Modernizacja ogrodzenia wraz z montażem barierek na cmentarzu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Piaskowej

Modernizacja ogrodzenia wraz z montażem barierek na cmentarzu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Piaskowej.

Koszt modernizacji: 34 375,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej o raz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie

Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej o raz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie.

Koszt inwestycji: 139 000,00zł.

 

 

 

 

Po

Budowa przystanku w m. Bogaczów

Budowa przystanku w m. Bogaczów.

Koszt budowy: 11 499,90zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

Koszt inwestycji- 697 470,71zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja piłkochwytów na boisku w Dobroszowie Wielkim

Modernizacja piłkochwytów na boisku w Dobroszowie Wielkim.

Koszt modernizacji: 13 400,00zł – środki z funduszu sołeckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna, Nowogród Bobrzański

Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna, Nowogród Bobrzański.

 

 

 

 

 

Przed

 

Po

Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek

Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Rynek.

Prace wstrzymano decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace zakończono w maju 2023r.

 

 

 

 

Przed

 

W trakcie

Zakończona inwestycja

Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Koszt budowy: 23 684,99zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina

drogagminnaZarząd Województwa Lubuskiego przyjął w dniu 20.04.2021 r. listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy w ramach zadania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie w kwocie 920.586 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina”.
Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16497/–

 

„Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina” –
informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
typ/nazwa operacji
– typ: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
– nazwa: „Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina”
cel operacji: Zaspokojenie celów społecznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ruchu pieszo – rowerowego poprzez przebudowę drogi ul. Kościelnej w miejscowości Drągowina o długości ok. 620 m. Operacja wpłynie na wzrost dostępności
do obiektów użyteczności publicznej oraz zapewni mieszkańcom bezpośrednie i sprawne połączenie infrastruktury drogowej z istniejącą siecią dróg publicznych, co przyczyni się do poprawy komfortu i warunków ruchu wszystkich użytkowników drogi.
. nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
2. wartość projektu: 1.446.781,37 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 920.586,00 zł

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

prow

 

Przed

Po

Modernizacja dróg gminnych- Skibice

skibiceModernizacja dróg gminnych bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrój jednopasowy z obustronnym poboczem gruntowym, odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych lub w przyległy teren pasa drogowego. – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km, – dwukrotne wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, wyrównanie gr. 7 cm + nawierzchnia gr. 10 cm – pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 mm

Przed

Po

Modernizacja dróg gminnych- Kotowice

modernizacjaModernizacja dróg gminnych bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrój jednopasowy z obustronnym poboczem gruntowym, odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych lub w przyległy teren pasa drogowego.
– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km,
– dwukrotne wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, wyrównanie gr. 7 cm + nawierzchnia gr. 10 cm
– pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 mm

Przed

 

Po

Modernizacja dróg gminnych- ul. Łąkowa, Nowogród Bobrzański


Modernizacja dróg gminnych bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrój jednopasowy z obustronnym poboczem gruntowym, odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych lub w przyległy teren pasa drogowego.
– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km,
– dwukrotne wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, wyrównanie gr. 7 cm + nawierzchnia gr. 10 cm
– pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 mm

Przed

Po

Modernizacja dachu na budynku gospodarczym ul. Żarska 14, Nowogród Bobrzański

Żarska 14

Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji dachu na budynku gospodarczym w zakresie: Wymiany pokrycia dachowego tj. rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki, wykonanie nowego łacenia z łat, kontrłat, wiatroizolacji z folii wiatroizolacyjnej, wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w łuskę, montaż gąsiorów, wyłazów kominiarskich, obróbek blacharskich, ław kominiarskich i barier smogowych. Skucie uszkodzonych warstw tynku i wykonanie ich uzupełnień, gruntowanie i malowanie farbami wapiennymi pod połacią dachową, przemurowanie warstw kominów ponad połacią dachową z cegły klinkierowej, naprawa czapek kominowych. Wymiana rynien i rur spustowych – nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej Wymiana podbitki drewnianej na nową.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to maj 2020 r. Koszt modernizacji wyniesie 132 400,00 zł brutto.

przed

w trakcie

po

Most w miejscowości Krzywa

most
Zadanie polegało na remoncie drewnianego mostu w miejscowości Krzywa na Kanale Dychowskim. Zakres robót obejmował wymianę uszkodzonej nawierzchni wykonanej z desek, zastosowanie płaskowników w celu stabilizacji nawierzchni (montowane do poprzecznic) oraz wymianę uszkodzonej belki łożyskowej na podporze od strony m. Krzywa.
Po zakończeniu inwestycji wprowadzono nową organizację ruchu w zakresie ograniczenia tonażu do 3,5t, ograniczenia prędkości do 20km/h oraz ruch naprzemiennego.
Zadanie zakończono w dniu 29.05.2020 r., a koszt inwestycji wyniósł: Remont mostu 42 000,00 zł brutto zaś organizacja ruchu (oznakowanie + elementy BRD) 7 800,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 49 800,00 zł.

 

przed

w trakcie

po

II etap wymiany lamp w Nowogrodzie Bobrzańskim

lampy NB
Jest to drugi etap wymiany lamp w Nowogrodzie Bobrzańskim. Celem był demontaż starych lamp sodowych oraz montaż nowych LED. Wymieniono kolejno:
– ul. Fabryczna (1szt. słup 6m, wysięgnik 1m, kąt 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz.502/15
– ul. Słowackiego (2szt. słup 8m, 2 wysięgniki 1m, kąt 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 787/4
– ul. Kościuszki (4szt. słup 7m, 4 wysięgniki 1m, kąt 0 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 787/2
– ul. Młyńska (1szt. słup 5m, wysięgnik 1m, kąt 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 10/3
W 2019 r. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zakupił wszystkie potrzebne materiały do zrealizowania inwestycji. W 2020 r. zlecono firmie zewnętrznej ich wymianę.
Koszt zakupu materiału w 2019 r. wyniósł 17 955,06 zł brutto a montaż w 2020 r. kosztował nas 10 000,00 zł. Podsumowując zrealizowanie inwestycji wyniosło w sumie 27 955,06 zł brutto. Zadanie zakończono w dniu 20.04.2020 r. (zgodnie z protokołem odbioru robót)

Lampa – ul. Łąkowa, Przybymierz

Lampa
Zadanie polegało na budowie 1 szt. lampy LED’owej (oprawa oświetleniowa w II klasie ochronności o mocy 36W, strumień świetlny oprawy 4600lm, temperatura barwowa światła 4000K) w ciągu istniejącej linii energetycznej. Zadanie obejmowało zakup potrzebnych materiałów oraz montaż. Przedmiotowa lampa znajduje się na ulicy Łąkowej w Przybymierzu. Wysokość słupa wynosi 6m a jego średnica 60mm.
Koszt inwestycji to 3 500,00 zł brutto.
Zadanie zakończono w dniu 20.04.2020 r. (zgodnie z protokołem odbioru robót)Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN