Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w ostatnich 12 miesiącach

osiągnięcia sportoweBurmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego informuje, iż zgodnie z uchwałą nr LVIII/361/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 poz. 831), mogą być składane wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w ostatnich 12 miesiącach (licząc od daty złożenia wniosku).
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących dyscyplinach:

1. sporty indywidualne:
a. lekkoatletyka,
b. sporty walki:
– boks,
– karate,
– kick-boxing,
c. pływanie,
d. taniec sportowy,
e. strzelectwo,
f. tenis stołowy,
g. badminton.

2. sporty grupowe:
a. koszykówka,
b. piłka nożna,
c. piłka ręczna,
d. szachy,
e. siatkówka,
f. tenis stołowy,
g. badminton,
h. lekkoatletyka.

Najbliższe posiedzenie komisji konkursowej rozpatrującej złożone wnioski planowane jest na dzień 26 maja 2021 r. W związku z powyższym, zachęca się wszystkie osoby, które brały udział co najmniej w zawodach lub rozgrywkach na szczeblu krajowym, poprzedzonych wcześniejszymi eliminacjami, a w szczególności w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich do składania wniosków. W imieniu osób (drużyn sportowych) wnioski mogą składać również kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych jak również okręgowe związki sportowe.
Aby wniosek mógł być rozpatrzony przez komisję konkursową w dniu 26 maja 2021 r. należy przesłać go na adres: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11,
66-010 Nowogród Bobrzański lub złożyć pod wyżej wskazanym adresem, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie do 21 maja 2021 r. do godziny 1500. W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, w tym niezbędne elementy składanego wniosku, zamieszczone są w uchwale, z której treścią można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim pod adresem internetowym:
https://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/6207_LVIII_361_2018_obwieszczenie.pdfMiasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański