Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

Informacja Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego informuje, iż zgodnie z uchwałą nr LVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 poz. 831), mogą być składane wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w ostatnich 12 miesiącach (licząc od daty złożenia wniosku).
Najbliższe posiedzenie komisji konkursowej rozpatrującej złożone wnioski planowane jest w miesiącu czerwcu 2022 r. W związku z powyższym, zachęca się wszystkie osoby, które brały udział co najmniej w zawodach lub rozgrywkach na szczeblu krajowym, poprzedzonych wcześniejszymi eliminacjami, a w szczególności w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich do składania wniosków.
Aby wniosek mógł być rozpatrzony przez komisję konkursową należy przesłać go na adres Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański lub złożyć pod wyżej wskazanym adresem, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim pod adresem internetowym:
https://bip.nowogrodbobrz.pl/310/Nagrody_i_wyroznienia_za_osiagniete_wyniki_sportowe/Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański