Projekt – Udrożnienie Starego Bobru

baner udrożnienie bobru

Udrożnienie Starego Bobru oraz przywrócenie historycznych tarlisk ryb dwuśrodowiskowych

!cid_image001_jpg@01D1F302Obszar realizacji: Od jazu Krzywaniec do ujścia do Odry (42+720 KM do 0+00)

Budowa przepławki na jazie Krzywaniec otwiera nowe możliwości i wymusza planowe zagospodarowanie tzw. Suchego Bobru. Na tym obszarze istnieje 39 progów w złym stanie technicznym, niespełniających już swoich pierwotnych funkcji (stabilizacja dna i stworzenie dopuszczalnych warunków dla ichtiofauny). Całe przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Natura 2000- Dolina Dolnego Bobru, PLH080068.

Cele programu:

1. Przywrócenie ciągłości morfologicznej Bobru.
2. Przywrócenie historycznych tarlisk ryb dwuśrodowiskowych.
3. Osiągnięcie dobrego stanu i potencjału części wód powierzchniowych.

Pozyskanie funduszy

1. Fundusz LIFE (Przyroda i różnorodność biologiczna; finansowanie 75%)
2. NFOŚiGW (25%)

Etapy zadania:
I — Inwentaryzacja (geodezyjna, techniczna obiektów, przyrodnicza,ichtiologiczna)
II — Opracowanie koncepcji udrożnienia Bobru (projekt nowych jazów piętrzących wraz z przepławkami, symulacje numeryczne warunków przepływu wraz z wytypowaniem piętrzeń do likwidacji
III — Wykonanie wytypowanych stopni z przepławką oraz uporządkowanie koryta Starego Bobru (wyburzenie starych jazów, odtworzenie linii brzegowej)Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański