działania proekologiczne. Rozdajemy mieszkańcom torby uszyte przez dzieci. Przemarsz ulicami miasta, tak aby zwrócił uwagę jak największej liczby osób na dany problem.
 1. Coś dla Ziemi. Wizyta np. na wysypisku, oczyszczalni ścieków. Zadania na rzecz Środowiska. Współpraca z nadleśnictwem, urzędem, sołectwem, itp.

Do realizacji zadań w placówkach dzieci chętnie przystąpiły, część pracowało nad jednym zadaniem, inne pracowały nad wieloma zadaniami,  indywidualnie lub w zespołach. Do zadań niejednokrotnie dołączyły się całe rodziny. Uczniowie i przedszkolaki otrzymały indywidualne nagrody.Za zrealizowanie zadań wszystkie placówki otrzymały nagrody, gdyż nie rywalizowaliśmy ze sobą tylko ze złymi nawykami.

 

 

Zadanie pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej” jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 

VII Nowogrodzki Rajd Integracyjny „Sprawni inaczej”

Zebranie wiejskie Pierzwin

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 statutu sołectwa Podgórzyce,  19.06.2022r. (niedziela) o godz.1700  na świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zmiana wydatków Funduszu Sołeckiego 2022 .

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Pierzwin


Krzysztof Michalec

Spotkanie autorskie z Danielem Kocuj

LIV sesja Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2022 r.

Sesja Rady Miejskiej      Zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00, LIV sesję Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ … / Tomasz Sawicki

Porządek obrad rady miejskiej – link

 

Transmisje z obrad sesji rady miejskiej  dostępne są pod linkiem: transmisja obrad

17.06.2022r.- UM w Nowogrodzie Bobrz. będzie NIECZYNNY-duplicate-1

 

17  czerwca 2022 r.
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Bezpłatne badania mammograficzne – 15.07.2022r

Bezpłatne badania mammograficzne – 15.07.2022r. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11.

Nie dostałaś zaproszenia z informacją o Bezpłatnych Badaniach?

NIC NIE SZKODZI!
ZADZWOŃ A ZBADAMY CIĘ W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI.

Zapraszamy do rejestracji: 68 41 41 411 lub online:  https://diagnostyk.pl/

Każda kobieta urodzona od 1953 r. do 1972 r. może wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w ramach profilaktyki.

Nie zwlekaj!
Zdrowie jest najważniejsze!

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Informacja - nagłowekInformacja Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Protokoly_z_postepowania_konkursowego

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (tekst czytany maszynowo)

Protokoly_z_postepowania_konkursowego (tekst czytany maszynowo)

 

Dni Pola w Świebodzinie

Dni pola Pola w Świebodzinie odbędą się 14 czerwca 2022 r
o godz. 10, na poletkach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Świebodzinie

Informacje i kontakt:

Olga Kazińska-Linkowska, tel.  513980944,
doradca ds.  ogólnorolnych PZDR Zielona Góra w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Dni pola w Świebodzinie

 

 

 

Uwaga! Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców (Ukraina)

uwaga PITUwaga!

Ważna informacja dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców (z Ukrainy).

Uprawnienie cudzoziemca do podjęcia pracy w trybie art.22 ust. 1 ustawy o pomocy(…) jest uzależnione od tego, czy pracodawca złoży powiadomienie w precyzyjnie określonym okresie- 14 dni, liczonych od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca.

Niedopełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie oznacza, że podmiot powierza pracę cudzoziemcowi NIELEGALNIE.

UWAGA!!! Obowiązek złożenia deklaracji – 30.06.2022r.

Drodzy Mieszkańcy, przypominamy o OBOWIĄZKU złożenia deklaracji dot. źródła ciepła i źródeł spalania paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Deklaracja jest rodzajem ankiety, w której podaje się:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

 

Właściciel/zarządca budynku istniejącego przed 1 lipca 2021 r. ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, tj. do 30 czerwca 2022 r.

(NIE ZAZNACZAMY w formularzu deklaracji:

[] deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021r.),

natomiast w przypadku budynków nowo powstałych (po 1 lipca 2021 r.) – 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

(ZAZNACZAMY w formularzu deklaracji:

[X] deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021r.)

 

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

XXVIII Targi Rolnicze AGRO-TARG 2022

W imieniu organizatorów zapraszamy na XXVIII Targi Rolnicze AGRO-TARG 2022

Kalsk 4-5.06.2022 godz. 9,00-17,00

 

Więcej informacji: PLAKAT_TARGOWY_2022media

Zaproszenie na DNI POLA w Baczynie

W imieniu organizatorów zapraszamy na DNI POLA.

9 czerwca 2022r. godz.9.00 w Baczynie

Więcej informacji: DNI POLA

Uwaga!!! Burze!!!

baner burzaIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE – lubuskie (wszystkie powiaty)

od 13:00 24.05 do 20:00 24.05.2022

deszcz 20 mm, porywy 75 km/h.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański