„Woda, woda każdej kropli szkoda”- Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej

Dnia 02 czerwca 2023 roku odbyła się gala Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod hasłem „Woda, woda każdej kropli szkoda”

XXII edycja konkursu „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”
To już 22 lata jak promujemy działania wśród naszych przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a tym samym mieszkańców naszej gminy.
Konkurs miał charakter międzygminnych zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego: w turnieju wiedzy, ćwiczeniach praktycznych i artystycznych. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Woda, woda każdej kropli szkoda”.
Celem konkursu było wzrost świadomości ekologicznej uczniów oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony w formie zabawowej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczeniu czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowieniu im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska. Przekazywanie pozytywnych ekologicznych wartości ludziom z najbliższego otoczenia w swojej Małej Ojczyźnie.
Zadania konkursowe były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała działanie każdemu uczniowi. Tematyka zadań i sposób realizacji zadań angażowały nie tylko uczniów, ale ich rówieśników i rodziców, będących współtwórcami procesu edukacji ekologicznej.
Założeniem konkursu było również ukazanie atrakcyjności zagadnień ekologicznych, poprzez możliwość skutecznego działania w środowisku i dla środowiska.
W konkursie brały udział następujące placówki:, Szkoła Podstawowa nr 1- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa nr 2- Nowogród Bobrzański, Szkoła Podstawowa – Niwiska, Szkoła Podstawowa – Wicina, Szkoła Podstawowa – Wężyska, Przedszkole nr 1 – Nowogród Bobrzański, Przedszkole nr 2 – Nowogród Bobrzański.
Uczniowie nad zadaniami pracowali od listopada 2022r. do maja 2023r.
Podsumowanie pracy odbyło się na Gali dnia 2 czerwca 2023 r. w Guzowie. Przy udziale gości zaproszonych uczestnicy wykonywali zadania o tematyce ekologicznej, oraz prezentowali realizację swoich zadań konkursowych.
Za zrealizowanie zadań wszystkie placówki otrzymały nagrody, gdyż nie rywalizowaliśmy ze sobą tylko ze złymi nawykami.

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN