ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Niwiska

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 statutu sołectwa, dnia 30.07.2021 r. (piątek) o godz.1800 w świetlicy wiejskiej w Niwiskach odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Niwiska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

 Sołtys sołectwa Niwiska

Andrzej Fornalewicz

    

 

Badanie Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego skierowane do rolników

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych. W celu uzyskania przedmiotowych informacji fundacja przygotowała krótkie badanie. Badanie to jest anonimowe, a jego wypełnienie trwa mniej niż 60 sekund. Jest ono przeznaczone dla osób prowadzących własne gospodarstwo rolne.
Link do badania: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zffpvfegFyGji3dYLMvPwJ0uEsSPlN3y0pbYxIsgvNoCMA/viewform?usp=sf_link

Zwracamy się prośbą do rolników o wypełnienie tej ankiety.

Woda z wodociągu w Pierzwinie zdatna do picia

 

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 21.07.2021 roku
w sprawie przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Pielice (gin. Nowogród Bobrzański)
zaopatrującego miejscowość: Drągowina, Kaczenice, Sobolice, Kamionka, Kotowice ,
Niwiską, Pierzwin, Przy by mierz, Skibice, Urzuty, Pielice gm. Nowogród Bobrzański
oraz Piaski gm. Świdnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu stwierdził przydatność wody do spożycia. Woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm).

ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Urzuty

UWAGA

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 statutu sołectwa, dnia 03.08.2021r. (wtorek) o godz.1900 w świetlicy wiejskiej w Urzutach odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców sołectwa Urzuty.

Tematem zebrania będzie zaplanowanie wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 roku oraz sprawy inne

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

 Sołtys sołectwa Urzuty

      Artur Czernicki

 

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej.

Miło nam poinformować, że jednostka OSP Wysoka otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i kwotę 5000,00 zł z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, na realizację zadania „ Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej”.

Dziękujemy bardzo serdecznie za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i pomoc przy realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- „Mały Strażak”.

 

 

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach

Miło nam poinformować, że jednostka OSP Kotowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i kwotę 5000,00 zł z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, na realizację zadania „ Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach”.

Dziękujemy bardzo serdecznie za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i pomoc przy realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- „Mały Strażak”.

 

 

Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzutach.

Miło nam poinformować, że jednostka OSP Urzuty otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i kwotę 5000,00 zł z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, na realizację zadania „ Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzutach”.

Dziękujemy bardzo serdecznie za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i pomoc przy realizacji zadania.

Zadanie jest realizowane w ramach programu „ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- „Mały Strażak”.

 

 

 

Spotkanie Zespołów Ludowych „Koło mego ogródeczka”

Stowarzyszenie „Przyjaciół Drągowiny – ROSA” otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dotację w kwocie 5.000 zł  na wsparcie realizacji zadania publicznego województwa lubuskiego w 2021 roku, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Spotkanie Zespołów Ludowych „Koło mego ogródeczka” .

W ramach tego zadania we wrześniu 2021 r. odbędzie się spotkanie zespołów ludowych w świetlicy wiejskiej w Drągowinie.

Więcej:

https://bip.lubuskie.pl/837/3970/Wyniki_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_realizacji_zadania_publicznego_wojewodztwa_lubuskiego_w_2021_roku_2C_w_zakresie_kultury_2C_sztuki_2C_ochrony_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego/

 

Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia.

Już od 1 lipca możesz skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS.

Kto może skorzystać z badań?

Program skierowany jest do Polaków, którzy:

 • w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat i nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS
  • uzupełnili ankietę przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.

 

 

 

MZ_ulotka_148x210

XXXXIX sesja Rady Miejskiej

rada miejska baner

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego zwołuje XXXXIX sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 16 lipca 2021 r. (piątek) o godzinie 16.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Sawicki

Transmisje z sesji na żywo dostępne są na platformie: https://transmisjaobrad.info/channels/58/gmina-nowogrod-bobrzanski

Klauzula informacyjna: Klauzula sesja Rady Miejskiej

 

Nagrania archiwalne (przed 01-07-2021r) nadal dostępnie będą na kanale YouTube Nowogrodu Bobrzańskiego pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCXL5OtcR1646xyqnpJj9Bvg

UWAGA! Mieszkańcy miejscowości PIERZWIN i KAMIONKA

Spółka wodno-ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański informuje, że w dniu 19-07-2021 w godzinach od 10 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody.  Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania prac przełączeniowych na sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy. Dyrektor  spółki Wodno-Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański  Tomasz Pierzchalski


 
      
      

Projekt „Własna firma – start dla młodych” – wydłużona rekrutacja do projektu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło wydłuża rekrutacje uczestników do projektu pt. Własna firma- start dla młodych – w ramach Osi Priorytetowej:  I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
do dnia 18 sierpnia 2021 r.
Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

 
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem: 
http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

ZARZĄDZENIE NR 95/2021 BURMISTRZA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Podgórzyce

Treść Zarządzenia: Zarządzenie nr 95/2021 z dnia 12 lipca 2021 r

 

Zebranie wiejskie w Białowicach

baner-zebrnaie

 

 

Informujemy o zebraniu wiejskim w Białowicach

w sprawie funduszu sołeckiego w poniedziałek 19.07 o godzinie 17:30.

Zebranie odbędzie się na placu zabaw.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach

OSP Niwiska

Miło nam poinformować, że nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i kwotę 5 000,00 zł   z Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, na realizację zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Niwiskach”.
Dziękujemy bardzo serdecznie za pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku  i pomoc przy realizacji zadania.
Zadanie jest realizowane w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – „Mały Strażak”.

OSP Niwiska zdjęcia

 

1 2 3 99


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański