Polepszenie stanu nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości prowadzonych działań

  • informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych: dofinansowano z budżetu państwa
  • rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu: środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa
  • nazwa zadania: Polepszenie stanu nawierzchni placów i ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości prowadzonych działań
  • wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania: dotacja: 240.000,00 zł, całkowita wartość: 480.184,50 zł
  • krótki opis zadania: W ramach realizacji zdania zostanie wykonany remonty placów i ciągów pieszych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 

 

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dąbrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Dąbrowskiego 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Wartość zadania: dotacja: 171.000,00 zł, całkowita wartość: 213.983,46 zł

W ramach realizacji zdania zostanie wykonane docieplenie 2 budynków mieszkalnych pod adresem: Nowogród Bobrzański ul. Dąbrowskiego 14 i 16.

 

Przed termomodernizacją

 

Po termomodernizacji

 

Polepszenie stanu budynku świetlicy w Przybymierzu wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowanie terenu, w celu poprawy jakości prowadzonych w niej działań

Polepszenie stanu budynku świetlicy w Przybymierzu wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowanie terenu, w celu poprawy jakości prowadzonych w niej działa.

Wartość  zadania: dotacja: 388.537,00 zł, całkowita wartość: 491.853,47 zł

W ramach realizacji zdania zostanie wyremontowana sala główna w świetlicy wiejskiej oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.

 

 

 

Przed zmianami

Po zmianach

 

„Poznaj Polskę”

Dzięki uzyskanemu przez gminę Nowogród Bobrzański wsparciu finansowemu ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, uczniowie z publicznych szkół podstawowych z terenu gminy wyjadą na zorganizowane przez szkoły wycieczki.

  • Uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim wyjadą na trzydniową wycieczkę do Gdańska.
  • Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim wyjadą na dwudniową wycieczkę do Torunia.
  • Uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach wyjadą na dwie trzydniowe wycieczki – do Gdańska oraz Warszawy.

Celem zadania „Poznaj Polskę” jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez organizację wycieczek szkolnych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób oraz eksperymentować w centrach nauki, które stwarzają warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2021 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Gmina Nowogród Bobrzański w dniu 24.11.2021 r. podpisała z Wojewodą Lubuskim umowę nr 16/2021 na realizację własnych zadań bieżących w 2021 r. na zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch” w Klubie Dziecięcym przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Gmina uzyskała dotację w kwocie 16.200 zł

 

 

 Miasto nad Bobrem tel. 517 886 299 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© 2023 Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański + JN