Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niwiskach.

 

 

 

 

 

 

 

Przed

 

W trakcie

 

Inwestycja zakończona

Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Przybymierzu.

Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu w Przybymierzu.

Koszt modernizacji: 14 793,49zł w tym wydatki funduszu sołeckiego: 9 500,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą oświetlenia na LED w świetlicy wiejskiej w Drągowinie

Modernizacja pomieszczeń wraz z wymianą oświetlenia na LED w świetlicy wiejskiej w Drągowinie.

Koszt modernizacji: 27 113,82zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego: 19 200,00zł.

 

 

 

 

 

Przed

Po

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE).

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE).

Koszt inwestycji: 1 025 030,86 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej o nr 003810F- ul. Kościelna w m. Drągowina

Przebudowa drogi gminnej o nr 003810F- ul. Kościelna w m. Drągowina. https://nowogrodbobrz.pl/?p=21498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed

 

Po

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Turów

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Turów.

Koszt zakupu: 4 450,76zł.

 

 

 

 

 

Modernizacja ogrodzenia wraz z montażem barierek na cmentarzu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Piaskowej

Modernizacja ogrodzenia wraz z montażem barierek na cmentarzu w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Piaskowej.

Koszt modernizacji: 34 375,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej o raz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie

Przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej o raz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Drągowinie.

Koszt inwestycji: 139 000,00zł.

 

 

 

 

Po

Budowa przystanku w m. Bogaczów

Budowa przystanku w m. Bogaczów.

Koszt budowy: 11 499,90zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański.

Koszt inwestycji- 697 470,71zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja piłkochwytów na boisku w Dobroszowie Wielkim

Modernizacja piłkochwytów na boisku w Dobroszowie Wielkim.

Koszt modernizacji: 13 400,00zł – środki z funduszu sołeckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna, Nowogród Bobrzański

Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego ul. Szkolna, Nowogród Bobrzański.

 

 

 

 

 

Przed

 

Po

Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Budowa wylotu kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżna w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Koszt budowy: 23 684,99zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina

drogagminnaZarząd Województwa Lubuskiego przyjął w dniu 20.04.2021 r. listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy w ramach zadania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie w kwocie 920.586 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina”.
Więcej: https://lubuskie.pl/wiadomosci/16497/–

 

„Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina” –
informacja o uzyskanym dofinansowaniu
1. Opis operacji
typ/nazwa operacji
– typ: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
– nazwa: „Przebudowa drogi gminnej o numerze 003810F – ul. Kościelna w m. Drągowina”
cel operacji: Zaspokojenie celów społecznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ruchu pieszo – rowerowego poprzez przebudowę drogi ul. Kościelnej w miejscowości Drągowina o długości ok. 620 m. Operacja wpłynie na wzrost dostępności
do obiektów użyteczności publicznej oraz zapewni mieszkańcom bezpośrednie i sprawne połączenie infrastruktury drogowej z istniejącą siecią dróg publicznych, co przyczyni się do poprawy komfortu i warunków ruchu wszystkich użytkowników drogi.
. nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”,
poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
2. wartość projektu: 1.446.781,37 zł
3. wartość uzyskanego dofinansowania: 920.586,00 zł

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

prow

 

Przed

Po

Modernizacja dróg gminnych- Skibice

skibiceModernizacja dróg gminnych bez zmiany granic pasa drogowego. Zostaje utrzymany przekrój jednopasowy z obustronnym poboczem gruntowym, odwodnienie powierzchniowe do przyległych rowów przydrożnych lub w przyległy teren pasa drogowego. – profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 5 km, – dwukrotne wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, wyrównanie gr. 7 cm + nawierzchnia gr. 10 cm – pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 2/5 mm

Przed

PoMiasto nad Bobrem tel.(68) 329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN