PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Szanowni Mieszkańcy.
Niniejszym przedstawiamy informację na temat przyjętego i zatwierdzonego PLANU REALIZACJI DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH dotyczących warunkowego dopuszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
1. W dniu 22.09.2021 bezzwłocznie przystąpiono do zapoznania się mieszkańców o warunkowej przydatności wody do spożycia poprzez umieszczenie takowej informacji na stronie internetowej Spółki, na zakładowym profilu Facebook oraz poprzez umieszczenie ogłoszeń w miejscach publicznych w w/w miejscowościach.
2. Od 22.09.2021 przystąpiono do płukania sieci wodociągowej i SUW a w celu doprecyzowania przyczyny i miejsca zanieczyszczenia wody, zlecono pobranie i wykonanie badań wody na poszczególnych studniach oraz sieci wodociągowej. Próbki zostały pobrane w dniu 23.09.2021 przed rozpoczęciem dezynfekcji.
3. Od dnia 23.09.2021 przystąpiono do dezynfekcji i płukania SUW oraz sieci wodociągowej. W tym czasie może być wyczuwalny zmieniony nieco zapach wody.
4. Zlecono wykonanie ponownych badań wody, które zostaną zrealizowane w przyszłym tygodniu po wykonaniu dezynfekcji.
Nadal obowiązują zalecenia określone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański