Zapytanie ofertowe – Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Przybymierzu

baner-dla-firmW związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację zadania: „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Przybymierzu”

„Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2027”

grafika energiaInformujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2027”

więcej na stronie bip: http://bip.nowogrodbobrz.pl

 

Nowy program dla rolników – Dotacje do wapnowania gleb – już wkrótce

programdlarolnikówDotacje do wapnowania gleb – już wkrótce
„Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, zapowiadanego wcześniej przez Ministra środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i przyjętego do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program, wspierający dotacjami rolników prowadzących wapnowanie użytków rolnych zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, realizowany będzie w latach 2019–2023 w całej Polsce i w tym czasie planuje się regenerację gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.
Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska.” — źródło: www.wfosigw.zgora.pl

więcej na stronie: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/nowy-program-dla-rolnikow

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Termin wywieszenia wykazu od 17.06.2019 r. do 09.07.2019r.

wykaz nieruchomości Informujemy że na stronie BIP Nowogrodu Bobrzańskiego opublikowano wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Termin wywieszenia wykazu od 17.06.2019 r. do 09.07.2019r.

link: http://bip.nowogrodbobrz.pl/249/Wykaz_nieruchomosci_na_sprzedaz/

 

Zebranie wiejskie sołectwa Kaczenice, Dobroszów Wielki, Pierzwin

baner-zebrnaieZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KACZENICE
Dnia 19.06.2019r. o godz.19:00 w sali wiejskiej w Kaczenicach odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.
Temat zebrania:

  • Przyjęcie środków otrzymanych w ramach Pomysłu do Budżetu.
  • Sprawy różne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców.

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DOBROSZÓW WIELKI
Dnia 24.06.2019r. o godz.18:00 na boisku odbędzie się
ZEBRANIE WIEJSKIE mieszkańców Dobroszowa Wielkiego i Popowic.
Temat Zebrania: sprawy organizacyjne dotyczące Festynu Sołeckiego.

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PIERZWIN
Dnia 30.06.2019r. o godz.17:00 na boisku w Pierzwinie odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pierzwina, Kamionki i Pielic.

 

Dofinansowanie na „V Nowogrodzki Rajd Integracyjny”

rajd integracyjny Dofinansowanie na „V Nowogrodzki Rajd Integracyjny”

Już po raz kolejny Stowarzyszenie „Bez barier bez granic” z Nowogrodu Bobrzańskiego uzyskało z Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dotację na realizację zadania publicznego pn. „V Nowogrodzki Rajd Integracyjny”. Tym razem udało się pozyskać kwotę 8.800,00 zł.
W dniu 12 czerwca została podpisana umowa nr ROPS.IV.91.4.2019 na realizację tego zadania.

ROPS logo

logo-Lubuskie

 

 

plakat informacyjny

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM

baner-pogodaIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM
zjawisko: burze z opadami gradu
obszar: lubuskie (wszystkie powiaty)

od 16:00/15.06 do 02:00/16.06.2019 deszcz 50 mm, porywy wiatru 115 km/h.

Warto wiedzieć:
Powiadomienia o zagrożeniach rozsyłane są również przez system „Regionalny System Ostrzegania”,
„Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest darmową usługą, która umożliwia powiadamianie obywateli o zagrożeniach. Informacje przekazywane są przez Aplikację Mobilną RSO, programy naziemnego multipleksu cyfrowego MUX-3 oraz zamieszczane są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
RSO pełni również rolę edukacyjną. W systemie dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy, powodzi czy ataku terrorystycznego.
Dzięki współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w RSO umieszczane są ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne (w tym mapka prezentująca stan wód na najistotniejszych wodowskazach polskich rzek). Ponadto, w systemie zamieszczone są też inne ostrzeżenia np. drogowe.” — źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/regionalny-system-ostrzegania.

Powinniście Państwo również otrzymać sms z ostrzeżeniem „ALERT RCB”, Zachęcamy szczególnie do zainstalowania Aplikacji Mobilnej „RSO”(systemy operacyjne Android, iOS, Windows Phone),dostępna jest za darmo w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store)

 

„Poczęstuj się i podziel się posiłkiem”

podziel się posiłkiem Z inicjatywy Pani Moniki oraz jej Męża przy lokalu ul. plac Wolności  w Nowogrodzie Bobrzańskim każdy będzie mógł zostawić niezagospodarowaną, ale nadającą się do jedzenia żywność, a osoby potrzebujące będą mogły zabrać ją bezpłatnie do domu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej społecznej akcji!

„Według Eurostatu w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności, z czego 2 mln – w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że każdy mieszkaniec naszego kraju wyrzuca do śmieci rocznie 240 kg różnego rodzaju produktów spożywczych. Jednocześnie niemal 3 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie….”

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 102433F

droga samorządowaGmina Nowogród Bobrzański w dniu 10 czerwca 2019 r. podpisała umowę nr 10/51/10/2018 z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102433F – ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
A tym samym pozyskano kolejne dofinansowanie, tym razem w kwocie 1.898.842,00 zł

 

wojewoda - logo

Kolejne pozyskane środki na działania sportowe na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

kolejnefinansowanieJest nam niezmiernie miło poinformować, że stowarzyszenie Lubski Klub Sportowy Karate „OYAMA” otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000 zł z Ministerstw Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub” na działania sportowe realizowane na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Więcej na temat programu Klub: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html?search=534465094
Lista klubów, które uzyskały dofinansowanie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2574,Lista-podmiotow-dofinansowanych-w-ramach-naboru-na-realizacje-w-2019-r-Programu-.html

1 2 3 99


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański