Inwestycja ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”

baseny plac zabaw Zakończono inwestycje pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Koszt inwestycji to 132 434,00 zł.

Przebudowa zasilania oraz zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Urzutach

urzutyW ramach zadania opracowano nowy schemat przyłączenia, zamontowano maszt rurowy na zewnętrznej ścianie budynku (sztyca), zabudowano
złącze, tablicę i nowy kabel zasilający TG. Ponadto zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów
(w ramach Funduszu Sołeckiego) naściennych typu
split o mocy 7 kW oraz wykonano zasilanie agregatów z rozdzielni elektrycznej z obwodów
1 fazowych przewodem YDY 3×2,5 mm, zabezpieczono urzutywłącznikiem C16.

 

 

 

 

 

logotypy_PROW

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klępinie

świetlicaMieszkańcy zdecydowali, że w ramach zadań na 2019 rok znalazł się kolejny etap rozbudowy świetlicy polegający na ociepleniu ściany budynku świetlicy.

logotypy_PROW

Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Niwiska i OSP Nowogród Bobrzański

OSP niwiska i nowogródZarząd województwa we wrześniu ogłosił konkurs na wsparcie w 2019 r. działań na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 300 tys. zł Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego
projektu mogła wynieść do 10 tys. zł. Celem konkursu było doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy
i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich. Wnioski złożyły dwie jednostki z naszej gminy OSP Nowogród Bobrzański i OSP Niwiska. Wsparcie uzyskało 32 jednostki, a wśród
nich OSP Niwiska (10 000 zł) i OSP Nowogród Bobrzański (10 000 zł). Dziękujemy Pani Milenie, Panu Darkowi i Panu Mariuszowi za zaangażowanie w to zadanie.

Pomoce dydaktyczne dla SP Niwiska

niwiskaGmina Nowogród Bobrzański ma kolejne środki zewnętrzne, tym razem 57 416 złotych
pozyskano na doposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne (do nauczania przedmiotów przyrodniczych)
dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach.
Środki pochodzą z rezerwy oświatowej (Ministerstwo Finansów).

Dofinansowanie zakupu tomografu w ramach porozumienia z Powiatem Nowosolskim

W Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w czwartek, 8 sierpnia 2019 roku oddano oficjalnie do użytku nowy tomograf. Aby szpital mógł go kupić wystąpiło prawdziwe pospolite ruszenie. Po wysłuchaniu problemów szpitala burmistrz poinformował o tym radę miejską i wspólnie z radą podjęli decyzję, że gmina nasza włączy się w akcję wsparcia. Burmistrz i wszyscy radni byli zgodni, że tomograf służy wszystkim i ratuje życie, bez względu na miejsce zamieszkania.

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Bogaczów

bogaczów boiskoDzięki staraniom sołtysa sołectwa i wspierających mieszkańców pozyskano środki finansowe
na zakup materiałów ogrodzeniowych (panele ogrodzeniowe). Kilkadziesiąt metrów grodzenia zostało zamontowane w czynie społecznym przez mieszkańców wsi Bogaczów.

Cieszów- ciąg dalszy oświetlenia

oswietlenie cieszów
Zgodnie z podjętą w poprzednich latach decyzją w m. Cieszów realizowane jest zadanie doświetlenia miejscowości.

cieszów lampa

 

 

Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Krzewiny

krzewinyMieszkańcy Krzewin po raz kolejny doposażają plac rekreacyjny, a także przeznaczają fundusze na oświetlenia na terenie sołectwa.plac zabaw krzewiny

Budowa wiaty w m. Podgórzyce

podgórzyceNa terenie rekreacyjnym została wybudowana wiata na rzucie prostokąta w konstrukcji drewnianej o wymiarach dłuższego boku ok. 10 metrów i krótszego boku ok. 5 metrów (pow. użytkowa 39,85 m2). Dach wiaty pokryto gontami papowymi na deskowaniu. Wiata przeznaczona na cele rekreacyjne mieszkańców.

podgórzyce

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Bogaczów

bogaczów kosiarkaW ramach Funduszu Sołeckiego na potrzeby Sołectwa Bogaczów została zakupiona kosiarka samojezdna John Deere X350R.

Zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Skibice

skibiceW ramach Funduszu Sołeckiego
oraz ze wsparciem mieszkańca na potrzeby Sołectwa Skibic został zakupiony
traktorek do koszenia (model TC142T) .

Remont korytarza w Przedszkolu przy ul.Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

szkolna Podziękowania dla Pani dyrektor, nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców dzieci, którzy
bezpośrednio brali udział w pracach remontowych przedszkola. Kolejny raz byliśmy świadkami
„Chcieć to móc”. Dzięki tej bezpłatnej
pracy można było zaoszczędzić pieniądze na usługach firmy zewnętrznej. Zaoszczędzone środki pozwoliły na rozpoczęcie doposażania placu zabaw (wykonanie dokumentacji i zakup urządzenia).

 

 

 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kotowice

kotowice teren Sołectwo Kotowice przeznaczyło powierzone środki finansowe na zadania inwestycyjne w tym roku zamontowano kilkaset metrów ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej.

kotowice

Wiata w miejscowości Pajęczno

pajęczno wiata Zakupiono nową wiatę przystankowa dla m. Pajęczno.
Jak widać samorządność w sołectwach
się rozwija w dobrym kierunku. Coraz więcej środków przeznaczanych jest na cele inwestycyjne, a nie na bieżące wydatki.

wiata

 

 

1 2 3 7


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański