Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie uczniów klas szóstych lub siódmych lub ósmych szkół podstawowych.

Informujemy, że Wojewoda Lubuski ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – Podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie agresji i samookaleczeniu w grupie uczniów klas szóstych lub siódmych lub ósmych szkół podstawowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność
w zakresie objętym konkursem, których terenem działania jest województwo lubuskie:
* organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*;
* podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego*.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konkursowego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/ochrona_zdrowia/konkursy-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadania-publicznego-w-zakresie-zdrowia

 

 

 

Podstawy prawne:
* ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN