Ptasia grypa.

ptasia grypaUWAGA – PTASIA GRYPA
INFORMACJA DLA HODOWCÓW i OSÓB TRZYMAJĄCYCH DRÓB.

W związku z możliwością wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Ochli – Zielona Góra.

Jest duże prawdopodobieństwo, że miejscowości: Pielice, Pierzwin, Kamionka i Niwiska, zostaną objęte strefą czerwoną tzn. obszar zagrożony.

W związku z tym, proszę zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji, celem minimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, a w szczególności:
– wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach w których są utrzymywane;
– zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem:
– odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostawać w obiekcie ( kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.Miasto nad Bobrem tel.(68)329-09-62 e-mail: now.bobrz.um@post.pl

© Nowogród Bobrzański Serwis informacyjny Urzędu Miasta


projekt i wykonanie: Konrad Dobrzański