UWAGA!!! Obowiązek złożenia deklaracji – 30.06.2022r.

Drodzy Mieszkańcy, przypominamy o OBOWIĄZKU złożenia deklaracji dot. źródła ciepła i źródeł spalania paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Deklaracja jest rodzajem ankiety, w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

 

Właściciel/zarządca budynku istniejącego przed 1 lipca 2021 r. ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, tj. do 30 czerwca 2022 r.

(NIE ZAZNACZAMY w formularzu deklaracji:

[] deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021r.),

natomiast w przypadku budynków nowo powstałych (po 1 lipca 2021 r.) – 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

(ZAZNACZAMY w formularzu deklaracji:

[X] deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021r.)

 

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański