Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

zagospodarowanie placu

Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że w roku 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizuje zadanie: „Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F w m. Nowogród Bobrzański”.

W dniu 17 marca 2017 roku z Wojewodą Lubuskim została zawarta umowa nr 5/27/32/2017 dotycząca przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 2.543.946,00 zł

Budowa wiaty rekreacyjnej (wigwam) w Klępinie

baner - wigwam Budowa wiaty rekreacyjnej (wigwam) w Klępinie

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wysokiej

swietlica-wysokaInwestycja dofinansowana ze środków PFRON na podstawie umowy nr ROPS.IV.63.17.2015 z dnia 15 kwietnia 2016 r., zawartej z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 23.000 zł na remont schodów i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę toalet w świetlicy wiejskiej w Wysokiej.

logo_pfron_2011_r

 

 

 

 

 

foto: Bartosz Taryma

„Lubuska siłownia pod chmurką” w Nowogrodzie Bobrzańskim

 all

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu 18 lipca 2016 roku Gmina Nowogród Bobrzański podpisała umowę na realizację siłowni plenerowej w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką” na rok 2016. Na ten cel Gmina otrzymała decyzją Sejmiku Województwa Lubuskiego dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. W ramach niniejszego zadania planowana jest realizacja na Wzgórzu Zamkowym siłowni plenerowej wyposażonej m.in. w takie elementy, jak: krzesełko do wyciskania, wyciąg górny, twister, surfer, biegacz, orbitrek, wioślarz, rower, narty czy prasa nożna. Do tego w ramach zagospodarowania terenu planowane jest zakupienie dwóch ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablicy z regulaminem. Planowane jest również ogrodzenie terenu siłowni. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu, montażem ogrodzenia, a także montażem poszczególnym elementów siłowni i obiektów małej architektury.

tablica

Informujemy, że w dniu 30 października 2016 roku zakończono prace związane z montażem siłowni na terenie Wzgórza Zamkowego. Zapraszamy mieszkańców do korzystania z poszczególnych urządzeń. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć dotyczących inwestycji.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański