LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Mieszkańcy  powiatu mogą skorzystać  z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji oraz wielu innych porad. Lista placówek poniżej.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres Dni i godziny działalności Kryteria dostępu do usługi Nr telefonu www e-mail
RODZINNE
1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Zespół do spraw poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej

–  prawne

–  psychologiczne

–  rodzinne

–  poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

w zależności od potrzeb również w innych dniach i godzinach

Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego tel./fax. 68 452 75 90

68 452 75 51

sekretariat@pcpr.powiat- zielonogorski.pl
2 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne ul. Kruszyna 1 66-100 Sulechów od poniedziałku

do czwartku 8:00-18:00

piątek 8:00-15:00

Dzieci i młodzież ucząca się oraz ich rodzice i opiekunowie 690 240 776 Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: pppsulechow@wp.pl
PSYCHOLOGICZNE
4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Zespół do spraw poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej

–  prawne

–  psychologiczne

–  rodzinne

–  poradnictwo

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra poniedziałek – piątek:

7.30-15.30               ‘

w zależności od potrzeb również w innych dniach i godzinach

Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego tel./fax. 68 452 75 90

68 452 75 51

sekretariat@pcprjjowiat- zielonogorski.pl
PEDAGOGICZNE
11 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne ul. Kruszyna 1 66-100 Sulechów od poniedziałku

do czwartku 8:00-18:00

piątek 8:00-15:00

Dzieci i młodzież ucząca się oraz ich rodzice i opiekunowie 690 240 776 Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: pppsulechow@wp.pl
POMOC SPOŁECZNA
14 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim Porady psychologa (głównie dot. problemów przemocy, opiekuńczo-wychowawczych z zakresu pomocy społecznej) ul. Pocztowa 7 66-010 Nowogród Bobrzański 3 x w miesiącu w godz.

16.00-19.00

Bezpłatnie, po wcześniejszym umówieniu 694 708 176

571 310 858

mgopsnb@nowogrodbob rz.pl

 

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
18 Punkt Pomocy Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim Porady: psychologa, terapeuty uzależnień, terapia dla współuzależnionych ul. Pocztowa 7 66-010 Nowogród Bobrzański Dyżury w każdy wtorek w godz. 15.00-18.00 w siedzibie MGOSKiR Bezpłatnie, osoby z problemem uzależnień z terenu Gminy Nowogród Bobrzański 517 886 263 brak

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
29 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Zespół do spraw poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej

–  prawne

–  psychologiczne

–  rodzinne

–  poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra poniedziałek – piątek:

7.30-15.30                  ‘

w zależności od potrzeb również w innych dniach i godzinach

Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego tel./fax. 68 452 75 90

68 452 75 51

sekretariat@pcpr.powiat- zielonogorski.pl

 

 

31 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze: Zespół interdyscyplinarny oraz jego grupy robocze Przemoc w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze ul. Lipowa 15 66-003 Zabór Dostęp w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej Bez ograniczeń 68 321 83 06

68 321 83 15

ops@gminazabor.pl
32 Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz jego grupy robocze Przemoc domowa GOPS ul. Długa 85/1 66-008 Świdnica Przewodnicząca dostępna w godzinach pracy ośrodka Bez ograniczeń 68 327 32 30 gops@swidnica.zgora.pl
33 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – wsparcie

– pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy

w problemach przemocy domowej

Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa Sekretariat Pogotowia poniedziałek-piątek 8.00-16.00

tel. 22 666-10-36

Dla osób doświadczających przemocy domowej Całodobowa infolinia:

800 120 002

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

INTERWENCJA KRYZYSOWA
34 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Monitorowanie bezpieczeństwa MSK PSP w Zielonej Górze ul. Kasprowicza 3/5 65-074 Zielona Góra

Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra

poniedziałek-czwartek:

7.30-15.30

piątek 8.30-13.30

W sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych tel. 68 45 75 640

fax. 68 45 75 647

(całodobowo)

tel. 68 45 27 598

fax 68 45 27 521

(w godzinach pracy Starostwa)

607 779 875

(całodobowo)

msk@straz.zgora.pl

zkioc@powiat- zielonogorski.pl

więcej informacji: http://bip.powiat-

zielonogorski.pl/55/Zarza dzanie Kryzysowe/

35 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Monitorowanie bezpieczeństwa Al. Ujazdowskie 5 00-583 Warszawa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego Całodobowy dyżur: 785 700 177 e-mail: dyzurny@rcb.gov.pl http://rcb.gov.pl/zarzadza nie-kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
36 Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia a także dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych ul. Batorego 126A 65-735 Zielona Góra Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 7.00-15.00                   ‘ Wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tel. 68 456 56 50 www.pup.zgora.pl

kancelaria@pup.zgora.pl

 

 

38 Powiatowy Urząd Pracy Filia Nowogród Bobrzański Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia a także dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański Godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 7.00-15.00 Wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tel. 68 321 66 26 zizino@praca.gov.pl
39 Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Linia Pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy   poniedziałek-piątek 08.00-18.00 Mogą korzystać: – zarejestrowani – poszukujący pracy – pracodawcy 19524 (z Polski) +48 22 19524 (z zagranicy) Koszt zgodny z taryfą operatora www.zielonalinia.gov.pl

kontakt@zielonalinia.gov. pl

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
40 Linia Pomocy Pokrzywdzonym Wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem     Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie +48 222 309 900 info@numersos.pl
PRAWO KONSUMENCKIE
41 Powiatowy Rzecznik Konsumentów Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów ul. Podgórna 5 65-057 Zielona Góra parter, pokój nr 9 Przyjmowanie interesantów: w poniedziałek od 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30, w piątek od 7.30 do 15.00. Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego tel. 68 452 75 18

fax. 68 452 75 00

rzecznik.konsumentow@ powiat-zielonogorski.pl

Wnioski do rzecznika o podjęcie interwencji należy przekazywać pocztą tradycyjną. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny zawierać podpis elektroniczny

42 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona praw konsumenckich UOKiK

Pl. Powstańców

Warszawy 1 00-950 Warszawa

poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00 Prawo konsumenckie Infolinia konsumencka

801 440 220

222 66 76 76

https://www.uokik.gov.pl porady@dlakonsumento w.pl
PRAWO PRACY
43 Państwowa Inspekcja

Pracy

Okręgowy Inspektorat

Pracy w Zielonej Górze

Prawo pracy ul. Dekoracyjna 8 65-722 Zielona Góra poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30   tel. 68 451 39 00 https://zielonagora.pip.gov.pl

kancelaria@zgora.pip.gov.pl

 

 

44 Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy Porady prawne z zakresu prawa pracy Główny Inspektorat Pracy

ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 22 391 82 15 fax. 22 391 82 14

porady telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00   801 002 006

(dla osób dzwoniących z tel. stacjonarnych) 459 599 000

(dla osób dzwoniących z tel. komórkowych)

www.bip.pip.gov.pl

kancelaria@gip.pip.gov.pl

PRAWA PACJENTA
45 Narodowy Fundusz

Zdrowia Oddział w Zielonej Górze

Prawa pacjenta ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra poniedziałek: 8.00-18.00 wtorek-piątek: 8.00-16.00   tel. 68 328 77 00

fax. 68 328 76 57

www.nfz-zielonagora.pl

oddzial@nfz- zielonagora.pl

46 Rzecznik Praw Pacjenta Ochrona praw pacjenta Biuro RPP ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00 Z porad może skorzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta Bezpłatna infolinia:

800 190 590

https://www.gov.pl/web/rpp

kancelaria@rpp.gov.pl

47 Narodowy Fundusz Zdrowia-Centrala Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: – prawa pacjenta – leczenie w kraju i poza granicami – kolejki do świadczeń Narodowy Fundusz

Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godz.

8.00-16.00

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym Całodobowy kontakt, 7 dni w tygodniu: 800 190 590 http://www.nfz.gov.pl
48 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw osób niepełnosprawnych SIEDZIBA ul. Żurawia 4 A 00-503 Warszawa

KORESPONDENCJA ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godz.

8.15-16.15

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych tel. 538 117 590 http://www.niepelnospraw ni.gov.pl

sekretariat.bon@mrips.g

ov.pl

PRAWA DZIECKA
49 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze Koło w Nowogrodzie Bobrzańskim Poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, mediacje, terapia systemowa rodzin ul. Pocztowa 7 66-010 Nowogród Bobrzański po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bezpłatnie 68 324 49 00

lub 503 190 032

brak
50 Rzecznik Praw Dziecka Ochrona praw dziecka Biuro RPD ul. Chocimska 6 00-791 Warszawa tel. (22) 583 66 00 fax. (22) 583 66 96 pn.-pt. w godz. 8.15-16.15 Dziecięcy Telefon Zaufania RPD czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu Sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem. Dziecięcy Telefon

Zaufania RPD: 800 12 12 12

https://brpd.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

 

 

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
51 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze Ubezpieczenia społeczne ul. Gen. Józefa Bema 44

65-170 Zielona Góra

poniedziałek:

8.00-16.00

wtorek-piątek: 7.00-15.00

Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra tel. (68) 452 31 00

(68) 452 31 01

fax. (68) 452 31 10

www.krus.gov.pl
52 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Zielonej Górze

Ubezpieczenia społeczne ul. Kupiecka 65 65-426 Zielona Góra Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz.

7.00-15.00

Bezpośrednia obsługa klienta, może skorzystać każdy zainteresowany Infolinia ZUS:

(22) 560 16 00

www.zus.pl
53 Centrum Obsługi

Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

–  pomoc techniczna

–  składki

–  renty

–  emerytury

  od poniedziałku do piątku w godz.

7.00-18.00

Adresaci porad: – ubezpieczeni – płatnicy – lekarze 22 560 16 00 http://www.zus.pl/o- zus/kontakt/centrum- obslugi-telefonicznej-cot-

cot@zus.pl

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
54 Rzecznik Finansowy Wspieranie klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego Biuro Rzecznika Finansowego ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa Dyżury ekspertów:

Banki i inne podmioty rynku kapitałowego pn.-pt. 8.00-16.00

OFE lub inne formy oszczędzania emerytalnego pn. 14.00 -17.00 śr. i pt. 12.00-14.00

Ubezpieczenia pn. 9.00 -17.00 wt.-pt. 9.00-14.00

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń Banki i inne podmioty rynku kapitałowego 22 333 73 25

OFE lub inne formy oszczędzania emerytalnego 22 333 73 32

Ubezpieczenia 22 333 73 28

www.rf.gov.pl porady@rf.gov.pl biuro@rf.gov.pl

Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.

PRAWO PODATKOWE
55 Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych ul. dr Pieniężnego 24 65-054 Zielona Góra poniedziałek:

8.00-18.00

wtorek-piątek:

8.00-15.00

Bieżąca obsługa realizowana w siedzibie urzędu po umówieniu wizyty 68 456 02 00 http://www.lubuskie.kas.g ov.pl/drugi-urzad- skarbowy-w-zielonej-

gorze

2us.zielonagora@mf.gov. pl

 

 

56 Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc. ul. Teodora Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała od poniedziałku do piątku w godz.

8.00-18.00

z porad może skorzystać każdy podatnik 801 055 055

(z tel. stacjonarnych)

22 330 03 30

(z tel. komórkowych)

+48 22 330 03 30

(z zagranicy)

www.kis.gov.pl

więcej:

https://poradnikprzedsiebi orcy.pl/-kip-czyli-krajowa- informacja-podatkowa

INNE
57 Centrum Wsparcia

Rozwoju Społecznego

Zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży Gminne Centrum Kultury

ul. Browarna 7 66-120 Kargowa

Codziennie Dla dzieci szkolnych brak brak
58 Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO

Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

pn. 10.00-18.00 wt.-pt. 8.00-16.00 Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone 800 676 676 (połączenia bezpłatne) https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov .p

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Lp. Nazwa punktu Adres Dni i godziny dyżurów Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich Pomocy udziela Kryteria dostępu do usługi Zapisy na wizyty
1 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Porzeczkowa 2 66-003 Droszków (budynek świetlicy wiejskiej) poniedziałek: 10.00-14.00 wtorek: 13.30-17.30 tak Radca prawny i adwokat Pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://bip.powiat- zielonogorski.pl

Telefonicznie pod nr telefonu 68 45 35 201 lub drogą elektroniczną e-mail: pomocprawna@powiat- zielonogorski.pl lub za pośrednictwem strony internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl
ul. Zielonogórska 2 66-016 Czerwieńsk (Ośrodek Zdrowia) środa: 8.00-12.00 czwartek: 13.00-17.00 piątek: 8.00-12.00 tak
2 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów (Ośrodek Pomocy Społecznej) poniedziałek-piątek:

8.00-12.00                ‘

tak Adwokat

(punkt prowadzony przez Fundację Inter Vivos z siedzibą w Warszawie)

3 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ul. Rynek 33

66-120 Kargowa

(Urząd Miejski w Kargowej)

poniedziałek: 12.30-16.30 wtorek: 8.00-12.00 tak Radca prawny i adwokat
ul. Sulechowska 2 66-132 Trzebiechów (Trzebiechowski Ośrodek Kultury) środa: 8.00-12.00 piątek: 12.oO-16.OO tak
ul. Boczna 1A

66-130 Bojadła

(Gminny Ośrodek Kultury)

czwartek:

12.00-16.00

tak

Pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu zielonogórskiego

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN