Dofinansowanie dla OSP Kotowice- ,, Mały Strażak”

Informacja - nagłowekInformujemy Państwa, że dzięki projektowi: „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach” w sprzęt i środki ochrony osobistej sfinansowanego z środków NFOŚIGW oraz WFOSiGW w Zielonej Górze, w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych cześć 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”) jednostka OSP Kotowice pozyskała: 3 komplety ubrań specjalnych i pilarkę do drewna. Kwota dofinansowania to 12 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej

Informacja - nagłowekW dniu 23.06.2022 r. Gmina Nowogród Bobrzańskim podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowę dotacji nr D22440 na realizacji zadania pn. „Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej”. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 8.250,00 zł

 

 

„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Lubuska baza turystyczna
Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 13 czerwca 2022 r. podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr DS.II.521.6.2022/ na realizację zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”. W ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Turystyczna” udało się pozyskać kwotę 75.000 zł

 

Informacja - nagłowekLubuska baza sportowa
Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 13 czerwca 2022 r. podpisała z Województwem Lubuskim umowę nr DS.II.512.3.8.2022 na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”. W ramach programu inwestycyjnego „Lubuska Baza Sportowa udało się pozyskać kwotę 75.000 zł

 

Polsko- Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022

Polsko- Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022

10-12.06.2022r.

Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2022

Polsko- Niemieckie Dni Dzieci 2022 Nowogród Bobrzański 27.05.2022r.-29.05.2022r.

plakat

Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów

Informacja - nagłowek

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 10.05.2022 r. podpisała z województwem lubuskim umowę o przyznaniu pomocy Nr 00650-6935-UM0411091/22 na realizację operacji: Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów.

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– nazwa: „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów”

• cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów.

• Opis operacji: W wyniku realizacji operacji powstanie miejsce rekreacyjne z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Cieszów na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, a więc na obszarze LGD „Miedzy Odrą a Bobrem”. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw: urządzenie ze zjeżdżalnią, piaskownica 2,5 x 2,5, bujak sprężynowy, karuzela, ławka równoważnia, przeplotnia linowa z drążkiem, bujak sprężynowy podwójny, pomost z belkami, karuzela słupowa, huśtawka podwójna, tyrolka, stół do tenisa, siłowni zewnętrznej: twister + serfer + pylon, biegacz + wioślarz + pylon, krzesło do wyciskania + wyciąg górny + pylon, narciarz + orbitrek+pylon, sztanga do wyciskania oraz montaż ławek -4 oraz koszy na śmieci – 2 szt. Ponadto zostaną wykonane nawierzchnie: piaskowa( dotyczy stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych ), nawierzchnia trawiasta ( dotyczy pozostałego terenu) Na terenie przez partnera zostaną zamontowane tablice: informacyjno-promocyjna dla osób niepełnosprawnych – niewidomych i niedowidzących, tablica promującej surowce oraz potencjał przyrodniczy i turystyczny miejscowości Niwiska oraz tablica dotycząca zapobieganiu pożarom. Na tych tablicach zostanie również umieszczona informacja o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Teren rekreacyjny będzie znajdował się w jednym z piękniejszych i ciekawszych obszarów gminy Nowogród Bobrzański. Każdy turysta będzie mógł zobaczyć liczne atrakcje. W ramach promocji projektu dla 50 pierwszych osób, które prześlą drogą elektroniczną zdjęcia ze wybudowanego obiektu zostaną przekazane gadżety reklamowe. Powstanie obiektu popierają mieszkańcy miejscowości. Mieszkańcy deklarują chęć pomocy przy tworzeniu boiska oraz wyrażają oni chęć korzystania z tego miejsca. Przedsięwzięciem jest również bardzo zainteresowane lokalne stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim. Wskaźnikiem rezultatu będzie zwiększenie turystów i innych osób odwiedzających Gminę Nowogród Bobrzański. Osiągniecie wskaźnika przyczyni się do osiągniecia celu poprzez utworzenie atrakcji turystycznej i rekreacyjnej, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański, jaki i osoby odwiedzające gminę. W wyznaczonym miejscu turyści będą mogli odpocząć, ale również poćwiczyć i zapewnić atrakcje dla swoich dzieci. Ponadto podczas przejazdu pomiędzy terenami rekreacyjnymi (istniejącymi i budowanym w ramach niniejszego projektu) turyści będą mieli możliwość poznania najcenniejszych obiektów ziemi nowogrodzkiej. W rezultacie więcej osób będzie odwiedzało Gminę Nowogród Bobrzański i korzystanie z terenów rekreacyjnych będzie obserwowane i szacunkowo zostanie ustalona liczba osób korzystająca z nowopowstałego terenu rekreacyjnego. Wskaźnikiem będzie również liczba utworzonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wskaźniki te zostaną zmierzone poprzez dokonanie odbiorów wykonanych prac – zostaną sporządzone protokoły odbioru.

2. wartość projektu: 99.992,62 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 63.625,00 zł

Wartość projektu: 99.992,62 zł, kwota pomocy: 63.625,00 zł

 

„Mały Strażak”

Informujemy, że wszystkie 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Nowogród Bobrzański otrzymało dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2), tzw. „Mały Strażak”. Wsparcie finansowe wynosi 12.000 zł dla każdej z OSP i będzie przeznaczone na zakup sprzętu.

Więcej: https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/maly-strazak-2022-1

 

 

 

Polsko – Niemiecki Spływ Kajakowy 2022

Polsko – Niemiecki Spływ Kajakowy 2022 06-08.05.2022r.

Dotacje dla stowarzyszeń.

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs Lubuska Odnowa Wsi 2022. Aż 5 stowarzyszeń z Gminy Nowogród Bobrzański otrzymały dotacje:
1. OSP w Niwiskach – „Poznaj histroię swojej jednostki” – 10.000 zł
2. Gminny Klub Sportowy „Fadom” – „Zaczynamy od nowa 2” – 10.000 zł
3. Stowarzyszenie Miłośników Bogaczowa – „Razem możemy więcej” – 10.000 zł
4. Fiber – „Fiber dla mieszkańców wsi” – 10.000 zł
5. Ludowy Zespół Sportowy Czarni Przybymierz – „Budowa ogrodzenie na boisku w Przybymierzu” – 10.000 zł
Gratulujemy!!!

Więcej na: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18409/te-projekty-maja-moc–integruja-i-wspieraja-

 

Realizacja zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała od Województwa Lubuskiego dotację w kwocie 75.000 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”.

Więcej informacji: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18362/3-mln-zl-na-inwestycje-sportowe-ten-program-to-strzal-w-10

Realizacja zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała od Województwa Lubuskiego dotację w kwocie 75.000 zł na realizację zadania „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna”.

Więcej informacji: https://lubuskie.pl/wiadomosci/18389/ta-baza-ma-przyciagnac-turystow-nawet-lokalnych

 

Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  podpisał umowę  o dofinansowanie ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na Polsko-Niemieckie Spotkanie Piłkarzy 2022  – dofinansowanie w wysokości 8.829,25 euro – umowa nr 540/22.

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

 

Spotkania polsko-niemieckie.

Informujemy, że Gmina Nowogród Bobrzański podpisała kolejne umowy o dofinansowanie. Tym razem ze Stowarzyszaniem Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” na spotkania polsko-niemieckie w ramach następujących projektów:
1. „Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy 2022” – dofinansowanie w wysokości 6.429,61 euro – umowa nr 543/22.
2. „Razem przeciw żywiołom 2022” – dofinansowanie w wysokości 11.547,55 euro – umowa nr 544/22
3. „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci 2022” – dofinansowanie w wysokości 8.780,11 euro – umowa nr 542/22
4. „Polsko-Niemiecki Spływ Kajakowy 2022” – dofinansowanie w wysokości 11.874,58 euro – umowa nr 541/22

Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

 

 

Lubuska Baza Turystyczna -„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Lubuska baza turystyczna
W dniu 4 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę Nr XLI/586/22 o przyznaniu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu inwestycyjnego “Lubuska Baza Turystyczna”.
Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej kąpielisko z kładką pieszo-rowerową w Nowogrodzie Bobrzańskim” w kwocie 75.000 zł.

Więcej: https://www.lubuskie.pl/cms/332/lubuska_baza_turystyczna_na_2022_r

 

,,Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów”

Informujemy, ze wniosek Gminy Nowogród Bobrzański pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów został wybrany do realizacji uchwała nr II/199/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem.

informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
• typ/nazwa operacji
– poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– nazwa: „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów”

• cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie ilości miejsc integracji społecznej poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Cieszów.

• Opis operacji: W wyniku realizacji operacji powstanie miejsce rekreacyjne z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w miejscowości Cieszów na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, a więc na obszarze LGD „Miedzy Odrą a Bobrem”. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw: urządzenie ze zjeżdżalnią, piaskownica 2,5 x 2,5, bujak sprężynowy, karuzela, ławka równoważnia, przeplotnia linowa z drążkiem, bujak sprężynowy podwójny, pomost z belkami, karuzela słupowa, huśtawka podwójna, tyrolka, stół do tenisa, siłowni zewnętrznej: twister + serfer + pylon, biegacz + wioślarz + pylon, krzesło do wyciskania + wyciąg górny + pylon, narciarz + orbitrek+pylon, sztanga do wyciskania oraz montaż  ławek -4  oraz koszy na śmieci – 2 szt. Ponadto zostaną wykonane nawierzchnie: piaskowa( dotyczy stref  bezpieczeństwa urządzeń zabawowych ), nawierzchnia trawiasta ( dotyczy pozostałego terenu) Na terenie przez partnera zostaną zamontowane tablice:  informacyjno-promocyjna dla osób niepełnosprawnych – niewidomych i niedowidzących,  tablica promującej  surowce oraz potencjał przyrodniczy i turystyczny miejscowości Niwiska oraz  tablica dotycząca zapobieganiu pożarom. Na tych tablicach zostanie również umieszczona informacja o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Teren rekreacyjny  będzie znajdował się  w jednym z piękniejszych i ciekawszych obszarów gminy Nowogród Bobrzański. Każdy turysta będzie mógł zobaczyć liczne atrakcje. W ramach promocji projektu dla 50 pierwszych osób, które prześlą drogą elektroniczną zdjęcia ze wybudowanego obiektu zostaną przekazane gadżety reklamowe. Powstanie obiektu popierają mieszkańcy miejscowości. Mieszkańcy deklarują chęć pomocy przy tworzeniu boiska oraz wyrażają oni chęć korzystania z tego miejsca. Przedsięwzięciem jest również bardzo zainteresowane lokalne stowarzyszenie – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim.  Wskaźnikiem rezultatu będzie zwiększenie turystów i innych osób odwiedzających Gminę Nowogród Bobrzański. Osiągniecie wskaźnika przyczyni się do osiągniecia celu poprzez  utworzenie atrakcji turystycznej i rekreacyjnej, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy gminy Nowogród Bobrzański, jaki i osoby odwiedzające gminę. W wyznaczonym miejscu turyści będą mogli odpocząć, ale również poćwiczyć i zapewnić atrakcje dla swoich dzieci. Ponadto podczas przejazdu pomiędzy  terenami rekreacyjnymi (istniejącymi i budowanym w ramach niniejszego projektu) turyści będą mieli możliwość poznania najcenniejszych obiektów ziemi nowogrodzkiej. W rezultacie więcej osób będzie odwiedzało Gminę Nowogród Bobrzański i korzystanie z terenów rekreacyjnych będzie obserwowane i szacunkowo zostanie ustalona liczba osób korzystająca z nowopowstałego terenu rekreacyjnego. Wskaźnikiem będzie również liczba utworzonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wskaźniki te zostaną zmierzone poprzez dokonanie odbiorów wykonanych prac – zostaną sporządzone protokoły odbioru.

 

2. wartość projektu: 99.992,62 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 63.625,00 zł

Wartość projektu: 99.992,62 zł, kwota pomocy: 63.625,00 złMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN