Sołectwo Cieszów

Sołtys: Aleksandra Biel

Rada Sołecka

  • Łyszkowska Sylwia
  • Rudnicka Kamila
  • Szandurska Aneta

Statut sołectwa Cieszów nadany uchwałą Nr XXIII/119/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lutego 2016 r.
Liczba mieszkańców ( stan na dzień 8 lutego 2019 r. ) – 73

Mapa poglądowa

Mapa poglądowaMiasto nad Bobrem tel. 517 886 299; e-mail: www.nowogrodbobrz.pl

© 2024 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN