KOMPUTER DLA DZIECKA Z RODZINY POPEGEEROWSKIEJ !

komputer KOMPUTER DLA DZIECKA Z RODZINY POPEGEEROWSKIEJ !

OŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ DO 26 PAŹDZIERNIKA 2021 W URZĘDZIE MIEJSKIM

✳Gmina Nowogród Bobrzański planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
✅ Podstawowy wymóg: dziecko jest członkiem rodziny, w której jeden z członków rodziny był pracownikiem PGR – krewni w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.
✅Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
▶️​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie,
▶️ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
▶️usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

▶️ szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr ścieżka do wzorów oświadczenia na powyższej stronie DOKUMENTACJA KONKURSOWA/REGULAMIN KONKURSU /ZAŁĄCZNIK 7 LUB ZAŁĄCZNIK 8Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański