Przebudowa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym przy ul. Lipowej 2/3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowa coPrzebudowa instalacji CO w mieszkaniu komunalnym przy ul. Lipowej 2/3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Modernizacja cmentarza w Dobroszowie Wielkim

modernizacjaW 2017 roku rozpoczęto modernizację cmentarza w Dobroszowie Wielkim.
I etapem inwestycji była wymiana części ogrodzenia. Za kwotę 10.700,00 zł wykonano 107,5 mb ogrodzenia panelowego z podmurówką wraz z 2 furtkami. Inwestycja realizowana była ze środków z funduszu sołeckiego oraz nagrody dożynkowej sołectwa.
Trwają prace nad II etapem inwestycji. W dniu 27 czerwca 2018 r. zakończono roboty związane z wymianą ogrodzenia. Za kwotę 9.054,55 zł wykonano 86 mb ogrodzenia.
Do końca bieżącego roku zostanie jeszcze wykonane utwardzenie ścieżek na cmentarzu oraz wymiana bramy.
II etap inwestycji realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego.

 

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański.

Ruszył pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowogród Bobrzański. Pierwszy etap obejmuje budowę 53 szt. POŚ, termin zakończenia robót nastąpi do 16.07.2018 r. Drugi termin zostanie zakończony 17.09.2018 r. Obecnie prace trwają w miejscowości Drągowina, gdzie wybudowanych zostanie 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

PROW

Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

zagospodarowanie placu

Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że w roku 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizuje zadanie: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”.

W dniu 17 marca 2017 roku z Wojewodą Lubuskim została zawarta umowa nr 5/27/32/2017 dotycząca przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 2.543.946,00 zł

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej

swietlica-wysokaInwestycja dofinansowana ze środków PFRON na podstawie umowy nr ROPS.IV.63.17.2015 z dnia 15 kwietnia 2016 r., zawartej z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 23.000 zł na remont schodów i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę toalet w świetlicy wiejskiej w Wysokiej.

logo_pfron_2011_r

 

 

 

 

 

foto: Bartosz Taryma

„Lubuska siłownia pod chmurką” w Nowogrodzie Bobrzańskim

 all

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu 18 lipca 2016 roku Gmina Nowogród Bobrzański podpisała umowę na realizację siłowni plenerowej w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na rok 2016. Na ten cel Gmina otrzymała decyzją Sejmiku Województwa Lubuskiego dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. W ramach niniejszego zadania planowana jest realizacja na Wzgórzu Zamkowym siłowni plenerowej wyposażonej m.in. w takie elementy, jak: krzesełko do wyciskania, wyciąg górny, twister, surfer, biegacz, orbitrek, wioślarz, rower, narty czy prasa nożna. Do tego w ramach zagospodarowania terenu planowane jest zakupienie dwóch ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem. Planowane jest również ogrodzenie terenu siłowni. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu, montażem ogrodzenia, a także montażem poszczególnym elementów siłowni i obiektów małej architektury.

tablica

Informujemy, że w dniu 30 października 2016 roku zakończono prace związane z montażem siłowni na terenie Wzgórza Zamkowego. Zapraszamy mieszkańców do korzystania z poszczególnych urządzeń. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć dotyczących inwestycji.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański