Poradnictwo

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego
****pobierz****

ops

Bezpłatne dyżury w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9

 

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9.
  • Porad psycholog udziela trzy razy w miesiącu w godzinach od  16:00 do 19:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w tut. Ośrodku.

 

kopd 3 kolory2

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze
koło w Nowogrodzie Bobrzańskim

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze prowadzi:
a) działalność nieodpłatną pożytku publicznego prowadzenie Schroniska dla Matki i Dziecka
– poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, logopedyczne, mediacje rodzinne
– prowadzenie świetlicy profilaktyczno- wychowawczej
– pomoc kobietom w ciąży- Gaudium Vitae
– edukacja dzieci i młodzieży na temat praw człowieka
– obsługa całodobowego telefonu zaufania dla osób doznających przemocy domowej
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
– prowadzenie Schroniska dla Matki i Dziecka dla kobiet spoza Zielonej Góry
– wyjazdy dzieci ze świetlicy „Smyki”- częściowa odpłatność
– szkolenie członków stowarzyszenia- częściowa odpłatność.

Poradnictwo specjalistyczne to podstawa działań Koła TKOPD w Nowogrodzie Bobrzańskim. Udzielamy porad pedagogicznych, psychologicznych, socjalnych, medycznych i prawnych. Z poradnictwa korzystają mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego oraz mieszkańcy całej gminy.

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN