DOTACJA Z BUDŻETU GMINY NA WYMIANĘ PIECA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 maja 2024 do dnia 31 maja 2024 r. istnieje możliwość składania wniosku o ubieganie się o dotację do wymiany źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalu/budynku mieszkalnym na terenie gminy Nowogród Bobrzański na inne ekologiczne źródło ogrzewania.

Zasady udzielania dotacji znajdziecie Państwo poniżej:
UCHWAŁA NR LVIII/522/2022 RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO z dnia 05 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nowogród Bobrzański na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych, link do uchwały: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwNowogrodzieBobrzanskim/document/877628/Uchwala-LVIII_522_2022
Zmiana terminu przyjmowania wniosków wynika z podpisania przez Radę Miejską UCHWAŁY NR LXXXVI/757/2024 z dnia 26.03.2024 r. zmieniającą zapisy w UCHWALE NR XLII/382/2021.
Zmianie ulega również zapis dotyczący zakresu dotacji: „dotacja obejmuje tylko te koszty, które zostaną poniesione w roku, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia”
Link do Uchwały z dnia 26.03.2024 r. poniżej:
https://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/13710_Uch_nr_LXXXVI_757_2024_zm_dotacja_na_piece.pdfMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN