Gminne jednostki organizacyjne

Aktualny stan jednostek organizacyjnych publikowany jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
tel.: 683276665
e-mail: biblioteka@nowogrodbobrz.pl
strona www: https://mgoksir.pl/category/biblioteka/
Dyrektor: Milena Karczewska – pełniąca obowiązki dyrektora

Oddział:
ul. Kościuszki 41, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel.: 683276638

Filia:
ul. Akacjowa 1, Niwiska, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel.: 698-089-802

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
  ul. Pocztowa 7
  66-010 Nowogród Bobrzański
  tel.: 683276843
  oraz:
  Pomoc społeczna: 571310858, 574937607, 694708176
  Kierownik: 571310855
  Świadczenia rodzinne: 574938292
  Fundusz alimentacyjny: 574945736
  Księgowość: 570573076
  e-mail: mgopsnb@nowogrodbobrz.pl
  strona www: www.mgopsnb.pl
  Kierownik: Halina Kłucjasz

 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Drągowinie
  ul. Objazdowa 3, Drągowina Prezes Tadeusz Baka
  V-ce prezes: Stefan Cidyło
  Naczelik: Maksymilian Ostrowski
  Z-ca naczelnika: Radosław Zakowicz
  Sekretarz: Piotr Zakowicz
  Skarbnik: Wiesław Droszczak
  Komisja rewizyjna: Przewodniczący – Jerzy Derczyk, członkowie – Józef Lechocki, Ryszard Drozdek
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczenicach
  ul. Wiejska 31, Kaczenice Prezes Robert Giergielewicz
  Naczelnik: Zenon Jagielik
  Z-ca naczelnika: Krzysztof Jagielik
  Sekretarz: Irena Giergielewicz
  Skarbnik: Waldemar Zioło
  Członek zarządu: Jan Krasowski
  Komisja rewizyjna: Przewodniczący – Witold Zioło, członkowie – Jan Juszczak, Andrzej Danyło
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Niwiskach
  ul. Zielonogórska 30, Niwiska
  Prezes: Kazimierz Greczyło
  V-ce prezes: Józef Januszewski
  Naczelnik: Arkadiusz Witkowski
  Z-ca naczelnika: Dariusz Greczyło
  Sekretarz: Paweł Jakubowski
  Skarbnik: Stanisław Kuczak
  Kronikarz: Leszek Koncur
  Gospodarz: Grzegorz Cieloński
  Członek: zarządu Piotr Szatkowski
  Komisja rewizyjna: Przewodniczący – Jan Haponiak, członkowie – Remigiusz Greczyło, Tomasz Witkowski
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim
  ul. Kolonijna 2, Klępina
  Strona www: osp.nowogrodbobrz.pl
  Prezes: Mariusz Fabisiak
  V-ce prezes: Piotr Sługocki
  Naczelnik: Marcin Pelc
  Z-ca naczelnika: Czesław Balak
  Sekretarz: Rychlik Ryszard
  Skarbnik: Piotr Jarosiewicz
  Kronikarz: Andrzej Tontor
  Gospodarz: Przemysław Kaczmarek
  Członek zarządu: Marek Orlicki
  Komisja rewizyjna: Przewodniczący – Czesław Kobylczak, członkowie – Eugeniusz Strzelecki, Maciej Zdanowicz
  Strona www: www.osp.nowogrodbobrz.pl
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Urzutach
  ul. Szkolna 4, Urzuty Prezes Michał Pyrtko
  V-ce prezes: Zbigniew Rozbicki
  Naczelnik: Michał Kuczak
  Sekretarz: Dorota Kiełbasa
  Skarbnik: Grzegorz Dyczko
  Gospodarz: Łukasz Kuczak
  Członek zarządu: Paweł Fiedorowicz
  Komisja rewizyjna: Przewodniczący – Arkadiusz Pyrtko, członkowie – Ireneusz Przyborowski, Ireneusz Drozdek
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kotowicach
  ul. Zielonogórska 32, Kotowice
  Prezes: Balak Piotr
  V-CE Prezes: Irski Paweł
  Naczelnik: Rewaj Andrzej
  Sekretarz: Cybulski Konrad
  Skarbnik: Muniak Antoni
  Gospodarz: Balak Andrzej
  Czł. Zarządu: Marszałek Stanisław
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej
  ul. Polna 2, Wysoka
  Prezes: Zbigniew Oszczyk
  V-CE Prezes: Grzegorz Urbanek
  Naczelnik: Rafał Zadworny
  Sekretarz: Krzysztof Tabaczyński
  Skarbnik: Stanisław Kaziów
 • Spółka Wodno-Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański
  (siedziba w Urzędzie Miejskim pok. 18-19)
 • Gminna Spółka Wodna
  ul. Słowackiego 11
  66-010 Nowogród Bobrzański
  Gminna Spółka Wodna (GSW) powstała w celu:
  – budowy lub współudziału w budowie urządzeń
  melioracji wodnych szczegółowych: rowów,
  przepustów, przepusto-zastawek, jazów oraz stawów i urządzeń drenarskich,
  – utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń
  melioracji wodnych szczegółowych rowów, przepustów, przepusto-zastawek, jazów, stawów i urządzeń drenarskich,
  – prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, a w szczególności:
  racjonalnej gospodarki wodą na użytkach rolnych,
  zagospodarowania zmeliorowanych łąk i pastwisk,
  organizowania wspólnej pielęgnacji oraz nawożenia łąk i pastwisk.


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN