Modernizacja dróg gminnych- Kotowice

modernizacjaModernizacja dróg gminnych bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrój jednopasowy z obustronnym poboczem gruntowym, odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych lub w przyległy teren pasa drogowego.
– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km,
– dwukrotne wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, wyrównanie gr. 7 cm + nawierzchnia gr. 10 cm
– pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 mm

Przed

 

Po

Modernizacja dróg gminnych- ul. Łąkowa, Nowogród Bobrzański


Modernizacja dróg gminnych bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrój jednopasowy z obustronnym poboczem gruntowym, odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych lub w przyległy teren pasa drogowego.
– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km,
– dwukrotne wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, wyrównanie gr. 7 cm + nawierzchnia gr. 10 cm
– pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 mm

Przed

Po

Modernizacja dachu na budynku gospodarczym ul. Żarska 14, Nowogród Bobrzański

Żarska 14

Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji dachu na budynku gospodarczym w zakresie: Wymiany pokrycia dachowego tj. rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki, wykonanie nowego łacenia z łat, kontrłat, wiatroizolacji z folii wiatroizolacyjnej, wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w łuskę, montaż gąsiorów, wyłazów kominiarskich, obróbek blacharskich, ław kominiarskich i barier smogowych. Skucie uszkodzonych warstw tynku i wykonanie ich uzupełnień, gruntowanie i malowanie farbami wapiennymi pod połacią dachową, przemurowanie warstw kominów ponad połacią dachową z cegły klinkierowej, naprawa czapek kominowych. Wymiana rynien i rur spustowych – nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej Wymiana podbitki drewnianej na nową.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to maj 2020 r. Koszt modernizacji wyniesie 132 400,00 zł brutto.

przed

w trakcie

po

Most w miejscowości Krzywa

most
Zadanie polegało na remoncie drewnianego mostu w miejscowości Krzywa na Kanale Dychowskim. Zakres robót obejmował wymianę uszkodzonej nawierzchni wykonanej z desek, zastosowanie płaskowników w celu stabilizacji nawierzchni (montowane do poprzecznic) oraz wymianę uszkodzonej belki łożyskowej na podporze od strony m. Krzywa.
Po zakończeniu inwestycji wprowadzono nową organizację ruchu w zakresie ograniczenia tonażu do 3,5t, ograniczenia prędkości do 20km/h oraz ruch naprzemiennego.
Zadanie zakończono w dniu 29.05.2020 r., a koszt inwestycji wyniósł: Remont mostu 42 000,00 zł brutto zaś organizacja ruchu (oznakowanie + elementy BRD) 7 800,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 49 800,00 zł.

 

przed

w trakcie

po

II etap wymiany lamp w Nowogrodzie Bobrzańskim

lampy NB
Jest to drugi etap wymiany lamp w Nowogrodzie Bobrzańskim. Celem był demontaż starych lamp sodowych oraz montaż nowych LED. Wymieniono kolejno:
– ul. Fabryczna (1szt. słup 6m, wysięgnik 1m, kąt 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz.502/15
– ul. Słowackiego (2szt. słup 8m, 2 wysięgniki 1m, kąt 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 787/4
– ul. Kościuszki (4szt. słup 7m, 4 wysięgniki 1m, kąt 0 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 787/2
– ul. Młyńska (1szt. słup 5m, wysięgnik 1m, kąt 10 st. z oprawami 24 LED 57W) dz. 10/3
W 2019 r. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zakupił wszystkie potrzebne materiały do zrealizowania inwestycji. W 2020 r. zlecono firmie zewnętrznej ich wymianę.
Koszt zakupu materiału w 2019 r. wyniósł 17 955,06 zł brutto a montaż w 2020 r. kosztował nas 10 000,00 zł. Podsumowując zrealizowanie inwestycji wyniosło w sumie 27 955,06 zł brutto. Zadanie zakończono w dniu 20.04.2020 r. (zgodnie z protokołem odbioru robót)

Lampa – ul. Łąkowa, Przybymierz

Lampa
Zadanie polegało na budowie 1 szt. lampy LED’owej (oprawa oświetleniowa w II klasie ochronności o mocy 36W, strumień świetlny oprawy 4600lm, temperatura barwowa światła 4000K) w ciągu istniejącej linii energetycznej. Zadanie obejmowało zakup potrzebnych materiałów oraz montaż. Przedmiotowa lampa znajduje się na ulicy Łąkowej w Przybymierzu. Wysokość słupa wynosi 6m a jego średnica 60mm.
Koszt inwestycji to 3 500,00 zł brutto.
Zadanie zakończono w dniu 20.04.2020 r. (zgodnie z protokołem odbioru robót)

Przebudowa budynku gospodarczego ul. Dworcowa 22

ul.DworcowaPrzebudowa budynku gospodarczego w zakresie konstrukcji dachowej oraz ścian w części środkowej piętra budynku – ul. Dworcowa 22, Nowogród Bobrzański. Termin zakończenia realizacji zadania 16 czerwiec 2020 r. Cena za roboty budowlane to 22 500,00 zł brutto.

 

Przed

Po realizacji

Wymiana przepustu na rowie.

rów
W dniu 24.03.2020 r. Dokonano wymiany przepustu fi 500 o długości 6 mb. na rowie o symbolu Bb-E-5 w m. Nowogród Bobrzański, działka nr ewid.1397/3 obręb 0002 Nowogród Bobrzański. Prace wykonała firma Centrum Budowlane Świdnica. Komisja dokonała odbioru prac w dniu 26 marca 2020r. Koszt zadania wyniósł 4000,00 zł (brutto)

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”

baseny plac zabaw Zakończono inwestycje pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Koszt inwestycji to 132 434,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa zasilania oraz zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Urzutach

urzutyW ramach zadania opracowano nowy schemat przyłączenia, zamontowano maszt rurowy na zewnętrznej ścianie budynku (sztyca), zabudowano
złącze, tablicę i nowy kabel zasilający TG. Ponadto zakupiono i zamontowano 2 szt. klimatyzatorów
(w ramach Funduszu Sołeckiego) naściennych typu
split o mocy 7 kW oraz wykonano zasilanie agregatów z rozdzielni elektrycznej z obwodów
1 fazowych przewodem YDY 3×2,5 mm, zabezpieczono urzutywłącznikiem C16.

 

 

 

 

 

logotypy_PROW

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klępinie

świetlicaMieszkańcy zdecydowali, że w ramach zadań na 2019 rok znalazł się kolejny etap rozbudowy świetlicy polegający na ociepleniu ściany budynku świetlicy.

logotypy_PROW

Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Niwiska i OSP Nowogród Bobrzański

OSP niwiska i nowogródZarząd województwa we wrześniu ogłosił konkurs na wsparcie w 2019 r. działań na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubuskiego. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 300 tys. zł Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego
projektu mogła wynieść do 10 tys. zł. Celem konkursu było doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy
i umundurowanie bojowe z wyłączeniem zakupu wozów strażackich. Wnioski złożyły dwie jednostki z naszej gminy OSP Nowogród Bobrzański i OSP Niwiska. Wsparcie uzyskało 32 jednostki, a wśród
nich OSP Niwiska (10 000 zł) i OSP Nowogród Bobrzański (10 000 zł). Dziękujemy Pani Milenie, Panu Darkowi i Panu Mariuszowi za zaangażowanie w to zadanie.

Pomoce dydaktyczne dla SP Niwiska

niwiskaGmina Nowogród Bobrzański ma kolejne środki zewnętrzne, tym razem 57 416 złotych
pozyskano na doposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne (do nauczania przedmiotów przyrodniczych)
dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach.
Środki pochodzą z rezerwy oświatowej (Ministerstwo Finansów).

Dofinansowanie zakupu tomografu w ramach porozumienia z Powiatem Nowosolskim

W Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w czwartek, 8 sierpnia 2019 roku oddano oficjalnie do użytku nowy tomograf. Aby szpital mógł go kupić wystąpiło prawdziwe pospolite ruszenie. Po wysłuchaniu problemów szpitala burmistrz poinformował o tym radę miejską i wspólnie z radą podjęli decyzję, że gmina nasza włączy się w akcję wsparcia. Burmistrz i wszyscy radni byli zgodni, że tomograf służy wszystkim i ratuje życie, bez względu na miejsce zamieszkania.

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Bogaczów

bogaczów boiskoDzięki staraniom sołtysa sołectwa i wspierających mieszkańców pozyskano środki finansowe
na zakup materiałów ogrodzeniowych (panele ogrodzeniowe). Kilkadziesiąt metrów grodzenia zostało zamontowane w czynie społecznym przez mieszkańców wsi Bogaczów.Miasto nad Bobrem tel.(68) 329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN