Woda z wodociągu już zdatna do spożycia

 

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 05.10.2021 roku w sprawie przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim (gm. Nowogród Bobrzański)
zaopatrującego miejscowości: Białowice, Cieszów, Dobroszów, Klępina, Nowogród Bobrzański

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu stwierdził przydatność wody do spożycia. Woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pózn. zm).

2021_10_05_HK_Ocena jakości wody z wodociagu Nowogród Bobrzański

2021_10_05_HK Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowogród Bobrzański.

 

 Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański