Informacja dla organizacji pozarządowych.

Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do realizowania przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców, do przedstawiania swoich propozycji odnośnie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

Prosimy o zgłaszanie propozycji zadań publicznych do dnia 24 września 2021r. do godz.15.00 na formularzu (do pobrania poniżej). Wypełnione formularze prosimy przesłać pocztą na adres: a.zapotoczna@nowogrodbobrz.pl

formularz_zgloszeniowy-docMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański