Ksiądz Jerzy Szlęzak

Ksiądz Jerzy Szlęzak  urodził się 1.05.1935 r. w Daleszewicach koło Opoczna ( diecezja sandomierska ). W dniu 3 października 1952 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie na Stradomiu i rozpoczął Seminarium Internum ( nowicjat ) w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. Po ukończeniu nowicjatu, podjął studia filozoficzno – teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu, przygotowujące do święceń kapłańskich. 8 grudnia 1957 roku złożył Śluby święte w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy. Dnia 18 października 1961 rok przyjął Święcenia kapłańskie w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Święceń kapłańskich udzielił mu Ks. Biskup Jan Kanty Lorek  – Ordynariusz Sandomierski. Po święceniach kapłańskich Ks. Jerzy Szlęzak bardzo gorliwie, z wielkim oddaniem i poświęceniem pracował przez całe swoje życie kapłańskie w duszpasterstwie w parafiach prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy. W latach 1962 – 1963 pracował w parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie, jako katecheta dzieci i młodzieży. W latach 1963 – 1970 – posługiwał w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Żmigrodzie ( archidiecezja wrocławska ), pełniąc posługę wikariusza i katechety. W 1970 roku został skierowany do parafii Jordanowo ( na terenie, której znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Gorzowskiej, która wtedy obejmowała 1/7 terytorium Polski ) i zostaje mianowany Proboszczem tamtejszej Parafii.

W sierpniu 1977 roku decyzją Księdza Wizytatora Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy zostaje mianowany Proboszczem Naszej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim z zadaniem odbudowy i rozbudowy zabytkowego romańskiego kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła i Męczennika, znajdującego się na terenie parafii, w  górnej części miasta, gdzie parafia zaczęła dynamicznie rozbudowywać się. Budowa nowego kościoła była pilną potrzebą dotyczącą całej parafii, aby sprostać potrzebom duszpasterskim Parafian. Ks. Proboszcz Jerzy Szlęzak  od chwili przybycia do naszej parafii, z wielką odwagą, z zapałem i entuzjazmem  podjął się nie łatwego dzieła budowy nowego kościoła. Dzięki zdolnościom organizacyjnym, otwartości i łatwości nawiązywania kontaktów Ks. Proboszcza oraz przy wielkim wsparciu i zaangażowaniu wszystkich Parafian, w ciągu 7 lat pełnej poświęcenia pracy duszpasterskiej Ks. Jerzego w naszej parafii, udało się odbudować i rozbudować kościół św. Bartłomieja. Wybudowano przepiękny i duży kościół, który architektonicznie i funkcjonalnie udało się połączyć z zabytkowym XIII wiecznym kościółkiem św. Bartłomieja. Ks. Jerzy Szlęzak  był Proboszczem w naszej parafii przez 7 lat (1977 – 1984 ). W ciągu tych lat posługi kapłańskiej, udało mu się nie tylko zbudować materialnie nowy kościół, ale również całe serce włożył w zbudowanie wspólnoty wierzących. Poprzez liczne inicjatywy duszpasterskie, gorliwą pracę duszpasterską i prowadzoną katechizację dzieci i młodzieży przyczynił się do pomnożenia i umocnienia wiary w sercach Parafian. Wielkie zasługi Ks. Proboszcza Jerzego Szlęzaka dla naszej Parafii zostały zauważone i docenione przez wszystkich Parafian, jak również przez Władze Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański. W 1991 roku Ks. Jerzy Szlęzak otrzymał Tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański za zasługi w odbudowie i rozbudowie kościoła św. Bartłomieja oraz za działalność na rzecz integracji społeczeństwa. W sierpniu 1984 roku Ks. Proboszcz Jerzy Szlęzak zakończył piękną posługę kapłańską w naszej parafii, ale pamięć o Nim i Jego wielkim dziele jest wciąż żywa w pamięci i sercach Parafian.

Po wyjeździe z Nowogrodu Bobrzańskiego – Ks. Jerzy Szlęzak  został skierowany do pracy w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Pabianicach ( archidiecezja łódzka ) gdzie pracował 20 lat ( 1984 – 2004 ), będąc Wikariuszem w parafii i Asystentem Domu Księży Misjonarzy. W 2004 roku został skierowany do pracy w parafii pw. św. Antoniego w Ignacowie koło Mińska Mazowieckiego, gdzie duszpasterzował i pełnił funkcję Wikariusza parafii. W 2005 roku decyzją Przełożonych został przeniesiony do parafii pw. Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie pracował w duszpasterstwie, będąc cenionym spowiednikiem, wytrawnym kaznodzieją i zatroskanym duszpasterzem o potrzeby duchowe i materialne powierzonych Mu wiernych. Ostatnie lata życia Ks. Jerzy zmagał się z ciężką i trudną chorobą, którą dzielnie znosił. Zmarł 10.03.2015 roku w Warszawie, w 80 roku życia i 54 roku Kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Proboszcza Jerzego Szlęzaka odbyły się w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie w dniu 13 marca 2015 roku. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. Biskup Paweł Socha z Zielonej Góry, w koncelebrze bardzo wielu Kapłanów ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. W pogrzebie Ks. Jerzego uczestniczyli Krewni oraz liczni Wierni, w tym ponad 50 osobowa grupa Parafian z Nowogrodu Bobrzańskiego. Ks. Jerzy Szlęzak został pochowany w Grobowcu Księży Misjonarzy na Cmentarzu Stare Powązki w Warszawie.

Fragment z kroniki:

,,Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański dla ks. Szlęzaka ówczesna Rada Miasta i Gminy nadała uchwałą nr XII/71/91 z dnia 16 kwietnia 1991 r. We wniosku o nadanie tego tytułu czytamy: „…Po otrzymaniu ingresu na Proboszcza Parafii w Nowogrodzie Bobrzańskim, Ksiądz Jerzy Szlęzak niezwłocznie poczynił starania u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w sprawie odrestaurowania zabytkowego obiektu sakralnego klasy 0 z XII wieku (kościół pw. Św. Bartłomieja). Umiejętnym organizowaniem i własnym wkładem pracy ks. Jerzy Szlęzak już w 1980 r. zabezpieczył go przed dewastacją, a w roku 1981 zabytkowy obiekt sakralny odzyskał utraconą wartość. Po odbudowie zabytkowego kościoła, nie zważając na panujące wówczas trudności ks. Jerzy Szlęzak podejmuje starania o powiększenie kościoła w sposób architektonicznie związany z obiektem zabytkowym. Społeczeństwo Nowogrodu Bobrzańskiego, Krzystkowic i okolicznych wiosek w osobie ks. Jerzego Szlęzaka dostrzegło nie tylko dobrego duszpasterza, ale dobrego gospodarza i osobę, która pragnie wnieść wkład w rozwój miasta i kultury.”Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN