Lubuskie Talenty – Program Stypendialny

Informacja - nagłowekLubuskie Talenty – Program Stypendialny

Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął III edycję projektu pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 263 uczniów ze szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-IV) z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT lub języków obcych, poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2022/2023. Nabór wniosków planowany jest w terminie od 03.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

https://www.lubuskie.pl/cms/105/lubuskie_talenty__program_stypendialny_info

https://files.lubuskie.pl/sites/1/cms/szablony/105/pliki/regulamin_20222023.pdf

Próba syren alarmowych

Zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania w Zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego na 2022 rok.

Informujemy, że w dniu 22.09.2021 w godzinach 12:00 – 12:30 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:
– ogłoszenie alarmu- modulowany dźwięk trwający 3 min.
– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający. 3 min.

LEKI- punkt odbioru

Uwaga.
Od środy – 21.09.2022r. przy budynku ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego 10) będzie dostępny specjalny pojemnik, do którego możemy wrzucić niepotrzebne leki.

Jak wyrzucać leki?

* Do pojemników wyrzucić możemy zarówno leki wydawane na receptę, bez recepty, wyroby medyczne (czopki, krople) jak i suplementy diety.

* Do pojemnika możemy wrzucać leki w różnej formie:
– tabletki lub kapsułki w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych, bądź też luzem,
– syropy wyrzucamy w buteleczkach, ale należy zachować ostrożność aby opakowanie nie stłukło się podczas umieszczania w pojemniku,
– maści i kremy wyrzucamy w tubkach,
– aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,
– zastrzyki w ampułkach.

* Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek – te wrzucamy do kosza na odpady suche albo oddajemy do punktów zbiórki makulatury.

Nie wrzucaj do pojemnika na leki:
– papierowych opakowań,
– zużytych środków opatrunkowych,
– strzykawek i igieł,
– termometrów rtęciowych.

Burze z gradem!

baner burzaIMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM od 11:00/19.09 do 19:00/19.09.2022

deszcz 30 mm, grad, porywy 65 km/h

Kotki do adopcji.

Do adopcji trzy, małe kotki.
Czekają na nowego właściciela w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
* Uwaga – został jeden kotek- czarny z białą krawatką.
Pozostałe mają już właścicieli.

UWAGA! Przerwa w dostawie wody m. Pierzwin i Kamionka

uwaga PIT Uwaga!

Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański informuje że w dniu 16.09.2022 z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 15.00 w miejscowościach: Pierzwin, Kamionka

UWAGA! Zamknięcie drogi w m. PIERZWIN

uwaga PIT Uwaga!

W dniu 16.09.2022r. od godziny 9.15 do 15.00 nastąpi zamknięcie drogi w m. Pierzwin ul. Zielonogórska – awaria rury wodociągowej.

Przepraszamy za utrudnienia.

Przerwa w działalności USC

Informacja - nagłowekW dniach 22-23.09.2022 r.  Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności oraz  obsługa dowodów osobistych będą nieczynne.

W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr 517 886 289.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Zapraszamy na konsultacje społeczne.

Informacja - nagłowekSpotkanie konsultacyjne w ramach opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nową perspektywę finansową UE 2023-2027.

Zapraszamy na spotkanie.

 

 

Zebranie wiejskie sołectwa Podgórzyce

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PODGÓRZYCE

22.09.2022r. (czwartek) o godz.1800  pod wiatą odbędzie się zebranie  mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

 

                           Sołtys sołectwa Podgórzyce
Agnieszka Kobylarz  

 

 

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Tarnów, dnia 23.08.2022r.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! „
Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego ,TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się 2 maja 2022 r. w Ryglicach podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.
Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna. Pozostałością tej produkcji jest biomasa drzewna – odnawialne źródło energii.
Tegoroczna edycja kampanii społecznej „ Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.
Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest
eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.
Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).
Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:
– jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
– jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji/zajęć zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,
Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:
– prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
– brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również kampanie społeczne innych stowarzyszeń w sprawie wyposażenia domów ogrzewanych z wykorzystaniem energii elektrycznej lub paliwa gazowego/ciekłego w komin awaryjny dymowy (komin bezpieczeństwa) do ewentualnego podłączenia przenośnego pieca na paliwo stałe na okres przedłużającej się awarii sieci elektrycznej czy braku dostaw paliwa gazowego/ciekłego w okresie niskich temperatur zewnętrznych.
W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane
– „Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy
– „Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
– „Ochrona środowiska wybór naszych czasów” organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
– „Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.
– “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.
Międzywojewódzki Cech Kominiarzy , jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.
Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Z poważaniem
Wiesław Zabawa
Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Uwaga. Burze z gradem!

baner burzaIMGW-PIB OSTRZEGA:

BURZE Z GRADEM od 17:00 09.09 do
21:00 09.09.2022, możliwy grad, porywy wiatru 65 km/h.

Zebranie wiejskie sołectwa Niwiska

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA NIWISKA

23.09.2022r. (piątek) o godz.1800  w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie  mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

 

                           Sołtys sołectwa Niwiska
Andrzej Fornalewicz  
 

 

 

Badania mammograficzne!

MAMMOGRAFIADnia 11 października 2022 r. przy Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w 1968 r. – 1972 r. – te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Zapisy na badania

Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )

Po prostu przyjdź!

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

 

Informacja dla organizacji pozarządowych.

Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do realizowania przez organizacje pozarządowe w 2023 roku.

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców, do przedstawiania swoich propozycji odnośnie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2023 roku.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zadań publicznych do dnia 6 października 2022r. do godz.15.00 na formularzu (do pobrania poniżej). Wypełnione formularze prosimy przesłać pocztą na adres: a.zapotoczna@nowogrodbobrz.pl lub złożyć w UM w Nowogrodzie Bobrzańskim.

formularz_zgloszeniowy-doc-3

 

 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański