Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

baner - infrastrukturaNazwa Programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471 F
w m. Nowogród Bobrzański

Kwota dofinansowania: 1.875.649,00 zł

Rok, w którym dotacja została przyznana: 2016

Projekt – „Aktywna Tablica”

baner aktywna tablicaGmina Nowogród Bobrzański uzyskała dotację w kwocie 56.000, 00 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. Dnia 27.10.2017 r. została podpisana umowa nr 298/2017 z Wojewodą Lubuskim na zakup sprzętu informatycznego dla wszystkich czterech szkół, znajdujących się na terenie gminy Nowogród Bobrzański.

Obecnie trwa wybór wykonawcy i ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę w/w sprzętu. Zapytanie dostępne pod adresem: https://nowogrodbobrz.pl/?p=13217

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

baner - oczyszczalnie„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” – informacja o uzyskanym dofinansowaniu

1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– typ: „Gospodarka wodno-ściekowa
– nazwa: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów”

• cel operacji: Rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański poprzez budowę 143 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, co stanowi 724 mieszkańców oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów obejmującą 12 mieszkańców tej miejscowości.

• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: budowa 0,2124 km zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę oraz budową 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

2. wartość projektu: 2.815.474,02 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 1.763.101 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków”

baner- slak turystyczny„Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina) – informacja o uzyskanym dofinansowaniu

1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– typ: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
– nazwa: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)

• cel operacji: Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie pięciu terenów rekreacyjnych wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina)

• planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: 1 nowy obiekt infrastruktury turystycznej – szlak turystyczny, 5 nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – tereny rekreacyjne, liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych : 1.000 osób

• nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

2. wartość projektu: 194.765,67 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 123.929,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

logotypy unijne

Aż 3 projekty z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Startuj z FIO!”:

baner-fio
Projekty z Gminy Nowogród Bobrzański które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu „Startuj z FIO!”:

  • Nazwa grupy nieformalnej: Pomocne boberki, tytuł: Lekcje higieny jamy ustnej z Panem Bobrem, 4.000,00 zł miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański
  • Nazwa grupy nieformalnej: Zieloni Bogaczów, tytuł: Połączy nas sport, 4.000,00 zł, miejsce realizacji: Bogaczów, Nowogród Bobrzański
  • Nazwa grupy nieformalnej: Klub Aflatoun, tytuł: Aflatoniki na start!, 4.000,00 zł, miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański

Ponadto 2 wnioski znalazły się na liście rezerwowej:

  • Nazwa grupy nieformalnej: Wszystko dla MDP, tytuł: Zaraź się… strażą pożarną, miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański
  • Nazwa grupy nieformalnej: Grupa Kaligraf, tytuł: Zapomniana sztuka kaligrafii, miejsce realizacji: Nowogród Bobrzański

O naborze pisaliśmy:
https://nowogrodbobrz.pl/?p=12181

Lista rankingowa dostępna pod adresem:
http://www.miedzyodraabobrem.pl/_portals_/stowarzyszenie1.samorzad.pl/CKFiles/ZS_maj_2017/
lista_rankingowa_FIO_GN_2017.09.251.pdf

Więcej informacji pod adresem:
http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,242,lista-rankingowa.html

Szlak turystyczny – otrzymaliśmy dofinansowanie!

baner- slak turystycznyJest nam niezmiernie miło poinformować , że w dniu 26.09.2017 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina). W/w inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Na realizację w/w zadania Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie w wysokości 123.929,00 zł

logotypy unijne

Kolejne dofinansowania przyznane

baner-limJest na niezmiernie miło poinformować, że w ramach projektu z inicjatywy Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak  „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe- Budżet Inicjatyw Obywatelskich” realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z Panem Prezesem Romualdem Malinowskim na ponad 600 wniosków, 543 wnioski uzyskały pozytywną ocenę pod względem merytorycznym, z czego 368 jest na liście rezerwowej a 175 wniosków uzyskało dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych, w tym dwa projekty z Gminy Nowogród Bobrzański, których wnioskodawcami są:

  • Stowarzyszenie Fiber z projektem Piknik z latawcem
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim z projektem Naucz się pomagać.

oraz Nasze „Bobry”- Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Zielona Góra ZHP z projektem- Bądź gotów!

 

Kolejne dofinansowanie przyznane – przebudowa lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim

baner-przbudowa-lokaluUprzejmie informujemy, że wniosek Gminy Nowogród Bobrzański o udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 24.045,20 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Pocztowej 3 w Nowogrodzie Bobrzańskim, w wyniku którego powstanie 1 lokal socjalny został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

logotyp banku BGK

“Razem Przeciw Żywiołom”

razem przeciw żywiołomW dniach od 23.06.2017 r. do 25.06.2017 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyło się spotkanie polsko-niemieckie strażaków w ramach realizacji zadania „Razem przeciw żywiołom” dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020

Wartość projektu: 13.222,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 11.239,13 euro

Będzie wsparcie dla wyznaczenia szlaku turystycznego

W ramach naborów wniosków, na realizacje zadań zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju “Nabór 1/2017 Budowa, przebudowa miejsc związanych z turystyką i rekreacją, w tym wodną na obszarze LGD” (o naborze informowaliśmy w dniu 04-01-2017)

Gmina Nowogród Bobrzański znalazła się na liście wybranych operacji (operacja: Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego “Rowerem w poszukiwaniu Boberków” ) z kwotą pomocy 123 929,00 zł.

więcej na stronie Lokalnej Grupy Działania  MIĘDZY ODRĄ A BOBREM : http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,173,wyniki-naborow-i2017-i-ii2017.html

1 11 12 13


Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN