Usunięcie azbestu z terenu gminy Nowogród Bobrzański

baner - likwidacja azbestu

Informacja o  zakończeniu zadanie pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2023r.”

20  czerwca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nowogród Bobrzański a EKO 24 Barbara Plewko Spółka Komandytowa ( dawniej EKO 24 Sp. z o.o.)   z siedzibą: Chojeńska 42, 74-400 Dębno na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w  2023 roku.”

Prace polegały na demontażu płyt azbestowo-cementowych z dachów, pakowaniu, załadunku i transporcie zdjętych płyt azbestowo-cementowych oraz transporcie płyt  zdemontowanych przez właścicieli nieruchomości w okresie poprzedzającym postępowanie przetargowe oraz ich przekazanie do utylizacji na przystosowane do tego celu składowisko odpadów niebezpiecznych.

Firma wykonała zadanie zgodnie z umową i w wyniku realizacji zadania zdemontowano 1426,06 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 20,05 Mg oraz odebrano 165,71 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 2,30 Mg. Łącznie firma usunęła w 2023r. z terenu Gminy Nowogród Bobrzański 1591,77 m2, co stanowi 22,35 Mg materiałów zawierających azbest.

Odpady zostały zdeponowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych EKO-MYŚL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,  Dalsze 36, 74-300 Myślibórz

Szkodliwe działanie  wyrobów azbestowych zawierających azbest na zdrowie i środowisko

Azbest jest substancją szkodliwą dla organizmu człowieka i środowiska. Jest zaliczany do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka oraz o działaniu toksycznym przy narażeniu przewlekłym. Stanowi jedno z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Zagrożeniem dla zdrowia są bardzo małe włókna azbestowe, które przedostają się z powietrzem do płuc.  Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu Staje się on niebezpieczny w momencie uszkodzenie (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Azbest może powodować poważne problemy zdrowotne, w tym raka płuc, azbestozę, zwłóknienie płuc, a także inne choroby. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres choroba może się nie ujawniać – pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać nawet po kilkudziesięciu latach od  pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym.

Azbest jest niebezpieczny dla środowiska ponieważ włókna azbestowe są prawie niezniszczalne. Dlatego niezwykle istotne jest prawidłowe gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest, które ograniczy uwalnianie włókien azbestu do powietrza. Azbest, jako materiał niebezpieczny podlega szczególnemu traktowaniu. Odpady zawierające azbest powinny być utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach (składowiskach) przez wyspecjalizowane firmy.

 

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN