„Poznaj Polskę”

Dzięki uzyskanemu przez gminę Nowogród Bobrzański wsparciu finansowemu ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, uczniowie z publicznych szkół podstawowych z terenu gminy wyjadą na zorganizowane przez szkoły wycieczki.

  • Uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim wyjadą na trzydniową wycieczkę do Gdańska.
  • Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim wyjadą na dwudniową wycieczkę do Torunia.
  • Uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach wyjadą na dwie trzydniowe wycieczki – do Gdańska oraz Warszawy.

Celem zadania „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez organizację wycieczek szkolnych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób oraz eksperymentować w centrach nauki, które stwarzają warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2021 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 24.11.2021 r. podpisała z Wojewodą Lubuskim umowę nr 16/2021 na realizację własnych zadań bieżących w 2021 r. na zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch” w Klubie Dziecięcym przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Gmina uzyskała dotację w kwocie 16.200 zł

 

 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2022 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański