KOMUNIKAT – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 02.09.2022 roku w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pielicach

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 02.09.2022 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pielicach (gm. Nowogród Bobrzański) zaopatrującego miejscowość: Drągowina, Kaczenice, Sobolice, Kamionka, Kotowice,Niwiska, Pierzwin, Przybymierz, Skibice, Urzuty, Pielice gm. Nowogród Bobrzański oraz Piaski gm. Świdnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem chemicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej trichlorometanu (chloroformu).

Woda warunkowo nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Administrator ujęcia został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem
doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

WYJAŚNIENIE

Nowogród Bobrzański, 05-09-2022 r.

 

UWAGA

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W PIELICACH

 (Pielice, Pierzwin, Niwiska, Urzuty, Drągowina, Kotowice, Sobolice, Kaczenice, Przybymierz, Skibice, Piaski)

 

Zgodnie z harmonogramem badań jakości wody w dniu 02-08-2022 r. na stacji uzdatniana wody w Pielicach oraz na sieci wodociągowej zostały pobrane próbki wody do badań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Zielonej Górze .

W dniu 02-09-2022 r. o godz. 15.06 (piątek), miesiąc po badaniach próbek wody wysłany został do Spółki komunikat o przekroczeniu zawartości chloroformu w wodzie (0,04mg/l przy dopuszczalnych 0,03 mg/l).

Przekroczona wartość została wykazana na sieci wodociągowej (bez nieprawidłowości na stacji uzdatniania wody).

Powyższe mogło nastąpić po dezynfekcji armatury na SUW w dniach poprzedzających badania i niedostatecznego jej przepłukania.

Już dzień po poborze próbek nie mogła mieć miejsca obecność chloroformu
w wodzie z uwagi na nie stosowanie środków dezynfekujących.

Niemniej jednak Spółka została zobowiązana do przedłożenia badań potwierdzających brak obecności chloroformu w wodzie, co nastąpi do dnia 09-09-2022 r.

Pozostałe badane parametry wody spełniają wymagania i zgodnie
z komunikatem PPIS woda jest zdatna do picia.

Dyrektor

Spółki Wodno-Ściekowej

Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

Tomasz Pierzchalski

Uwaga mieszkańcy Pielice Miasta i Gminy Nowogród Bobrz.

2022_09_02_HK_Komunikat_wodociag_Pielice

 

 

Stwórzmy razem nową Lokalną Strategię Rozwoju!!!

Stwórzmy razem nową Lokalną Strategię Rozwoju!!!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem zaprasza na konsultacje społeczne w celu stworzenia
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie wiejskie sołectwa Pierzwin

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PIERZWIN

21.09.2022r. (środa) o godz.1800  w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

 

                           Sołtys sołectwa Pierzwin
Krzysztof Michalec
  

 

 

Witaj szkoło!!!

Witaj szkoło! Rok szkolny 2022-2023.

Wszystkim nowogrodzkim uczniom życzymy samych piątek i szóstek!
A dla uczniów klas pierwszych na rozpoczęcie swojej przygodny z nauką mamy drobny upominek. Mamy nadzieję, że prezent spodoba się naszym Pierwszakom 🙂
Powodzenia!!!

 

 

 

 

 

Zebranie wiejskie sołectwa Łagoda

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŁAGODA

10.09.2022r. (SOBOTA) o godz.17.00  na placu zabaw  odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Łagoda
Beata Najgebauer

UWAGA! Ważne informacje dla pasażerów ZKP!

Informacja - nagłowekSzanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że na terenie gminy od 1 września 2022r. zostanie uruchomiony DODATKOWY ,,PRÓBNY”.

Więcej informacji na plakacie poniżej.

 

 

 

 

 

Zebranie wiejskie sołectwa Kotowice

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOTOWICE

09.09.2022r. (piątek) o godz.18.00  w świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Kotowice
Artur Berbeka

Zebranie wiejskie sołectwa Urzuty

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA URZUTY

06.09.2022r. (wtorek) o godz.18.00  w świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Urzuty
Artur Czernicki

Bilety ulgowe dla emerytów i rencistów.

Informacja - nagłowekZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA SP. Z O.O. informuję o możliwości zakupu biletów, biletów ulgowych dla emerytów i  rencistów, a także o linii: Zielona Góra- Nowogród Bobrzański- Dobroszów Wielki przez Niwiska, Kotowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie wiejskie sołectwa Skibice

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SKIBICE

01.09.2022r. (czwartek) o godz.1830  pod wiatą odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Skibice
Edwin Pasławski

Zebranie wiejskie sołectwa Dobroszów Wielki

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DOBROSZÓW WIELKI

03.09.2022r. (sobota) o godz.1800  na boisku odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

 

                           Sołtys sołectwa Dobroszów Wielki
Anna Haponiak

 

Zebranie wiejskie sołectwa Sterków

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STERKÓW

01.09.2022r. (czwartek) o godz.1800  w Winnicy Marcus odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Sterków
Małgorzata Wilk  

 

LVII sesja Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Sesja Rady Miejskiej   Zawiadamiam, iż zwołuję na dzień 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:15, LVII sesję Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Słowackiego 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/ … / Tomasz Sawicki

Porządek obrad rady miejskiej

 

Transmisje z obrad sesji rady miejskiej  dostępne są pod linkiem: transmisja obrad

Konserwacja rowów melioracyjnych w m. Cieszów, Drągowina, Sobolice, Przybymierz, Nowogród Bobrz.

INFORMACJA
Gminna Spółka Wodna w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że będzie wykonywała konserwację rowów melioracyjnych w n/w miejscowości:

W miejscowości Cieszów: w miesiącach wrzesień – listopad – przy następujących działkach:
299/1, 120, 119, 118/1, 117, 116, 115, 114, 113, 101, 102/7, 103, 61, 60/2, 60/1, 59, 58, 57, 56, 54

W miejscowości Nowogród Bobrzański: w miesiącach sierpień – listopad – przy następujących działkach:

1437/4, 1437/2, 51/8, 1432, 1433, 1431, 1430, 1428, 1427/2, 1426, 1425, 1424, 1421, 51/17, 1419, 1452/1, 1416/3, 1452/2, 1456/3, 1414/1, 1413/2, 1410/2, 1407/3, 1405/1, 1404, 1403

W miejscowości Przybymierz: w miesiącach wrzesień – listopad – przy następujących działkach:

86/13, 86/14, 85/2, 85/3, 83/2, 82/1, 81/2, 79/2, 79/3, 246, 245/2, 253/3, 293, 292, 294/2, 294/4, 284/2, 286/5, 284/10, 286/6, 287/2, 288/2, 300/2, 300/4, 301/7, 301/6, 302/1, 303/1, 305/3, 306/1, 305/2, 306/2, 134/8, 137/7, 137/1, 225/2, 135/2, 234/3, 235/1, 236/2, 237/6, 237/4, 238/1, 239/1, 240/1, 240/5, 241/5, 242/3, 481

W miejscowości Sobolice: w miesiącach wrzesień – listopad – przy następujących działkach:

94/2, 47/14, 60, 47/12, 93/3, 65;

W miejscowości Drągowina: w miesiącach wrzesień – listopad – przy następujących działkach:

183/1, 179, 181, 182/6

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt tel. 791 666 309

 

Zebranie wiejskie sołectwa Przybymierz

baner-zebrnaie

UWAGA!

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PRZYBYMIERZ

 26.08.2022 r.  (piątek) o godz. 18.00 w świetlicy w Przybymierzu odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków Funduszu Sołeckiego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

Sołtys sołectwa Przybymierz
Roman BalakMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański