Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Ogrodzenie terenu placu zabaw w m. Skibice w gm. Nowogród Bobrzański
**** pełna treść zaproszenia ****
Kontakt:
m.karczewska@nowogrodbobrz.pl
tel. : 68 327 66 10

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie parkingu przy ul. Zacisze w Nowogrodzie Bobrzańskim według załączonego projektu.

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
– 100% – cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie oświetlenia na ul. Zacisze w Nowogrodzie Bobrzańskim według załączonego projektu

 • Projekt
 • Specyfikacja
  Termin składania: 17.11.2015
  Miejsce składnia:
  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański
  lub e-mail: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
– 100% – cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Zapytanie ofertowe – Niwiska II etap

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej a w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się zapytaniem ofertowym na „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach – II etap”.

 

Nowogród Bobrzański: Zaproszenie do złożenia oferty

zaproszenie_oferta2Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej
z przebudową zjazdu na ul. Żarską wraz z przebudową ciągów pieszych w Nowogrodzie
Bobrzańskim” zgodnie z poniższym przedmiarem robót:

***** przedmiar robót *****

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Prace bieżące na cmentarzu komunalnym przy ul. Piaskowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, zgodnie z poniższym zakresem:
1. Załadunek i przewóz ziemi w ilości ok. 30 ton z Dobroszowa Małego na cmentarz komunalny przy ul. Piaskowej (odległość ok. 5 km)
Termin składania ofert: 14.10.2015
Miejsce składnia: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański
Oferta będzie oceniana w następujący sposób:
– 100% – cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto

– Termin realizacji usługi przed 20.10.2015r.

*****  pełna treść zaproszenia ******

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w obrębie ulicy Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim poprzez wykonanie chodnika
A. Przedmiar prac:
1. powierzchnia chodnika – 115m2
2. długość obrzeży – 114mb
B. Wyszczególnienie prac:
Kostka szara Holland gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej, podbudowa z kruszywa
kamiennego frakcji 0-31,5mm o grubości 10 cm z warstwą odcinającą z piasku, obrzeża szare 6x20x100cm.
Termin składania: 12.10.2015

**** pełna treść zaproszenia do złożenia oferty cenowej  *****

Oszacowanie wartości zamówienia

oszacowanie-wartosciUrząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w ramach oszacowania wartości zamówienia , zaprasza do złożenia kalkulacji na:
Dostawę, montaż i obróbkę następujących okien w mieszkaniach komunalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim

**** Pełna treść ogłoszenia ****

Zaproszenie do złożenia oferty

zaproszenie_oferta2
Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na
zadanie: Bieżące prace remontowe, świetlica wiejska w m. Wysoka, gmina Nowogród Bobrzański

Zakres prac:
1. Osuszenie ścian z wilgoci, zbicie tynków w miejscach odparzeń (powierzchnia
ok. 5m2),
2. Odtworzenie pierwotnie istniejącej wentylacji budynku (nawiewniki podokienne,
kominki wentylacyjne),
3. Zabezpieczenie ścian przed wilgocią i grzybem przez zastosowani e środków
chemicznych,
4. Otynkowanie i pomalowanie miejsc objętych naprawą,
5. Naprawa pokrycia dachowego, poprzez zdemontowanie i ponowne ułożenie
z uzupełnieniem dachówek typu karpiówka, na zaprawie cementowo-wapiennej,
w okolicy cieknącego kosza dachowego od strony południowej (powierzchnia
ok. 5m2),
Oczekiwany termin złożenia oferty do dnia 12.10.2015r.
Oferta będzie oceniana w nast ępujący sposób:
– 100% – cena wykonania usługi – wymagane podanie ceny brutto a także
przewidywanego terminu realizacji w/w przedsięwzięcia.
Kontakt: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl, g.kedziora@nowogrodbobrz.pl
tel. : 68 327 66 10
Na podstawi e art. 4 ust. 8 ustawy z dni a 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej
ustawy.

Zaproszenie do złożenia oferty

zaproszenie_oferta2Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

NAS SERWERY typu DESKTOP dwie sztuki.

 • Liczba kieszeni na dyski: 2
 • Typy macierzy:pojedynczy wolumen, JBOD, RAID 0, RAID 1
 • Serwery NAS dostarczone wraz z dyskami twardymi, 4TB każdy.
 • termin do dnia : 29-09-2015 do godziny 11:00 na adres: k.dobrzanski@nowogrodbobrz.pl

szczegóły techniczne oraz wymogi poszczególnych serwerów w specyfikacji technicznej poniżej:
*****  NAS SERWERY SPECYFIKACJA  ******

 

Oszacowanie wartości zamówienia

oszacowanie-wartosciUrząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim w ramach oszacowania wartości zamówienia , zaprasza
do złożenia kalkulacji na:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej
z przebudową zjazdu na ul. Żarską wraz z przebudową ciągów pieszych w Nowogrodzie
Bobrzańskim” zgodnie z poniższym przedmiarem robót:

Zaproszenie do złożenia oferty

zaproszenie_oferta2Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Remont dachu wieży w Kaczenicach, ul. Wiejska przy zjeździe do posesji nr 16.

Zakres prac:
– rozbiórka pokrycia dachowego, deskowania i części konstrukcji dachu (1 krokiew),
– rozbiórka trzech warstw cegły w górnej części wieży,
– szalowanie, zbrojenie i wylanie betonowego wieńca opaskowego,
– uzupełnienie konstrukcji dachu (1 krokiew),
– deskowanie dachu,
– montaż: pasa nadrynnowego, orynnowania (ocynkowanego), papy dwuwarstwowo, rur spustowych rynny (ocynkowanych).
Oczekiwany termin złożenia oferty do dnia 05.06.2015r.
W ofercie prosimy o podane ceny brutto, a także przewidywanego terminu realizacji ww. przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 907) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

INFORMACJA

grafika dla firmBurmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprasza przedsiębiorców do wysyłania swoich danych kontaktowych które zostaną wykorzystane do przesyłania informacji na temat ewentualnych ofert Gminy dotyczących usług ogólnobudowlanych.

nasz e-mail: now.bobrz.um@post.pl

telefon: (68) 329-09-62  lub (68) 329-09-63

1 13 14 15


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański