Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Dobroszów Mały.

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zawiadamia, iż został ponownie wyłożony do publicznego wglądu  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Dobroszów Mały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na 27 kwietnia 2022r na godz. 15.30  w czerwonej sali w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7 zaplanowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Link do planu: link

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański