Modernizacja dróg gminnych- Skibice

skibiceModernizacja dróg gminnych bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrój jednopasowy z obustronnym poboczem gruntowym, odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych lub w przyległy teren pasa drogowego. – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km, – dwukrotne wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, wyrównanie gr. 7 cm + nawierzchnia gr. 10 cm – pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 mm

Przed

PoMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN