UWAGA MIESZKAŃCY WSI – woda niezdatna do picia !!!

baner - informacjaUWAGA MIESZKAŃCY WSI
woda niezdatna do picia!!!

DOTYCZY WSI: PIERZWIN, KAMIONKA, PIELICE, NIWISKA,
URZUTY, KACZENICE, KOTOWICE, SKIBICE, PRZYBYMIERZ, DRĄGOWINA I SOBOLICE

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA MIASTA I GMINY W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM INFORMUJE, ŻE W POBRANYCH PRÓBKACH WODY Z UJĘCIA WODY PIELICE ORAZ Z BUDYNKU MIESZKALNEGO W m. KOTOWICE ul. ZIELONOGÓRSKA 38 STWIERDZONO:

• PRZEKROCZENIE WSKAŹNIKA BAKTERII GRUPY COLI. WOBEC POWYŻSZEGO WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

DO CZASU WYELIMINOWANIA W/W BAKTERII WODA BĘDZIE DOSTARCZANA MIESZKAŃCOM W BUTELKACH PLASTIKOWYCH 5 L. OBECNIE PODJĘTO DZIAŁANIA NAPRAWCZE (WODA JEST CHLOROWANA ZA POMOCĄ CHLORATORA W SPOSÓB CIĄGŁY) W PRZYPADKU WYELIMINOWANIA PRZEKROCZENIA W/W WSKAŹNIKA MIESZKAŃCY NATYCHAMIAST ZOSTANĄ POWIADOMIENI. ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

*****   WODA NADAJE SIĘ DO MYCIA ORAZ PICIA TYLKO PO PRZEGOTOWANIU *****

Dyrektor Spółki Wodno-Ściekowej Miasta i Gminy
Zygmunt Mikołajczyk

XLVI sesja Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

rada miejska banerZawiadomienie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017 r.(wtorek)
o godz. 17:00
w sali MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim
przy ul. Pocztowa 7,
XLVI sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw – uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Zielona Góra, 27.06.2017 r.

baner PARP

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz możliwości sfinansowania szkoleń i kursów dla siebie oraz dla Twoich pracowników, to mamy dobrą wiadomość. W przystępny sposób będziesz mógł uzyskać nawet do 35 000 zł na sfinansowanie potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Aby uzyskać te środki musisz utworzyć profil swojej firmy na portalu www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, czyli w tak zwanej Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Już 27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego administratorzy serwisu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą Ci fachowej pomocy w pomyślnej rejestracji Twojej firmy.

 

Wciąż zastanawiasz się po co Ci jest potrzebna ta rejestracja? Już wyjaśniamy. Usługi szkoleniowe będą finansowane w formie bonów szkoleniowych. Bony uzyskasz u wyłonionych przez Urząd Marszałkowski Operatorów. Co do wykonawcy usługi, będziesz mógł go wybrać tylko i wyłącznie spośród firm/instytucji zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Zamówienia dokonasz natomiast tylko, gdy posiadasz konto we wspomnianej Bazie. Co ważne, szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej będą mogły być świadczone tylko przez podmioty zarejestrowane na portalu. Jeśli więc jesteś przedstawicielem firmy szkoleniowej i chcesz świadczyć usługi w ramach nowego systemu szkoleń, to także zapraszamy Cię do udziału w tym spotkaniu.

Aby wziąć w nim udział i uzyskać pomoc specjalistów z PARP musisz wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i przesłać go na podany na końcu tej wiadomości adres email. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktują się z Tobą osoby, które poinformują Cię o niezbędnych dokumentach, które będą potrzebne do rejestracji, a także ustalą z Tobą godzinę indywidualnego spotkania.

Mobilne konsultacje z PARP odbędą się:

  • 27 czerwca 2017 r. w godzinach 11:30 – 15:30 w Zielonej Górze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (poziom 0) – dokładne godziny poszczególnych porad zostaną ustalone indywidualnie.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach z PARP w Zielonej Górze prosimy o wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej i odesłanie na adres: mobilny_uslugirozwojowe@parp.gov.pl. Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 czerwca 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z: Anną Matysiak-Morkowską (anna.morkowska@region.zgora.pl), tel. +48 68 3297853 lub Małgorzatą Jabłońską (m.jablonska@region.zgora.pl), tel. +48 68 3297842.

Istnieje również możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=199994  O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. PARP zastrzega, iż w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych podmiotów, istnieje możliwość odwołania wizyty pracowników PARP w województwie lubuskim.

Dodatkowo tego samego dnia, czyli we wtorek 27 czerwca 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania potrzeb szkoleniowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie lubuskim, skierowane do firm szkoleniowych i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na stronie: http://rpo.lubuskie.pl/-/-nowe-zasady-finansowania-szkolen-dla-przedsiebiorstw-w-wojewodztwie-lubuskim-spotkanie-informacyjne-w-zielonej-gorze

Serdecznie zapraszamy!

Zebrania Wiejskie – Pierzwin, Bogaczów, Kotowice, Kaczenice

baner-zebrnaie
1. Zebranie wiejskie w Pierzwinie
gdzie: boisko sportowe
kiedy: 25-06-2017 (niedziela) godzina 16:00

2. Zebranie wiejskie w Bogaczowie
kiedy: 25-06-2017 (niedziela) godzina 15:00

3. Zebranie wiejskie w Kotowicach
kiedy: 26-06-2017 (poniedziałek) godzina 18:00

4. Zebranie wiejskie w Kaczenicach
kiedy: 27.06.2017 (wtorek) godzina 19:00

Zapraszamy na dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze

baner-kbwW środę, 21 czerwca br. w godzinach 9.00-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania,
stosowanych w wyborach do poszczególnych rad oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Będzie również możliwość uzyskania informacji o prawach wyborczych, uprawnieniach osób niepełnosprawnych,
a także zasadach głosowania w wyborach samorządowych. Ponadto będzie możliwość uzyskania informacji o stałych
działaniach Komisarza Wyborczego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dzień otwarty w delegaturach to kolejny etap konsultacji kształtu kart do głosowania, jakie Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą od listopada ubiegłego roku.
Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadzą konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji,
a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza planuje zaprezentowanie wzoru karty wyborczej jesienią tego roku.

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały PKW i KBW w portalach społecznościowych.

Oznakuj swój rower – nie daj szansy złodziejowi

oznakujrower
Przyjedź i „Oznakuj swój rower”. Nie daj szansy złodziejowi.
24-06-2017 godzina 14:00 – 15:00
Plac przy MGOKSIR w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7

plakat

Informacja o szerszeniach!

Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że z terenu stanowiącego własność gminy Nowogród Bobrzański, wszelkie koszty związane z usunięciem szerszeni pokrywa gmina, natomiast w pozostałych przypadkach koszty pokrywa właściciel nieruchomości.

Firmy specjalizujące się w usuwaniu gniazd szerszeni:

  • Firma Kostyra Marcin tel. 516023231
  • Firma Piwowski Krzysztof tel. 501687241

W przypadku braku kontaktu telefonicznego z wyżej wymienionymi firmami niezbędnych informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu Miejskiego Pani St. Insp. Iwona Wantuch pod nr tel. 693564146.

Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański

Informacja o odwołaniu przetargów na działki: 1/ nr 650/27 położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Promykowej, 2/ nr 473/6 położonej w Bogaczowie, 3/ nr 473/11 położonej w Bogaczowie

http://bip.nowogrodbobrz.pl/225/Informacja_o_odwolaniu_przetargow/

 

 

 

Konsultacje – zasady przyłącza do sieci gazowej Ewe na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

Mobilne punkty obsługi klienta od godz 11:00-19:00.plakat ewa

 

Relacja ze spotkania organizacyjnego III Nowogrodzkiego Rajdu Integracyjnego

Dnia 08.06.2017r. o godzinie 15:30 w sali wiejskie w Wysokiej odbyło się spotkanie organizacyjne III Nowogrodzkiego Rajdu Integracyjnego. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo, a mianowicie to właśnie w Wysokiej wykonana została inwestycja dofinansowana ze środków PFRON na podstawie umowy nr ROPS.IV.63.17.2015 z dnia 15 kwietnia 2016 r., zawartej z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w kwocie 23.000 zł na remont schodów i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę toalet w świetlicy wiejskiej w Wysokiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mi.in: Urzędu Gminy Nowogród Bobrzański, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Kół Łowieckich, Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział Nowogród Bobrzański, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Nadleśnictwa Nowogród Bobrzański oraz mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański. Przybyli goście mogli zapoznać się szczegółowymi informacjami na temat rajdu oraz zadać pytania organizatorom. Zostali poproszeni również o rozpropagowanie tej inicjatywy w swoim środowisku. Spotkaniu towarzyszyła przyjazna i miła atmosfera, uczestnicy mogli ze sobą porozmawiać i wymienić się własnymi poglądami przy kawie, herbacie i cieście przygotowanym przez gospodynie gościnnej wsi Wysoka.

 

1 2 3 61


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański