UWAGA! PTASIA GRYPA!

 

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie całej Polski, w tym też na terenie naszego województwa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) należy zachować szczególne środki ostrożności.

 

Gospodarze oraz hodowcy drobiu są zobowiązani do zgłaszania niezwłocznie do Powiatowego Lekarza Weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu oraz stosowania zasad bioasekuracji minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:

  • wstrzymać się od wypuszczenia ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala), nie wolno wynosić jej i pracować w nich w innych miejscach, szczególnie dotyczy to obuwia.


Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański