Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje – grypa ptaków

ptasia grypasPowiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że na terenie powiatu sulęcińskiego stwierdzono w dniu 24-03-2020 ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W każdym gospodarstwie utrzymującym drób konieczne jest utrzymanie jak najwyższych standardów bioasekuracji, w celu zapobieżenia przedostania się czynnika zakaźnego do gospodarstwa. W szczególności zwraca się uwagę na konieczność utrzymywania drobiu w zamknięciu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze prosi o wzmożoną czujność, zapoznanie się z ulotką informacyjną oraz zgłaszanie podejrzenia wystąpienia zakażenia HPAI.

Konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim – uchylenie zarządzenia

konkurs - dyrektorZarządzenia NR 41/2020 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim

pełna treść dostępna na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim: https://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/6275_Zarz_Nr_41_2020.pdf

o konkursie pisaliśmy: https://nowogrodbobrz.pl/?p=18576

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI

pogodaIMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI

lubuskie (wszystkie powiaty)

od 20:00/21.03 do 09:00/25.03.2020 temp. min do -5st., przy gruncie do -8st.

Informacja – Gminna Spółka Wodna w Nowogrodzie Bobrzańskim.

spółka wodnaINFORMACJA

Gminna Spółka Wodna w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w miesiącach marzec- kwiecień, będzie wykonywała konserwację rowów melioracyjnych:

OBWODNICA NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

informacja

Szanowni Mieszkańcy!
Prosimy o zapoznanie się z pismem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, w sprawie obwodnicy naszego miasta.

Prosimy wnioskować o przesunięcie obwodnicy z listy rezerwowej- lista nr 2, na listę główną projektów- załącznik nr 1.

WAżNE!!! Wnioski można składać do 20 MARCA.

Pismo do mieszkańców

 

Zamknięcie urzedu dla interesantów

zamknięcie urzędu

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu podjął decyzję dotyczącą zmian w pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania urząd będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy, Nieczynna będzie jednak kasa urzędu (zachęcamy do płatności on-line).

Wszystkie sprawy urzędowe procedowane będą w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kierownicy komórek organizacyjnych urzędu podejmować będą decyzję o załatwieniu konkretnej sprawy urzędowej w obecności interesanta.

 

Biuro podawcze czynne od godziny 8:00 do 14:00

Możliwe jest komunikowanie się w sprawach urzędowych drogą telefoniczną:
Referat organizacyjny
• Sekretarz Gminy, Kierownik referatu organizacyjnego tel. 517886282
• Stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego tel. 517886274
• Stanowisko ds kadr i ewidencji działalności gospodarczej tel. 517886275
• Stanowisko ds obsługi sołectw i organizacji pozarządowych tel. 517886298
• Stanowisko pracy w Biurze Obsługi Klienta tel. (68)329-09-62 , 517886297
• Stanowisko ds informacji, promocji, współpracy z zagranicą
i dokumentacji archiwalnej tel. 517886290
• Stanowisko ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i strategii rozwoju gminy tel. 517886281
• Stanowisko ds obsługi informatycznej tel. 517886280
Referat spraw cywilnych
• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886293
• Stanowisko ds ewidencji ludności tel. 517886292
• Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886292

Referat gospodarki nieruchomościami, inwestycji i ochrony środowiska
• Kierownik Referatu tel. 517886289
• Stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa tel. 517886283
• Stanowisko ds kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej tel. 517886285
• Stanowisko ds gospodarki gruntami i geodezji tel. 517886286
• Stanowisko ds budownictwa i dróg tel. 517886287     ——   (możliwość komunikacji przez WhatsApp)
• Stanowisko ds budownictwa i inwestycji tel. 517886288
• Stanowisko ds systemu gospodarki odpadami tel. 517886294

Referat planowania i finansów
• Skarbnik Gminy tel. 517886272
• Kierownik referatu tel. 517886270
• Stanowisko ds planowania budżetu i finansów tel. 517886271
• Stanowisko ds księgowości budżetowej tel. 517886273
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (1) tel. 517886296
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (2) tel. 517886295
• Stanowisko ds opłat z tytułu gospodarki odpadami tel. 517886294
• Stanowisko ds księgowości i obsługi kasy tel. 517886291
Referat oświaty, kultury i sportu
• Kierownik referatu tel. 517886278
• Stanowisko ds oświaty, kultury i sportu tel. 517886279
• Stanowisko pracy ds realizacji zadań głównego księgowego
jednostek obsługiwanych tel. 517886277
• Stanowisko ds obsługi finansowej placówek oświatowych tel. 517886276
Samodzielne Stanowiska
• Samodzielne stanowisko ds planowania przestrzennego tel. 517886284
• Samodzielne stanowisko ds zamówień publicznych,
gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania funduszy pomocniczych tel. 517886269
• Inspektor ochrony danych tel. 683290962
Straż Miejska
• Komendant straży miejskiej tel. 517886265
• Strażnik straży miejskiej tel. 517886266

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej https://nowogrodbobrz.pl/

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
/-/Paweł Mierzwiak

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI

pogodaIMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI

lubuskie (wszystkie powiaty)

od 20:00/14.03 do 08:00/15.03.2020 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH DO KRAJU

Mając na względzie ryzyko rozpowszechniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 bardzo prosimy osoby, które wróciły z zagranicy o ograniczenie kontaktów sąsiedzkich, rodzinnych oraz jeżeli to możliwe o pozostanie w domu.

Wśród nas jest wiele osób o obniżonej odporności ( osoby starsze i chore).

Zadbajmy o siebie nawzajem!

INFORMACJA DLA OSÓB STARSZYCH I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA KWARANTANNIE

starsi

Mając na względzie ryzyko rozpowszechniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 apelujemy do osób starszych o ograniczenie pobytu w miejscach publicznych oraz w większych skupiskach ludzi.

Osoby starsze, samotne, niesamodzielne, nieposiadające rodziny mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim telefonicznie w celu uzyskania pomocy pod nr tel. 68 3276843 lub 571 310 858.

Osoby przebywające na kwarantannie, które wymagają wsparcia M-GOPS w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków, pomocy psychologicznej lub innego rodzaju proszone są o kontakt pod w/w nr telefonów.

Osoby chętne do udzielania w/w pomocy osobom potrzebującym prosimy również o kontakt telefoniczny.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin, sąsiadów o pomoc osobom starszym w zakupach, zaopatrzeniu w leki oraz załatwianiu spraw urzędowych.

Halina Kłucjasz
Kierownik M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim

UWAGA!!! Odwołanie kwalifikacji wojskowej.

wojskowa
Informujemy, że zaplanowana kwalifikacja wojskowa na dzień 16 i 17 marca br. na terenie Gminy Nowogród Bobrzański została odwołana.
O kolejnym terminie będziemy informować.

„Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”

konkurs

 

 

 

 

 

 

Jednostki oświatowe – zamknięte

komunikatDrodzy Mieszkańcy po spotkaniu z Panem Wojewodą w sprawie koronowirusa.
Informuję i również proszę:
– 12-03-2020 i 13-03-2020 szkoły i przedszkola będą otwarte i będzie sprawowana opieka nad dziećmi ( można skorzystać w przypadku kiedy nie macie Państwo z kim zostawić dzieci w domu),
– od 12-03-2020 żłobki i kluby dziecięce będą kategorycznie zamknięte!
– od poniedziałku (16-03-2020) wszystkie szkoły, przedszkola będą kategorycznie zamknięte!
– od 12-03-2020 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji i w Bibliotece nie będą prowadzone żadne zajęcia,
– ten czas to nie jest czas wolny czy ferie, prosimy by nie wychodzić z domów bez potrzeby, to jest czas takiej odpowiedzialnej kwarantanny.
– bardzo proszę o wyrozumiałość, sytuacja jest dynamiczna, będą pojawiały się komunikaty. Będę starał się informować o wszystkim na bieżąco.
To czas gdzie musimy podchodzić do sytuacji spokojnie, z rozwagą i odpowiedzialnie! Drodzy MIESZKAŃCY nie potrzeba nam dyskusji na forach, które nie pomagają, a sprawiają zamęt i niepotrzebne emocje. Będę się starał, aby komunikaty były jasno przekazywane, by nie było nieporozumień.

Paweł Mierzwiak
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskieg

 

Koronawirus – informacje

koronawirusKORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

adres strony internetowej dedykowanej  kampanii: www.gov.pl/koronawirus

aktualizacja z dnia  (podsumowanie komunikatów i informacji) 13-03-2020:

  • Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia, osoby powracające z zagranicy poddani zostaną obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej – (Wyjątkiem są osoby: z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów. Nie będą musiały one przebywać kwarantanny).
  • Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
  • Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
  • Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
  • Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
  • Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
  • Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
  • Banki i placówki finansowe działają.
  • Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

 

 

Apel do mieszkańców

koronawirusSzanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu, proszę o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej (e-PUAP).

Zachęcam do komunikowania się w sprawach urzędowych drogą telefoniczną:

Referat organizacyjny
• Sekretarz Gminy, Kierownik referatu organizacyjnego tel. 517886282
• Stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego tel. 517886274
• Stanowisko ds kadr i ewidencji działalności gospodarczej tel. 517886275
• Stanowisko ds obsługi sołectw i organizacji pozarządowych tel. 517886298
• Stanowisko pracy w Biurze Obsługi Klienta tel. (68)329-09-62 , 517886297
• Stanowisko ds informacji, promocji, współpracy z zagranicą
i dokumentacji archiwalnej tel. 517886290
• Stanowisko ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i strategii rozwoju gminy tel. 517886281
• Stanowisko ds obsługi informatycznej tel. 517886280
Referat spraw cywilnych
• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886293
• Stanowisko ds ewidencji ludności tel. 517886292
• Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886292

Referat gospodarki nieruchomościami, inwestycji i ochrony środowiska
• Kierownik Referatu tel. 517886289
• Stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa tel. 517886283
• Stanowisko ds kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej tel. 517886285
• Stanowisko ds gospodarki gruntami i geodezji tel. 517886286
• Stanowisko ds budownictwa i dróg tel. 517886287
• Stanowisko ds budownictwa i inwestycji tel. 517886288
• Stanowisko ds systemu gospodarki odpadami tel. 517886294

Referat planowania i finansów
• Skarbnik Gminy tel. 517886272
• Kierownik referatu tel. 517886270
• Stanowisko ds planowania budżetu i finansów tel. 517886271
• Stanowisko ds księgowości budżetowej tel. 517886273
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (1) tel. 517886296
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (2) tel. 517886295
• Stanowisko ds opłat z tytułu gospodarki odpadami tel. 517886294
• Stanowisko ds księgowości i obsługi kasy tel. 517886291
Referat oświaty, kultury i sportu
• Kierownik referatu tel. 517886278
• Stanowisko ds oświaty, kultury i sportu tel. 517886279
• Stanowisko pracy ds realizacji zadań głównego księgowego
jednostek obsługiwanych tel. 517886277
• Stanowisko ds obsługi finansowej placówek oświatowych tel. 517886276
Samodzielne Stanowiska
• Samodzielne stanowisko ds planowania przestrzennego tel. 517886284
• Samodzielne stanowisko ds zamówień publicznych,
gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania funduszy pomocniczych tel. 517886269
• Inspektor ochrony danych tel. 683290962
Straż Miejska
• Komendant straży miejskiej tel. 517886265
• Strażnik straży miejskiej tel. 517886266

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej https://nowogrodbobrz.pl/

Sekretarz Gminy Nowogród Bobrzański
Roman Andzel

Uwaga- odwołane szkolenie z rozliczania PIT

uwaga PIT

Informujemy o odwołaniu dyżurów i szkoleń  przy rozliczaniu PIT, które miały odbyć się w dniach 16 marca i 6 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Powodem decyzji jest rozprzestrzeniający się COVID-19 (KORONAWIRUS).

 

1 2 3 77


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański