Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające rok szkolny 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające rok szkolny 2024/2025.
(terminy, kryteria, punkty, dokumenty)

Podaje się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański.

-1 Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański

https://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/13210_16_2024.pdf

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły oraz informację o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasady przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium.

-2 Uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwNowogrodzieBobrzanskim/document/479758/Uchwala-XLIV_246_2017

-3 Uchwała nr XLIV/247/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obwiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwNowogrodzieBobrzanskim/document/479757/Uchwala-XLIV_247_2017Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN