Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 8a ust.1, art. 38a, art. 38b ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) i art. 1 pkt 2 lit. g, art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
oraz w związku z Uchwałą Nr 212/2905/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego udostępnił w dniach od 15.05.2024r. do 17.06.2024 r. do publicznego wglądu projekt aktu planowania przestrzennego pt.: Audyt
krajobrazowy województwa lubuskiego.
Jednocześnie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych przedmiotowego projektu dokumentu Marszałek Województwa Lubuskiego zaplanował organizację spotkania otwartego w formie dyskusji publicznej, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego), ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, w dniu 14.06.2024 r. o godzinie 10:30.

 

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN