Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej- 2024

Dnia 07 czerwca 2024 roku odbyła się gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej, czyli międzygminnych zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego pod hasłem:
„Kto eco – zajdzie daleko”.

XXIII edycja konkursu „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”
Wzorem lat ubiegłych, po raz dwudziesty trzeci promowaliśmy ekologiczne postawy wśród naszych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a tym samym mieszkańców naszej gminy.
Konkursu miał na celu wzrost świadomości ekologiczno-przyrodniczej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska naturalnego w formie zabawowej. Celem zawodów było rozwijanie świadomości ekologicznej, promowanie troski o naturę, wzbudzanie poczucia dbałości o otoczenie. Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody oraz uzmysłowieniu im, że sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.
Zadania konkursowe były skomponowane w sposób umożliwiający uczestnictwo każdemu uczniowi. Tematyka zadań i sposób ich realizacji zaangażowały nie tylko uczniów, ale i ich rówieśników oraz rodziców, będących współtwórcami procesu edukacji ekologicznej. Dzięki udziałowi w konkursach ekologicznych, uczniowie zdobywali wiedzę na temat problemów środowiska oraz rozwijali swoje umiejętności kreatywnego myślenia i pracy w zespole. Ponadto, promowali ideę proekologicznego postępowania w swoim otoczeniu oraz zachęcali innych do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.
Działania uczniów w ramach konkursów ekologicznych miały na celu nie tylko wygranie nagród, ale przede wszystkim edukację społeczności oraz promocję proekologicznych postaw i zachowań. Ich zaangażowanie w tematykę ekologiczną pokazuje, że młode pokolenie ma świadomość konieczności dbania o naszą planetę i gotowe jest do podejmowania aktywnych działań na jej rzecz.
W konkursie brały udział następujące placówki:, Szkoła Podstawowa nr 1- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa nr 2- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa – Niwiska, Szkoła Podstawowa – Wicina, Szkoła Podstawowa – Wężyska, Przedszkole nr 2 – Nowogród Bobrzański.
Podsumowanie pracy odbyło się na Gali dnia 7 czerwca 2024 r. w Guzowie. Przy udziale gości zaproszonych uczniowie placówek oświatowych wykonywali zadania o tematyce ekologicznej, oraz prezentowali realizację swoich zadań konkursowych.
Za zrealizowanie zadań wszystkie placówki otrzymały nagrody, gdyż nie rywalizowaliśmy ze sobą tylko ze złymi nawykami na rzecz środowiska naturalnego.Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN