Uwaga. Woda w Bogaczowie nieprzydatna do spożycia.

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 24.11.2021 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia w miejscowości Bogaczów i warunkowej przydatności wody w miejscowości: Sterków,  Łagoda, Krzewiny, Podgórzyce, Pajęczno, Wysokie, Turów i Krzywa oraz Zakład Karny w Krzywańcu zaopatrywanych z wodociągu publicznego Bogaczów (gmina Bogaczów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody w miejscowości Bogaczów uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność Enterokoków kałowych i bakterii grupy coli. Właściciel wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bogaczowa. W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania, woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień, woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC.

W miejscowościach : Sterków, Łagoda, Krzewiny, Podgórzyce. Pajęczno, Wysokie, Turów i Krzywa oraz Zakład Karny w Krzywańcu do czasu zakończenia badania jakości wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC)

 

9121_2021_11_24_Komunikat_PPIS w sprawie braku przydatności wody wodociąg BogaczówMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański