Woda z wodociągu w Pierzwinie zdatna do picia

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 21.07.2021 roku
w sprawie przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Pielice (gin. Nowogród Bobrzański)
zaopatrującego miejscowość: Drągowina, Kaczenice, Sobolice, Kamionka, Kotowice ,
Niwiską, Pierzwin, Przy by mierz, Skibice, Urzuty, Pielice gm. Nowogród Bobrzański
oraz Piaski gm. Świdnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu stwierdził przydatność wody do spożycia. Woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm).Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański