Gospodarka odpadami

gospodarka-odpadami

 STAWKI OPŁAT

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje następująca stawka opłaty za odpady komunalne:
* 31,00 zł miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie mu naliczona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 62,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Sposób płatności: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy (który otrzymaliście Państwo od pracowników urzędu)
lub przekazem pocztowym oraz w kasie Urzędu Miejskiego
w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

**** ULGA NA KOMPOSTOWNIK ****

jak segregowac

jak segregowac

dokumenty

pszok

adresu punktów

analizaMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN