ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

baner-dla-firmUrząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Nazwa przedmiotu kalkulacji:
Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

Szacowanie wartości zamówienia – PLAN OGOLNY-sig

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ

baner-dla-firm ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Skibice w gminie Nowogród Bobrzański)

Szacowanie wartości zamówienia –  zmiana studium zagospodarowania przestrzennego

Załacznik – mapa obszaru

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

baner-dla-firm
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Nowogród Bobrzański w latach 2019-2022

Szacowanie analiza 2019-2022 (plik PDF)

Klauzula RODO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

baner-dla-firmZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający Gmina Nowogród Bobrzański reprezentowana przez Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim zawiadamia, że w postępowaniu na Dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do robotyki w podziale na części w ramach projektu: „Kompetentny Przedszkolak wybrano najkorzystniejsze oferty:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze z siedzibą ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona Góra – 10.800,00 zł brutto

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

baner-dla-firmDostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz sprzętu do robotyki w podziale na części w ramach projektu: „Kompetentny Przedszkolak”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

baner-dla-firmDostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. “Kompetentny Przedszkolak” realizowanego w ramach RPO Województwa Lubuskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

 

 

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Kotowice w gminie Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firm

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Kotowice w gminie Nowogród Bobrzański).

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firm

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański).

Plan zamówień publicznych – 2021

baner-dla-firmPlan zamówień publicznych – 2021

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firmZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie Dobroszów Mały w gminie Nowogród Bobrzański)

Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie 0001 Nowogród Bobrzański)

baner-dla-firmZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA KALKULACJI CENOWEJ DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do złożenia kalkulacji cenowej na:
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w załączniku graficznym do niniejszego zaproszenia (obszar w obrębie 0001 Nowogród Bobrzański)

Plan zamówień publicznych – 2020

baner-dla-firm

Plan zamówień publicznych – 2020

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie kontroli technicznej obiektów budowlanych

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie kontroli technicznej obiektów budowlanych.

Zapytanie ofertowe – wykonanie nawierzchni pod elementy terenu rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Wykonanie nawierzchni pod elementy terenu rekreacyjnego i siłowni zewnętrznej
w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zapytanie ofertowe – wykonanie ogrodzenia placu zabaw

baner-dla-firmZapytanie ofertowe
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na:
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zapytanie ofertowe – Inspektor Nadzoru

baner-dla-firmW związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie § 3 Zarządzenia Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego Nr 111/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia procedur wydatkowania środków publicznych, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji:
1) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów.
2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzwin.

1 2 3 15


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN