„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

oczyszczalnieZakończono prace nad budową zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Bogaczów oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowogród Bobrzański. W ramach dofinansowania z PROW udało nam się wybudować 143 szt. Oczyszczalni oraz 212,4 m sieci wodociągowej przy ul. Podgórnej w Bogaczowie.
Inwestycja rozpoczęła się już w 2016 roku, kiedy to zaczęto zbierać wnioski wpływające od zainteresowanych mieszkańców. Następnie na podstawie danych złożonych we wnioskach oraz oględzin w terenie sporządzono dokumentację techniczne poszczególnych inwestycji. W 2018 roku po zakończeniu mozolnego procesu zbierania wszelkich niezbędnych informacji, pozwoleń i oświadczeń mogliśmy przejść do etapu ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawców. Przetarg podzielono na dwie oddzielne inwestycje tj. 1) budowa sieci wodociągowej 2) budowa POŚ. Przetarg na wybudowanie sieci wodociągowej wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, natomiast budową POŚ zajęła się Eko Firma , pochodząca z Ostrowca Świętokrzyskiego. Inwestycja była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmował budowę wodociągu oraz 50 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Sobolice, Drągowina i Klępina. Natomiast drugi etap to budowa 93 sztuk oczyszczalni w miejscowościach Skibice, Przybymierz, Urzuty, Niwiska, Kotowice, Klępina, Kamionka, Wysoka, Sterków, Pajęczno, Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Krzewiny, Łagoda, Podgórzyce. Inwestycja została zakończona dnia 30 maja 2019 r.
Wartość całego projektu: 2.815.474,02 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł
Zadanie wykonane dzięki działaniom PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

Przebudowa dachu ul. Dobra 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowaPrzebudowa dachu ul. Dobra 6-8 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Przebudowa mieszkania komunalnego przy ul. Żarskiej 1/5 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przbudowa mieszkania - logoPrzebudowa mieszkania komunalnego
przy ul. Żarskiej 1/5 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

modernizacjachodnikaDnia 31.12.2018 r. została zakończona realizacja inwestycji „Modernizacja chodnika przy ul. Słonecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.”

Za kwotę 44.178,79 zł został wykonany chodnik po lewej stronie na ul. Słonecznej od skrzyżowania z ulicą Krótką do skrzyżowania z ulicą Botaniczną.

Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim

centralne ogrzewanie Dnia 09.11.2018 r. została zakończona realizacja inwestycji „Budowa centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 18.000,00 zł zostało wykonane centralne ogrzewanie w lokalu mieszkalnym, który do tej pory ogrzewany był przez zniszczone piece.

Prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej

Dnia 30.10.2018 r. została zakończona realizacja zadania „Prace konserwatorskie przy XIX w. dzwonnicy w Kaczenicach polegające na: remoncie więźby dachowej, dachu, drewnianych schodów, elewacji, wykonanie obróbek blacharskich i instalacji odgromowej”.

Za kwotę 59.040,00 zł zostały wykonane niezbędne roboty budowlane.

Realizacja inwestycji została dofinansowana przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz przez Województwo Lubuskie – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

O otrzymanym dofinansowaniu można przeczytać : https://nowogrodbobrz.pl/?p=15057

logotyp lubuskie

Utwardzenie zjazdu OSP w m. Drągowina

grafika  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zakończył realizację zadania: „Utwardzenie działki nr 436 do remizy OSP w Drągowinie”
zgodnie z zapytaniem ofertowym : https://nowogrodbobrz.pl/?p=15304

grafika przed

PRZED

PO

PO

Przebudowa mieszkania socjalnego przy ul. Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

mieszkanie soclaneDnia 26.09.2018 r. została zakończona inwestycja „Przebudowa mieszkania socjalnego przy ul. Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 59.000,00 zł zostało całkowicie przebudowane mieszkanie socjalne. Przeprowadzono roboty budowlane w dwóch pokojach, kuchni i łazience oraz wykonano centralne ogrzewanie. Dzięki tej inwestycji potrzebująca rodzina będzie mogła mieszkać w odpowiednich warunkach.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska

świetlica wiejska niwiskaDnia 17.09.2018 r. została zakończona inwestycja „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

Za kwotę 61.967,51 zł zostały wykonane dwie toalety, w tym jedna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. To już kolejny etap przebudowy świetlicy w Niwiskach. Pierwszy polegał na termomodernizacji budynku.

Realizacja inwestycji została dofinansowana przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

O otrzymanym dofinansowaniu można przeczytać : https://nowogrodbobrz.pl/?p=14683

logotyp ROPS

 

tablica informacyjna

Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim

chodnik winiaryDnia 31.07.2018 r. została zakończona inwestycja „Modernizacja chodnika ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Za kwotę 42.526,80 zł został zmodernizowany ciąg pieszy usytuowany wzdłuż działki i budynku przedszkola w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej 6. Chodnik ten łączy się z drogą między budynkami mieszkalnymi przy ul. Winiary 12 i 14 (Działka nr 1680/1 i 1680/4) i ciągiem pieszym na ul. Szkolnej. Chodnik wykonany jest z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm, ograniczony z dwóch stron obrzeżami betonowymi, szerokość wynosi ok. 4,20 m, a długość całkowita wynosi ok. 80 m; razem powierzchnia ok. 336 m2.

Zakończona iwestycja – wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym w Drągowinie

grafikaW dniu 12.04.2018 r. została zakończona inwestycja pn. „Wykonanie piłkochwytów na dz. nr 77 w Drągowinie”. Za kwotę 13.280,00 zł wykonano 2 szt. piłkochwytów o wysokości 5 m i łącznej długości 80 mb.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niwiska

 

08 grudnia 2017 r. został zakończony pierwszy etap inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niwiska”.

Za kwotę 5.935,00 zł opracowano dokumentację projektową, natomiast za kwotę 7.866,34 zł zakupiono materiały na wykonanie ok. 133,5 mb ogrodzenia panelowego oraz bramę dwuskrzydłową. Ogrodzenie zostało wykonane w ramach czynu społecznego mieszkańców.

Wszystkim zaangażowanym osobom bardzo dziękujemy.

Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. zakończono inwestycję pn. „Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Inwestycja była realizowana od roku 2015. W ramach inwestycji powstał plac zabaw wraz ze strefami bezpiecznego upadku, wykonano 52 m2 chodnika i podjazdu z kostki betonowej oraz żwirową ścieżkę, wymieniono bramę wejściową na teren Wzgórza Zamkowego oraz wykonano oświetlenie parkowe całego terenu rekreacyjnego.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 176 760,75 zł.

Modernizacja drogi ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim

droga wianiaryW dniu 01.12.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą
„Modernizacja drogi ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
Zadanie było realizowane w roku 2017. Za kwotę 67.220,00 zł
została wymieniona nawierzchnia drogi wraz z krawężnikami oraz
została wykonana modernizacja chodnika. Inwestycja została wykonana
na terenie należącym do Gminy Nowogród Bobrzański.

Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

przebudowa lokalu dąbrowskiegoW dniu 01.12.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 14/1
w Nowogrodzie Bobrzańskim”
.
Zadanie było realizowane od roku 2016. Za kwotę 53.763,37
zł została przeprowadzona przebudowa całego lokalu mieszkalnego,
w tym:
1. Wyodrębnienie łazienki z części kuchni,
2. Wymiana tynków, podłóg, sufitów, okien, drzwi
3. Wykonanie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania
4. Wykonanie wentylacji

1 2 3 5


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański